Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Zabawa w ujęciu Danuty Waloszek

No description
by

Magdalena Trela

on 31 May 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Zabawa w ujęciu Danuty Waloszek

Zabawa w ujęciu Danuty Waloszek
ZABAWA I JEJ WŁAŚCIWOŚCI
Jasność
Wzniosłość
Piękność
Dobitność
Prwdziwość, autentyczność
Potęga
Powaga i niepowaga
--> Właściwości zabawy czynią z zabawy
działanie niepowtarzalne,
z dzieciństwa najważniejszy dla życia
etap rozwojowy.

--> Od zabawy zależy czy człowiek dorosły będzie
zrównoważony, klarowny
w postępowaniu, prawdziwy w sądach
i poglądach.

--> Zabawa, podobnie jak nauka i praca, jest prawem
człowieka, a jednocześnie obowiązkiem wobec własnego życia, a także życia wspólnotowego.

--> Człowiek w zabawie poznaje sposoby "użycia" języka,
operowania przedmiotami, konsekwencje kontaktu
społecznego, obowiązujące przepisy, normy,
wartości.
"ZABAWA JEST JAK SOCZEWKA SKUPIAJĄCA WSZYSTKO CO DLA ŻYCIA NAJWAŻNIEJSZE"
Podstawowym pierwiastkiem zabawy jest:
--> wyobraźnia
--> ruch
--> emocje
Zabawa jako podstawowa strategia edukacyjna
wpływ na rozwój
łączenie teorii i praktyki
odestąpienie od edukacji nakazu
JASNOŚĆ
--> zabawa jest jasna, gdyż słowa i czyny są zestawione
tak, że nie ma wątpliwości co dziecko przedstawia
--> jest tym jaśniejsza, im mniej w niej cudzych myśli,
pouczeń, poleceń i nakazów
PIĘKNOŚĆ
--> wdzięk i piękno łącznie
--> pełno w niej harmonii, symetrii miary, rytmu,
scalenia kształtu, formy, kolorytu
--> skupia w sobie szlachetność, dobro,
szczęście, radość, doskonałość, rozsądek działania i przyjemność
--> piękno jest dziełem geniusza - bawiące się
dziecko jest geniuszem
DOBITNOŚĆ
--> szybkość i pośpiech nadające
zabawie żywość, ruch, bystrość,
subiektywność, akcentowanie
--> zabawa nigdy nie ustaje, a jeśli ma to
miejsce, to jest to albo przejaw zmęczenia, albo wyczerpanie pomysłów
PRAWDZIWOŚĆ,
AUTENTYCZNOŚĆ
--> zabawa sprawia wrażenie, że to co dziecko
czyni i mówi nie jest zmyślone
--> zabawa lokuje się przede wszystkim
w przestrzeni emocjonalnej
POTĘGA
--> zabawa jest potęgą, ponieważ zawiera
w sobie szczególną siłę oddziaływania
na rozwój człowieka
--> człowiek, któremu pozwolono się
bawić w dzieciństwie jest zorganizowany, asertywny, pewny
POWAGA
I NIEPOWAGA
--> zabawa nigdy nie jest niepoważna
--> zabawa jest dostojna i podniosła
--> zabawa posiada siłę, zdecydowanie oraz energię
--> zabawa traci powagę, jeśli przestaje być wolną
działalnością człowieka, traci ją
jeśli dziecko jest zabawiane
WZNIOSŁOŚĆ
--> wyjście poza pospolitość, utarte
schematy, potoczność, przeciętność
w czynach, rzeczach i słowach
--> obserwacje zachowań dzieci bawiących
się (nie zabawianych) dowodzą istnienia samokontroli, samoregulacji
WYOBRAŹNIA
--> wyobraźnia - tak jak zabawa - po prostu
jest darem natury
--> materiału poznawczego dostarczają
dziecku zmysły
--> wyobraźnia jest czymś w rodzaju
praświadomości
--> wyobraźnia to "oczy duszy"
--> zabawa jest potrzebą czlowieka
EMOCJE
--> decydują o zadowoleniu lub niezadowoleniu
z jej przebiegu
--> wyznaczają jakość relacji między
bawiącymi się dziećmi
--> zabawa jest prawdziwa, emocje w niej
ujawniane odkrywają umiejętności
ich opanowania
NAJWAŻNIEJSZE
WŁAŚCIOWOŚCI
ZABAWY
--> automatyczna ocena sytuacji
--> szybkie wzbudzanie emocji
--> mimowolność
--> zróżnicowanie nasilenia, nasycenia, częstotliwości
--> niezmienniki w zdarzeniach poprzedzających
emocje

