Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ХҮН АМЫН ХӨГЖИЛ, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЛБАРТ 2014 ОНД ХИЙХЭЭ

No description
by

tuukaa tuka

on 10 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ХҮН АМЫН ХӨГЖИЛ, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЛБАРТ 2014 ОНД ХИЙХЭЭ

Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн,
Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд
С.ЭРДЭНЭ /Ph.D/

ХҮН АМЫН ХӨГЖИЛ, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЛБАРТ
2014 ОНД ХИЙХЭЭР ТӨЛӨВЛӨЖ БАЙГАА АЖЛУУД

АГУУЛГА
НЭГ. Хүн амын хөгжлийн чиглэлээр
2014.01.09

НЭГ. Хүн амын хөгжлийн чиглэлээр

ХОЁР. Нийгмийн халамжийн чиглэлээр

ГУРАВ. Нийгмийн даатгалын чиглэлээр

I. Монгол Улсын төрөөс хүн амын хөгжлийн талаар баримтлах цогц бодлого
Хүн амын хөгжлийн талаар
баримтлах бодлогын төслийг
Аймгийн Засаг дарга нар Бодлогын хэрэгжилтийг ханган ажиллах чиглэлд хамтран ажиллах
II. 2014 он- Гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих жил

Гэр бүлийн тогтвортой байдлыг дэмжих үндэсний хөтөлбөр,
”Миний гэр бүл” хүүхэд хөгжлийн хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлэх,
Гэр бүлд зөвлөгөө өгөх төвийг байгуулж олон улсын жишигт нийцсэн стандартын дагуу үйлчилгээ үзүүлэх, гэр бүлийн боловсролын хөтөлбөр боловсруулж бүх шатны сургалтын төлөвлөгөөнд оруулах,
Гэр бүлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг УИХ-аар батлуулж хэрэгжүүлэх зэрэг зорилтуудыг дэвшүүлэн ажиллаж байна.


Аймаг, дүүрэг бүр дээр дурдсан зорилтуудыг хэрэгжүүлэх чиглэлд идэвхитэй хамтран ажиллах.

III. “Залуучуудын хөгжил 2013-2017” төсөл
Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт
залуучуудын хөгжлийн асуудлаар үндэсний хэмжээнд бодлого боловсруулах,
түүнийг хэрэгжүүлэх,
дэмжлэг үзүүлэх,
хэрэгжилтэд хяналт тавих чиг үүрэг бүхий Залуучуудын асуудлаарх Үндэсний хороо байгуулах тухай Засгийн газрын тогтоолын төслийг 2013 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн Засгийн газрын хуралдаанд танилцуулж, Засгийн газраас Залуучуудын асуудлаарх
Үндэсний хороо
байгуулах шийдвэрийг гаргасан.

Засгийн газрын тогтоол, Үндэсний хорооны ажиллах журмын дагуу Үндэсний хорооны салбар хороог аймаг, дүүрэгт байгуулж, үйл ажиллагаанд нь дэмжлэг үзүүлэн хамтран ажиллах.

Швейцарийн хөгжлийн агентлаг,
Люксембургийн Засгийн газар,
НҮБ-ын Хүн амын сангийн дэмжлэгтэйгээр мэдлэг, чадвартай, хариуцлагатай, өөртөө итгэх зан үйл бүхий амьдралын ур чадвартай залуучуудыг төлөвшүүлэх зорилго бүхий
“Залуучуудын хөгжил 2013-2017”
төслийг хэрэгжүүлж байна.

Төсөлд:
Баян-Өлгий, Баянхонгор, Говь-Алтай, Дархан-Уул, Дорноговь, Дорнод, Завхан, Орхон, Өмнөговь, Увс, Ховд аймаг
Нийслэл Улаанбаатар хот хамрагдана.

Нэр бүхий аймгууд төслийн салбар хороог холбогдох талуудын төлөөлөлтэйгээр байгуулах, мөн Залуучуудын хөгжлийн төв байгуулах боломжтой барилга, байгууламжийн асуудлыг шийдвэрлэх, уг төвийн тогтвортой байдлыг хангах зэргээр төслийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж, хамтран ажиллах.
IV. Монгол Улсын хүн амын насжилтын асуудлаарх үндэсний стратеги
“Эрүүл насжилт, настны эрүүл мэнд” үндэсний хөтөлбөр, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2013 оны 12 сарын 14-ний өдрийн Засгийн газрын 416 тоот тогтоолоор батлагдсан.
Хүн амын насжилтын стратегийг хэрэгжүүлэх шинэчилсэн төлөвлөгөөг орон нутагт хэрэгжүүлэх дэд хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлэх.


