Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Levedyktige Samfunn

No description
by

Thomas koløen

on 13 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Levedyktige Samfunn

Levedyktige Samfunn
Geografiske forhold må være på plass
Klimaet må være mulig å leve i og drive matproduksjon i
Temperatur-, nedbør- og vindforholdene kan ikkje være for ekstreme.
Det må være tilgang på rent vann og dyrkbar jord
1. Geografiske tilhøve
Levedyktige samfunn er avhengi av ressurser
Ein ressurs defineres som "noko me mennesker kan dra nytte av
Hus: trevirke, stein, stål, aluminium eller glass
Fisk og villt kan være viktige matressurser
Diamanter, gull, aluminium, jern og andre metaller er også viktige ressurser
Olje og gass er en naturressurs som har vist seg uvurderlig for bl.a. Norge
2. Naturressursar og andre ressursar
Teknologi må til for å pumpe opp og bearbeide oljen i Nordsjøen
Selskaper som Nokia er avhengig av moderne teknologi og kunnskapsrike, velutdannede mennsker som driver den teknologiske utviklinge framvoer
Et moderne samfunn er dermed avhengig av menneskelige ressurser, teknologi og kunnskap for å være levedyktige
Dette er igjen nært knyttet til bl a utdanningssystemet
3. Teknologi og kunnskap
4 Velferd og innbyggernes muligheter for å ha et godt liv
Eit levedyktig samfunn sikrer innbyggernes behov, som mat, klær hus og medisiner.
Det gjelder også velferdsordninger som helsevesen, utdanningssystem og offentlig omsorg
Positiv selvrealisering er også viktig - at innbyggerne får bruke sine evner og talenter, at de kan nå målene de setter seg og at de kan få opplevelser og erfaringer som positive høgdepunkter i livet
6 Bærekraftig utvikling
Ein utvikling som gir gode livsvilkår for menneskene uten at naturressursene og miljøet blir ødelagt
Begrense miljøskadelige utslipp (f.eks. vatn/luft)
Begrensa ressursbruken slik at den ikke blir "brukt opp", f.eks. fiske og skogbruk
Naturressursene skal være til nytte for samfunnet i lang tid - dermed må de forvaltes på en bærekraftig måte
5 Infrastruktur
Infrastruktur er viktig for at eit samfunn skal fungere godt og kunne tilby gode livsvilkår
Eksempler på viktig infrastruktur:
Transport (buss, trikk, tog, vei, fly)
Kommunikasjon (telefoni, mobiltelefoni og internett)
Vann og avløpssystemer
Osv
7 Beskytte samfunnet
mot ytre fiendar
Skal eit samfunn overleve, må det kunne beskytte seg mot eventuelle fiender
Gjennom tidene finnes det utallige eksemplar på samfunn som er blitt angrepet av andre land (krig og militærmakt)
Et levedyktig samfunn må derfor kunne beskytte innbyggerne mot ytre fiendar
8. Politi og rettvesen
Befolkningen trenger også beskyttelse mot mennesker som selv lever i samfunnet
Vold og kriminalitet må forhindres/begrenses
Eit levedyktig samfunn må derfor ha et velfungerende rettsapparat og politivesen
I samfunn hvor dette ikkje fungerer godt, kan innbyggerne "ta loven i egne hender"
Dette viser seg å føre til mye lovløshet og urettferdig behandling av enkeltmennsker
Kva som Kjenneteiknar levedyktige samfun
9 Forholdet til handelspartnere
og andre samarbeidspartnere
Nesten ingen land er sjølvforsynte
Det er viktig at samfunn driver handel, utveksling av kunnskap og erfaringer
Samfunn påvirker hverandres kultur, tradisjoner og levesett
Både ekstern og intern handel forutsetter eit velfungerende økonomisk system
Dette innebærer at det bør være en viss stabilitet og forutsigbarhet i økonomien
Det er også viktig å unngå korrupsjon
10. Kultur og sosialisering
Stabile samfunn trenger en grad av felles kultur og felles sosialisering
Sosialisering = korleis me gjennom bl.a. oppdragelse tilpasser oss samfunnet me lever i
Ein grad av felles verdier, felles menneskesyn, felles oppfatning om politikk og religion osv
Kan eit kulturfellesskap bidra til å gjøre et samfunn levedyktig
Utpregede flerkulturelle samfunn trenger en grad av likeverd, toleranse og respekt for ulikhet for å unngå intern strid
11. Velfungerande politisk styresystem
Alle samfunn trenger ein form for styring
Uansett kva slags politisk system man har, er det viktig at det er stabilt og har støtte i befolkningen
Dei som styrer samfunnet må også ta beslutninger som bidrar til å styrke områdene som er nemnt
Nato
EØS- avtalen
FN's Tusenårsmål
1. Utryddelse av ekstrem fattigdom og sult
2. Oppnå universell tilgang til grunnskuleutdanning
3.Fremme likestilling og styrke kvinners posisjon
4. Redusere barnedødelighet
5. Bedre mødres helse
6. Bekjempe hiv/ aids, malaria og andre sjukdommar
7. Sikre miljømessig bærekraft
8. Utvikle eit globalt partnerskap for utvikling
(2000 -2015)
Full transcript