ZABAWA UWEWNĘTRZNIA WSZYSTKIE TREŚCI EMOCJI, TAKIE JAK:
--> gniew
--> lęk
--> smutek
--> wstręt
--> ulga
--> duma
--> zawiść
--> zazdrość
--> poczucie winy
RUCH
--> jest nieodzownym elementem
zabawy
--> proces tworzenia przez dziecko
zabawy jest ruchem
--> dziecko realizuje ruch ze sobą,
w sobie, z przedmiotem
i na przedmiotach
--> dziecko realizuje ruch ku ilości,
jakości i miejscu
--> zabawa jest ruchem, ponieważ jest przechodzeniem
z możności do aktu działania
Strategia skupia metody wybrane z uwagi na perspektywiczne cele rozwojowe dziecka
Metoda:
algorytmiczna
konatywna
heurystyczna
Wspieranie rozwoju
dziecka przez:
nieprzeszkadzanie
dowartościowanie
prowokowanie
porozumiewanie się
imperatyw rozwojowy
zabawa jest potrzebą wrodzoną
marginalizacja zabawy jest działaniem na szkodę człowieka
Rola nauczyciela:
obserwacja
dialog sytuacyjny
dystans tematyczny i treściowy
organizacja warunków
konsekwatne zasady i reguły
pomoc
współorganizacja
zabezpieczenie przestrzeni
porozumienie
szacunek
Błędy popełniane przez dorosłych podczas zabawy z dziećmi
każde wejscie dorosłego w przestrzeń zabawy zmienia jej sens - przerywa zabawę.
zmiana konwencji zabawy - zamienia sie w grę z dorosłym.
każdy udział dorosłego niszczy reguły wypracowane przez dzieci.
Rola nauczyciela wsród dzieci w ciągu dnia
- zbieranie podstawowych danych o dziecku w celu dobrania odpowiedniej zabawy

- dyskusja z dziećmi na temat sposobu realizacji, jakości zabawy

- opracowanie ,każdorazowo (10 -15 ) ofert zabawy
decyzje o wyborze zabawy pozostawiamy dzieciom

- prowokowanie zabawy -wyznaczanie czasu, miejsca,zawieranie reguł/ umowy
- przypominanie , podpowiadanie w razie gdy straciły pomysł zabawy.

- podsumowanie pomysłów,kontrolowaniem,wystepowaniem jako rozjemca.

- "wpraszanie sie "- do zabawy z dziećmi w wyznaczonej dla nauczyciela roli.

- przerywanie zabawy, gdy nie przestrzegane są ustalone wczesniej zasady.

1968 -W dodatku do ,,Wychowania w przedszkolu"
M.Dunin- Wąsowiczowa
okresliła zabawe jako:
,,

pasjonującą barwną improwizacje" -której służy dobrze wyposażone przedszkole, stanowiące dla dziecka jeden wielki warsztat nauki
Funkce zabawy
wobec dziecka
--> rozwojowa

--> edukacyjna

--> socjalizacyjna

--> profilaktyczna

--> kompensacyjna

--> terapeutyczna
Zakres treści
podstawy programowej
- poznanie i rozumienie siebie i swiata, dziecko poznaje siebie poprzez zabawę

- umiejętności nabywane przez działanie.

- odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśnieczej, we wspólnocie.

- zabawa pomaga w uczeniu sie dokonywania wyboruPrezentacje wykonały:
Magdalena Trela

Dominika Dankiewicz

Sylwia Ćwik

Izabela Dobranowska

Karolina Dąbrowska

DZIĘKUJEMY
Bibliografia
"Pedagogika przedszkolna. Metamorfoza statusu
i przedmiotu badań" Danuta Waloszek, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2006
Full transcript