Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Prawa czwartej generacji

No description
by

Jula Zak

on 14 March 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Prawa czwartej generacji

Historia praw człowieka
rozważano już w starożytności
Wielka karta swobód
wydana w 1215r.
początkowo istniały tylko dla poszczególnych stanów
dużo bliższa koncepcja do dzisiejszej powstała w czasie oświecenia
Deklaracja niepodległości Stanów Zjednoczonych
(1776r.) i
Deklaracja praw człowieka i obywatela
(Francja 1789r.)
- deklaracja praw dla określonych grup ludzi (np. grup religijnych, etnicznych)
- ochrona tożasamości narodowej
- akceptacja wyznania

-
Powszechna deklaracja praw człowieka
1948r. (pierwszy zbiór)
-zagwarantowano m.in.:
prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa
równość wobec prawa
bezstronne postępowanie sądowe
ochronę życia prywatnego
prawo do własności
wolność słowa
Koncepcja praw człowieka

XVII/XVIII
John Locke (całościowe ujęcie praw)
Monteskiusz (państwo- umową społeczną)
Jean Jacques Rousseau (nowe społeczeństwo)
Prawa czwartej generacji
Image by Tom Mooring
Prawa człowieka
- baza (deklaracja)
- Rada Europy:
Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolnościach
1950 r.
- Europejski Trybunał Praw
Człowieka
- pakty praw człowieka
(doprecyzowanie)

- Międzynarodowy pakt praw gospodarczych społecznych, kulturowych - (sprawiedliwe warunki pracy, prawo do edukacji, życie na odpowiednim poziomie) - Komitet Praw Ekonomicznych, Socjalych i Kulturalnych

- Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych - (prawa dla mniejszości) - Komitet Praw Człowieka
Charakter praw człowieka
niezbywalne
przyrodzone
powszechne
Dokumenty
(gwarancja praw człowieka)
Instytucje
Generacje praw człowieka
Generacja pierwsza - prawa wolnościowe
OSOBISTE
OBYWATELSKIE I POLITYCZNE
- prawo do wolności i bezpieczeństwa
- wolność od tortur
- tajemnica korespondencji
- prawo rzetelnego procesu sądowego
- prawo własności
- prawo do obywatelstwa
- prawo do zrzeszania się
- prawo do udziału w życiu publicznym
- prawo do informacji
Generacja druga - prawa społeczne
EKONOMICZNE
SOCJALNE
KULTURALNE
- prawo do pracy
- prawo do godziwego wynagrodzenia
- prawo do nauki
- prawo do ochrony zdrowia
- prawo do wypoczynku
- prawo do zabezpieczenia społecznego
- prawo do twórczości artystycznej
- prawo do korzystania z dóbr kultury
Generacja trzecia - prawa solidarnościowe
KOLEKTYWNE
- prawo do czystego środowiska
- prawo do pokoju
- prawo do demokracji
Konwencja praw dziecka
przyjęta przez ONZ w 1989r.
światowa konstytucja dziecka
chroni dzieci przed wyzyskiem,
złym traktowaniem, zaniedbaniem
podzielona na prawa osobiste, socjalne i kulturalne
Full transcript