Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Utländska politiska system

No description
by

johannes svensson

on 22 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Utländska politiska system

Staten, republiken, monarkin!
Alla länder har en grundlag som säger något om landets politiska system, statsskick
Monarki (arv)
Republik (val)
Hur statschefen utses avgör om landet är en
Vad är en monarki?
Statschefen ärver sitt ämbete
Innehar ämbetet till sin död (ofatst)
I en monarki kan statschefen kallas:
Kejsare
Kung
Drottning
Sultan
Hertig
Shejk
Monark betyder ursprungligen envåldshärskare
Monarken som envåldshärskare har minskat (1800-talet i Sverige)
Finns idag två typer: Absolut monarki och Konstitutionell monarki
Absolut monarki
Konstitutionell monarki
Monarken styr efter eget tycke
Egna beslut om ex lagar, regler
Styr staten på egen hand
Kungen är maktfullkomlig
Diktatur helt enkelt!
Monarkens befogenheter begränsade
Ex genom grundlagen
Ofta politiskt obunden
Monarken styrs av folket
Demokrati, tänk Sverige!
Världens monarkier
Konstitutionella monarkier:
Sverige
Storbrittanien
Norge
Thailand mm.
Absoluta monarkier:
Oman
Qatar
Saudiarabien
Swaziland
Republik
Statschefen kallas president
Tillsätts genom val (direkt eller indirekt)
Presidenters makt skiftar (jmf Tyskland och USA)
Tyskland en parlamentarisk demokrati = presidenten endast en symbolisk makt
USA presidentialism = Presidenten omfattande makt
Frankrike = Semipresidentialism
Många diktaturer = republiker, presidenten är maktfullkomlig
Enhetsstater

och

Unionsstater

Enhetsstater och Unionsstater
De flesta stater i världen är enhetsstater
Centraliserad makt
Decentraliserad makt = unionsstat (kan också kallas federal eller förbundsstat)
USA den första moderna federala staten
Autonomi för regioner, en aktuell fråga...
Frågor att arbeta med!
1. Välj ett land som är en absolut monarki och redogör för statschefens maktbefogenheter/uppgifter?
2. Välj ett land som är en konstituionell monarki och redogör för statschefens maktbefogenheter/uppgifter?
3. Statschefen i en republik kallas för president, vilken makt har presidenterna i följande länder:
- USA?
- Frankrike?
- Vitryssland?
- Finland?
4. Varför har fler stater antagit en federal författning?
5. Enhetsstat eller Unions/federal stat, vilken anser ni är mest demokratisk?
Styrelseskick/Politiskt system
Fastslår hur beslut ska fattas
Vem/vilka kan fatta beslut över vilka?
Detta slås fast i grundlagen/författningen
1. Vilka institutioner ska finnas (parlament, domstolar mm)2. Vilken makt dessa institutioner ska ha 3. Hur företrädare för dessa institutioner ska utses.
De politiska institutionerna i världens stater liknar varandra, det som skiljer sig är maktfördelning mellan dessa och hur företrädarna utses
Staten är central
Cirka 200 stater i världen
Vad krävs för att erkännas som en stat?
1. Ett terrirorium med befolkning där staten har kontroll och erkänns av andra stater 2. Suveränitet i förhållande till andra stater
Men är staterna helt självstyrande?
FN, EU, NATO etc.
Nationalstaten är utmanad
Full transcript