Настны хөгжил, эрүүл мэндийг хангах чиглэлээр хийгдэх арга хэмжээний зардлыг орон нутгийн төсөл, хөтөлбөр арга хэмжээний зардлаас гарган, хөтөлбөр, стратегийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх.
V. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийн тухай НҮБ -ийн конвенцийг хэрэгжүүлэх
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийн тухай НҮБ-ын конвенци, нэмэлт протоколын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор тус конвенцийг
2013-2016 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө
2013 оны 8 сарын 02 -ны өдрийн Засгийн газрын 281 тоот тогтоолоор батлагдсан.
Төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга хэмжээг
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд,
иргэний нийгмийн оролцоотойгоор аймаг орон нутгийн түвшинд хамтран хэрэгжүүлэх ажлын
нарийвчилсан төлөвлөгөөг боловсруулан
баталж, хэрэгжүүлэхийг Засгийн газрын гишүүд, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт үүрэг болгосны дагуу төлөвлөгөө гарган
хэрэгжүүлэх.
VI. “Цаа бугын аж ахуйг сэргээх, цаачдын амьдралын түвшинг сайжруулах” хөтөлбөр
2013 оны 3 дугаар сарын 29-ний өдрийн Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 42 тоот зарлиг,
Ерөнхийлөгчийн зарлигийг хэрэгжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2013 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдрийн Засгийн газрын 168 тоот тогтоолыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллах.


Хөвсгөл аймгийн Цагааннуур сумын Тайгад амьдардаг иргэдэд зориулан жижиг, дунд үйлдвэрлэл
эрхлэх ажлын байр бий болгох зорилгоор Цагааннуур сумын Хармайн эхэнд барьсан цаачдын орон сууцыг сумын төвд зөөн барьж, ажлын байр барих ажлыг эхлүүлсэн. Иймд Хөвсгөл аймаг орон нутгийн өсвөөс хөрөнгө гаргаж тус ажлын байрыг тоног төхөөрөмжөөр хангах, үйлдвэрлэл, үйлчилгээг эхлүүлэх чиглэлд анхааран ажиллах шаардлагатай байна.

Тус Ерөнхийлөгчийн зарлигийн дагуу Хөвсгөл аймгийн
Цагааннуур суманд оршин суугч цаатан
иргэд 3 жил тутамд 1 удаа Завхан аймаг дахь Арцсуурийн байнгын ажиллагаатай хилийн
боомтоор нэвтрэн Оросын Холбооны Улсын
Тува Улсын Тож хошуун дахь төрөл төрөгсөдтэйгээ уулзахтай
холбогдон гарах зардлыг Цагааннуур сумын төсөвт тусган, санхүүжүүлэхтэй холбогдсон журмыг баталж, хэрэгжүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлж,
эхний ээлжийн хүмүүсийг явуулах ажлыг зохион байгуулах.
VII. Хүн амын болон хүн амын бүлгүүдийн талаарх бодлого, хөтөлбөрийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх
Аймаг, дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн мэргэжилтнүүдийн ажил үүргийн хуваарь болон ажлын байрны тодорхойлолтыг боловсронгуй болгох ажлыг орон нутгийн удирдлагын зүгээс анхаарч ажиллах шаардлагатай байна.
Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яамны зүгээс хүн ам, өсвөр үе, залуучуудын асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдийг чадавхижуулах чиглэлд тодорхой арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлэх болно.

ХОЁР. Нийгмийн халамжийн чиглэлээр
Шинэчлэлийн Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт зорилтот бүлэгт чиглэсэн нийгмийн халамжийн бодлого хэрэгжүүлэх асуудал тусгагдсан.
2013 онд хүүхдийн мөнгө хөтөлбөр
Нэн ядуу өрхийн гишүүдэд хүнсний талон олгох ажлыг амжилттай хэрэгжүүллээ
II. Нийгмийн халамжийг
зайлшгүй
хүртэх иргэдийг:
-
Оновчтой тодорхойлох
,
- Өрхийн амьжиргааны түвшний
цахим мэдээллийн санг бүрдүүлэх
зорилгоор
2013
онд зохион байгуулсан.

Өрхийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлох
судалгаанд
Улсын хэмжээний
768,263
өрхөөс
720,800
өрхөд зочилсноос
684,407
өрхөөс асуулга бүрэн авч нийт өрхийн
90,1
хувийг хамрууллаа.

Судалгааны үр дүнг үндэслэн амьжиргааны түвшингээс хамаарсан
нийгмийн үйлчилгээг хаягласан эзэнд нь хүргэх
боломж бүрдэнэ.

Мэдээллийн санг цахим хэлбэрт оруулах ажлыг бид одоо хийж байгаа ба салбар дундын цахим мэдээллийг санг
орон нутгийн удирдлага, холбогдох хүмүүс хэрхэн ашиглах журмыг
гаргах болно.

Аймаг, орон нутгийн удирдлагууд Нийгмийн халамжийн үйлчилгээг үр дүнтэй зохион байгуулах чиглэлээр :
Өрхийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөрийн
хүрээнд амьжиргааг нь дээшлүүлэх тодорхой тооны ядуу өрхүүдийг сонгон, сум, хороодын болон эмнэлэг, сургуулийн нийгмийн ажилтнуудыг хамтарсан багаар ажиллуулж сонгосон өрхүүдийн амьжиргааг бодитоор дээшлүүлэх;


Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн дагуу тэтгэвэр, тэтгэмжүүд, тусламж, хөнгөлөлтүүд нь сум, хорооны нийгмийн ажилтан, арилжааны банкаар дамжин хангалттай хэрэгжиж байна.
Нийгмийн халамжийн бэлэн мөнгөний бус үйлчилгээг хөгжүүлэхэд
анхаарч
зорилтот бүлэгт халамж, асрамжийн үйлчилгээг
хувийн хэвшил, төрийн бус байгууллагаар гэрээлэн гүйцэтгүүлэх үйлчилгээний чанарыг сайжруулах;

Нийгмийн халамж, асрамжийн үйлчилгээг 2013 оны 1 сарын 1-ээс эхлэн
орон нутгийн төсвөөс санхүүжүүлж
эхэлсэнтэй холбогдуулан орон нутагт халамжийн санхүүжилт олгох, хуваарилах үйл ажиллагааг зохицуулсан Сангийн сайд, Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайдын хамтран баталсан 2013 оны 1 сарын 21-ний өдрийн 01/01 албан даалгаврыг хэрэгжүүлэн ажиллах.
ГУРАВ. Нийгмийн даатгалын чиглэлээр
Монгол Улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийгхэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд дагуу
тэтгэвэр, тэтгэмжийн хэмжээг
инфляцийн түвшин, хөдөлмөрийн бүтээмжтэй уялдуулан
нэмэгдүүлэх зорилт
тусгагдсан.
Шинэчлэлийн Засгийн газраас өргөн хэрэглээний бараа, бүтээгдэхүүний үнийг өсгөхгүйгээр цалин, тэтгэврийн хэмжээг
нийтэд зарлахгүйгээр нэмэгдүүлэх
зарчим баримталж байна.
Хэрэглээний үнийн индекс, инфляцийн түвшинтэй уялдуулан тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, Нийгмийн даатгалын сангийн 2014 оны төсөвт
90 орчим тэрбум
төгрөгийг нэмж тусгуулаад байна

Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын чиглэлээр:
Эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоог шинэчлэх асуудал Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан.
Уг зорилтын хүрээнд “
эрүүл мэндийн даатгалын хөгжлийн урт хугацааны стратеги
” -ийг боловсруулан Засгийн газраар батлуулсан.

Шинэчлэл:
- Эрүүл мэндийн даатгалын тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэх,
- Даатгуулагчийн эрхийг хамгаалах,
- Тэдний хэрэгцээнд нийцсэн чанартай үйлчилгээг хүргэх,
- Эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагыг бие даалгах,
- Эрүүл мэндийн даатгалын харилцаанд оролцогч талуудын чиг үүргийг тодорхой болгох замаар
даатгалын
тогтолцоог шинэчлэх
асуудлыг “
Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль”-
ийн
шинэчилсэн
найруулгын төсөлд тусгаж УИХ-д өргөн бариад байна.

