Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Запознавање со интерпункциските знаци

Biljana CM
by

Ч2 13

on 12 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Запознавање со интерпункциските знаци

Запознавање со интерпункциските знаци и со нивната функција
Се викам запирка
Ние сме две точки
Со мене завршуваат прашалните реченици и прашалните зборчиња,па затоа ме нарекле прашалник
Јас се викам точка .
Стојам на крајот на расказните реченици.
Кај мене гласот го снижуваш и застануваш малку да се одмориш.
Јас сум знак за ОДМОР ,ЗА ПАУЗА.


уч. (ученик)
одд. (одделение)
бр. (број)
год. (година)
точка .
Јас сум точка

Ние сме точки и
Знак за одмор
знак за пауза
Стојам на крајот на расказните реченици
Јас сум знак за мала пауза - мал одмор за да земеш воздух и да се подготвиш за понатамошно зборување или читање.
,
Ги разделувам зборовите што се набројуваат
На пример
Бојан, Петар,Маја и Ема свират.
Марија цел ден трчаше,пееше,скокаше и викаше.
две сестри
близначки
секогаш стоиме пред да почнеш нешто да набројуваш и пред говорот на некој што зборува.
Еве ќе ти кажам еден пример
Маја купи

тетратки,боици,режало,моливи,книги и гума.
Горан рече : - Денес ќе одам на прошетка.
Јас сум малку поднаведнат ,свиткан затоа што ги чекам вашите точни и правилни одговори.
Дали ме разбравте?
Јасно ви е ?
Сите ме викаат извичник
Стојам на крајот на извичните реченици.
Моето расположение е различно:да чувствувам болка,страв,жал...
да заповедам благо или строго.
можам да бидам весел,среќен ,тажен;
Дали ви е сега
јасно за што
зборуваме?
Ако е јасно ,прочитај го текстот и препиши ги

расказните реченици

прашалните реченици


извичните реченици
Сложни браќа
Дарко и Жарко решија да би
дат најсл
ожни браќа на светот.А,еве, како:
- Деца,испијте го млекото! -
рече мајка
им.
- Нема -одговорија двајцата
во исти
от глас.
- Не ни се пие млеко!
- Ајде, бргу доаѓајте да р
учаме! -
ги викна баба Јана. - Да видите колк
у убава з
елка сум направила за ручек!
- Нејќеме зел
ка за ручек!
Ние не сме зајаци да јадеме з
елка! - се н
амуртија сложните браќа.
Измијте се , па во кревет! - им рече татко им.
- А приказна? - пак сложно прашаа браќата.
Е,вечерва нема приказна! - ќе си легнете без неа-се насмевна татко им.
-Зошто тато,зар нешто згрешивме?-сложно се зачудија двете братчиња.
Зар цел ден не бевме сложни како што не учите?
- Да ,бевте. Сложно не појадувавте!
Сложно не ручавте! Сложно не налутивте сите.
- Но,затоа, пак, утре - кога сложно ќе си ја средите собата,ќе купите леб и млеко,ќе појадувате,ручате и вечерате,ќе ги напишете домашните задачи-ќе слушнете две приказни. Ех,што можеа да направат
Дарко и Жарко,освен да си легнат гладни и без приказна.
Така сложните браќа станаа и послушни браќа
не
домашна работа
Да се препишат
5 прашални реченици
5 извични реченици
и 5 расказни реченици
од текст по ваш избор
Biljana CM
Јас се викам точка
Јас сум
Се викам запирка
Ние сме две точки
Леле, внимавај !
Јас стојам и кај зборовите што ги пишуваш СКРАТЕНО, како што се :
Full transcript