Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Voorzieningen

No description
by

jacco meijer

on 24 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Voorzieningen

Opgave 1: garantievoorziening
In september 2013 zijn de verkopen op rekening van De Koele Kast totaal € 300.0000 + € 63.000 (21% BTW) = € 363.000.
Inkoopprijs is € 200.000. Garantieverplichting = 1% van de omzet (excl. BTW) t.l.v. V&W september 2013.


In augustus 2014 komen klanten terug vanwege lekkende koelkasten, binnen de garantietermijn. De reparatiekosten zijn € 400, kosten voor nieuwe onderdelen zijn € 200.
- dynamische methode
gebaseerd op ervaringscijfers
percentage/bedrag van bepaalde grootheid (hier omzet)
hoogte dotatiebedrag: toekomstige verplichtingen

- statische methode
gebaseerd op schatting, niet op ervaringscijfers
eventueel journaal voor aanpassingen (V&W !) o.b.v. actuele cijfers
teveel: vrijval voorziening
Voorbeelden voorzieningen
2. Voorziening milieumaatregelen
vervuilende bedrijven bijv. IFF
mogelijke al opgelegde schadeclaims
bedragen claims nog niet vastgesteld
betrouwbare schatting
claims vaak van gemeentes afkomstig

3. Voorziening onderhoud
periodiek groot onderhoud
gelijkmatige spreiding kosten over periode
(egalisatie rekening)
betaling achteraf
4. Voorziening debiteuren
- risico oninbare facturen/factuurbedragen
- dotatie o.b.v. ervaringscijfers
- % omzet excl. btw
- bij oninbare vorderingen: afboeking voorziening (btw!)

Opgave 3: Voorziening dubieuze debiteuren
a) oktober 2013. Toevoeging voorziening debiteuren 0,50% van de omzet (excl. BTW), omzet is € 23.000

b) oninbaar voor die maand: € 121 (incl. 21% BTW)

c) v/d vordering op debiteur Sjakie, groot € 484 (incl. € 84 BTW) is € 242 per bank ontvangen. Het restant bedrag € 242 (incl BTW) is oninbaar.
Waarom voorzieningen?
- afzonderlijke rekening dubieuze debiteuren
- (vermoedelijke) oninbare bedragen
- benaming aangepast andere rekeningen
- grote bedrijven met incasso-afdeling


Opgave 1: garantievoorziening vervolg
Welke journaalposten?


060 Garantievoorziening € 600
320 voorraad onderdelen € 200
640 reparaties in uitvoering € 400
Dynamische methode vs statische methode
boekingen
440 onderhoudskosten debet per maand X
061 onderhoudsvoorziening X
boekingen
435 afschrijvingskosten debiteuren X
135 voorziening debiteuren X
Welke journaalposten?
Uitwerking opgave 3
5. Voorziening dubieuze debiteuren
Voorziening : een spaarpot?
Voorziening is balanspost, gevormd t.l.v. V&W rekening
Voldoende geld wordt bepaald door omvang liquide middelen
Verschil reserves en voorzieningen?
Verschil is de manier waarop ze ontstaan:
Reserves worden nooit gevormd ten laste van V&W
Reserves: algemene risico's
Succes en fijne vakantie!
1) toekomstige betalingsverplichtingen/risico's. Voorbeelden: garanties en dubieuze debiteuren.

2) huidige betalingsverplichtingen/risico's. Voorbeeld: schadeclaims.

3) verdeling kosten over jaren, betaling einde periode.
Voorbeeld: groot onderhoud.
voorzieningen
120 Bank € 242
135 voorziening debiteuren € 200
185 terug te vorderen btw € 42
130 debiteuren € 484


135 voorziening debiteuren € 100
185 terug te vorderen BTW € 21
130 debiteuren € 121
435 Afschrijvingskosten deb. € 115
135 voorziening debiteuren € 115
Grootte onzeker, maar omvang is te schatten
vreemd of eigen vermogen?
juridisch: geen schuld (nog niet bekend)
bedrijfseconomisch: lijkt op schulden
voorziening debiteuren = correctie post bezitting debiteuren.
Uitkomst
800 inkoopwaarde verkopen € 200.000
700 voorraad goederen € 200.000
470 verkoopkosten € 3.000
060 garantievoorziening € 3.000
Gevraagd: boekingen
1. Garantievoorziening
Dotatie
470 Verkoopkosten X
060 Garantievoorziening X
Betaling
060 Garantievoorziening X
120 Bank X
Boekingen
130 debiteuren € 363.000
840 opbrengst verkopen € 300.000
181 verschuldigde OB € 63.000

De maandelijkse onderhoudskosten bedragen € 500,-.
Het saldo van de rekening '061 onderhoudsvoorziening' be-
draagt op 1 september 2013 € 72.000,-.

1. Journaliseer de maandelijkse onderhoudskosten.

Op 10 september 2013 wordt een factuur ontvangen in verband
met gepleegd onderhoud. De factuur bedraagt € 32.000,-
exclusief € 5.600,- omzetbelasting.

2. Journaliseer de ontvangst van deze factuur.

3. Journaliseer de betaling per bank van deze factuur op
17 september 2013.


Opgave 2: voorziening onderhoud
Uitwerking opgave 2
1. 440 onderhoudskosten € 500
061 onderhoudsvoorziening € 500,-

2. 061 onderhoudsvoorziening € 32.000,-
185 terug te vorderen OB € 5.600,-
140 crediteuren € 37.600,-

3. 140 crediteuren € 37.600,-
120 Bank € 37.600,-
1) waarom voorzieningen?
2) vreemd vermogen of eigen vermogen?
3) voorbeelden voorzieningen
4) opgaven voorzieningen
5) voorziening is spaarpot?
6) reserves versus voorzieningen

voorziening:
Full transcript