Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Role społeczne i rodzaje zachowań

Podstawy Przedsiębiorczości- prezentacja 1.
by

Artur Bębeńca

on 26 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Role społeczne i rodzaje zachowań

Role społeczne i rodzaje zachowań Czym jest rola społeczna? Jest to ogół zachowań, których społeczeństwo oczekuje od danej osoby zajmującej
określoną pozycję społeczną. Wymagania roli czyli to, czego oczekujemy od określonych osób w społeczeństwie. Role społeczne, dzielą się na: role przypisane, czyli te na które nie mamy żadnego wpływu- są nam one wyznaczone bez naszego udziału i woli już w chwili urodzenia, np. rola dziecka rola kobiety czy też
rola mężczyzny oraz na role osiągane, które możemy zdobywać sami, np. lekarz Charakter ról Sformalizowany - gdy są pełnione w różnych instytucjach,
a wzorce zachowań regulują dokumenty, np. regulaminy.
Są to tzw. role organizacyjne. Niesformalizowany - są to role pełnione bez formalnych przepisów, a ich wzorce zachowań wynikają z tradycji czy zwyczajów. Konflikty ról czasami odgrywamy kilka ról,
które są ze sobą sprzeczne. Może to doprowadzić do konfliktu ról. Napięcie ról występować może w przypadku pełnienia wielu ról, np. matki, babci, przyjaciółki, żony, i pani doktor na raz. wywołuje to stres i frustrację.
często dochodzi wtedy do tzw. negacji ról,
polegającej na tym, że osoba pełniąca
kilka ról odrzuca którąś z nich. Rodzaje zachowań asertywne manipulacyjne uległe agresywne Asertywność Jest to umiejętność pełnego oraz otwartego wyrażania siebie w kontaktach międzyludzkich. Oznacza to bezpośrednie, stanowcze i uczciwe okazywanie swoich uczuć, poglądów i pragnień. człowiek asertywny pogłębia wiarę w siebie,
zwiększa szacunek do innych,
a także łatwiej osiąga i realizuje,
zakładane sobie cele i potrzeby. Przykładem może być konieczność zwolnienia z pracy przyjaciela w wyniku redukcji etatów.
Musimy wybrać jedną z ról- dobrego kolegi czy szefa obiektywnie
oceniającego sytuację w firmie. ? PODSUMOWANIE: rolą społeczną, nazywamy zachowania, których ludzie oczekują od danej osoby w społeczeństwie.
-role społeczne dzielą się na:
-przypisane;
-osiągane. wymagania roli- to czego oczekujemy od określonych osób w społeczeństwie.` konflikt ról- czasami odgrywamy kilka ról, które są ze sobą sprzeczne. Wtedy musimy wybrać jedną z ról. Wiąże się to ze stresem, oraz może prowadzić do powstawania konfliktów. Rodzaje zachowań:
-asertywne;
-manipulacyjne;
-uległe;
-agresywne.


asertywność- umiejętność pełnego i otwartego wyrażania siebie w kontaktach międzyludzkich, umiejętność mówienia NIE, oraz posiadania i prezentowania swojego zdania. projekt i wykonanie:
Artur Bębeńca
Full transcript