Малчид, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид, албан бус секторт ажиллагчдын нийгмийн даатгал
Монгол Улсын Их Хурлаас 2009 оны 39 дүгээр тогтоолоор баталсан “Төрөөс малчдын талаар баримтлах бодлого”, Монгол Улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан малчдын нийгмийн даатгалын хамралтыг нэмэгдүүлэх зорилтын хүрээнд:
- Малчид,
-Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид,
-Албан бус секторт ажиллагсдыг нийгмийн даатгалд хамруулах тэдгээрийн ирээдүйн нийгмийн баталгааг хангах чухал шаардлагатай юм.

Малчдын нийгмийн даатгалд хамрагдсан байдлыг сүүлийн
5
жилээр үзвэл
Хамрагдвал зохих нийт малчдын
4,3-6,3
хувь,
Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийн
14,7-20,5
хувь нь сайн дурын даатгалд хамрагдсан байгаа нь
хангалтгүй
үзүүлэлт юм.


Нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийг малчдад сурталчлах, тайлбарлан таниулах ажлыг Нийгмийн даатгалын байгууллагаас тодорхой түвшинд хийдэг боловч
малчин нэг бүрт
хүрч ажиллах хүрээ нь
хязгаарлагдмал
байна.

Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд, Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн сайдын хамтарсан
“Малчид, хөдөө аж ахуйн салбарт ажиллагсдын нийгмийн даатгалын хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх зарим арга хэмжээний тухай”
2013 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн 04/02 тоот
албан даалгаврыг батлуулж
Аймгуудын Засаг дарга нарт хүргүүлээд байна.

Уг албан даалгаврын хүрээнд сумдын Засаг даргын тамгын газрын мал эмнэлэг, үржлийн тасгийг сумдын нийгмийн даатгалын байцаагчидтай хамтран ажиллаж, малчдад нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдахын ач холбогдлыг
сурталчлан таниулах ажлыг
2014
онд багтаан
зохион байгуулах
талаар сумдын Засаг дарга нартаа чиглэл өгч, тэдний 2014 оны үйл ажиллагааны гэрээнд албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангах асуудлыг тусгаж ажиллах шаардлагатай байна.

Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай
2013 онд
хүсэлт гаргасан
494,8 мянган
иргэн бүртгэлд хамрагдсанаар одоо авч байгаа болон ирээдүйд тогтоогдох тэтгэврийн хэмжээ нь нэмэгдэх нийгмийн хамгааллын томоохон арга хэмжээ боллоо
2014
онд журамд өөрчлөлт оруулж
1991-1994 онд 4 ба түүнээс дээш хүүхэдтэй
27 жил ажилласан эмэгтэйчүүд,
32 жил ажилласан эрэгтэйчүүд,
Хөдөлмөрийн хэвийн бус нөхцөлөөр эрт тэтгэвэр тогтоолгосон
нийт 41мянга
орчим иргэний ажилласан хугацааг
7
х
үртэл жилээр нэмэгдүүлэн тооцох боломжтой боллоо.
Цаашид Аймгийн Засаг дарга нар нийгмийн даатгалын чиглэлээр
Өөрийн аймгийн
нийт иргэдийн
нийгмийн даатгалд хамрагдалтын
түвшинд дүн шинжилгээ хийж, өр авлагыг барагдуулах, хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр
Нийгмийн даатгалын хэлтэстэйгээ хамтран ажиллах,Иргэд даатгуулагчид чиглэсэн
даатгалын ач холбогдлыг
ухуулан сурталчлах мэдээлэл, сурталчилгааг өргөжүүлж, шимтгэл төлөх хариуцлагыг
нэмэгдүүлэх,


Даатгалын үйлчилгээгээ
хэвшмэл албаны байдлаар бус

АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД
БАЯРЛАЛАА
www.khun.gov.mn
УИХ-аар батлуулан, хэрэгжүүлж эхлэх төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна.
2014 оны I-ний улиралд
Засгийн газраар хэлэлцүүлж,
Даатгуулагчийн
эрэлт, хэрэгцээнд нийцсэн
үйлчилгээний хэлбэрт шилжүүлэх талаар
идэвх, санаачлагатай ажиллах.
Full transcript