Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mutual Gains Approach Inspiratiemeeting

Geschiedenis, pijlers en methodieken MGA
by

Hans Mertens

on 25 June 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mutual Gains Approach Inspiratiemeeting

Het Mutual Gains
gedachtegoed Samenwerken Geschiedenis Augustus Machiavelli Metternich Fisher, Ury, Süsskind
'80 tot heden Positioneel / distributief onderhandelen Principieel / integratief onderhandelen Voorbeeld: mediation Voorbeeld: CAO onderhandelingen Onderhandelen Inform partners
Involve partners
Ignore partners Understand interests
Consciously inform or involve or ignore
Increase business and societal value Standpunten Belangen Waarden en normen manier waarop men iets bekijkt => gezichtspunt, zienswijze, opvatting Voorbeeld:
Tegen kernenergie
Voor kernenergie
Voor kleine experimenten Voorbeeld
Ziekenhuizen mogen geen winst maken
Ziekenhuizen mogen wel winst maken
Ziekenhuizen mogen onder strenge voorwaarden beetje winst maken Voorbeeld:
Voor de verkoop van Energiemaatschappijen
Tegen de verkoop
Voor partnerships en allianties iets waarmee iemands voordeel gemoeid is => interesse Sun Tzu Voorbeeld:
Een veilige schone wereld voor mijn kinderen
Een veilige schone wereld voor mijn kinderen
Bevorderen kennisinfrastructuur Voorbeeld Zorg:
Zorg is voor iedereen gelijk, geen focus op rijke patiënt
Bevorderen economische ontwikkeling
Zorg moet voor iedereen toegankelijk blijven Voorbeeld:
Marktwerking is goed en dit wil de markt
Voor de stimulering van de Nederlandse economie
goed voor Euroepse integratie fundamentele, gemeenschappelijke ideeën van mensen over wat zij belangrijk vinden Win - win oplossingen Winnen of verliezen...? Verliezen of winnen ...? wanneer win of verlies jij... Van wie wil je winnen... Werken aan een vertrouwensrelatie Zelfbewustzijn Oprechte Transparantie Betrouwbaarheid Strategie bepalen Batna Joint Fact Finding Taart groter maken Taart kleiner maken Is één oplossing onvoldoende om er voor te gaan, met drie deeloplossingen zit er wellicht wel voldoende winst in! teveel oplossingen schrikt af, met kleine stapjes kom je er vaak ook wel... Samenwerken is geen wedstrijd! Wat is de beste alternatieve uitkomst ten opzichte van het verwachte onderhandelings-resultaat Hebben alle partijen toegang tot dezelfde informatie?
Erkennen alle partijen dezelfde ‘waarheid’?
Welke experts worden geaccepteerd? Kom samen tot probleemdefinitie
Formuleer een programma van eisen voor extern onderzoek
Besteed het onderzoek samen uit
Begeleid het onderzoek samen
Samen eigenaar van de resultaten Deze vijf factoren zijn cruciaal.
Als leider dien je hier aandacht
aan te besteden.
Deze begrijpen brengt de overwinning.
Deze negeren brengt de nederlaag +/- 500 BC 63 BC - 14 AC Eerste Keizer, met draagvlak van Republikeinse senaat 1469-1527 'Het doel heiligt de middelen' 'Daar de vorst met het beest in de mens vertrouwd moet zijn, moet hij zich vos en leeuw ten voorbeeld stellen. De leeuw kan de vallen niet ontgaan; de vos kan zich niet tegen de wolven verdedigen. Men moet dus vos worden om de vallen te leren kennen en leeuw om de wolven schrik aan te jagen. Zij die slechts de leeuw willen nabootsen, verstaan hun zaak niet.' ‘de tong wordt los, het hart gaat open en de behoefte zich te verklaren wint het van de regels van koele en strenge berekening’ Congres van Wenen Oostenrijk 1773-1859 VN, EGKS, EU, ... Ken de ander... Organiseer het goed... Bewaak het proces... Ontwikkel je eigen strategie ... Scheid de mensen van het probleem
Richt je op belangen niet op posities
Zoek naar een oplossingen met een wederzijds belang
Werk gezamenlijk aan objectieve criteria Op basis van standpunten Op basis van belangen Denken in: wij - zij Luisteren en inleven in de ander Win - lose oplossingen Win - win oplossingen Tactieken en trucs Openheid en transparantie Zorgen voor informatieonbalans Gezamenlijk oplossingen zoeken Altijd
Nagaan
Nooit
Aannemen Veel informatie heb je al ... maar waar? Op internet staat bijna alles! Wees Sherlock Holmes Betrek je collega's Scheid de onderhandelingen 80% 20% Creativiteit
Inspiratie
Passende werkvormen Tijdsdruk
Andere onderhandelaars
Nieuwe spelregels Zorg dat je bekend met de belangen van andere partijen
Stimuleer joint fact finding
Streef naar minimale impact op de omgeving of beloof compensatie
Neem verantwoordelijkheid, geef fouten toe en deel macht
Blijf te allen tijde geloofwaardig
Focus op het bouwen van duurzame relaties Onder de oppervlakte zit de essentie Het verbinden van de belangen,
zorgt ervoor dat partijen elkaar vinden op dat wat er voor hen echt toe doet De drie pijlers van MGA De MGA technieken Vertrouwen interesse Positionering in netwerken allianties Stuur op het samenwerkingsportfolio Een corporate strategy is noodzakelijk... ... een samenwerkingsstrategie ook! Besturing van allianties Grondvormen van samenwerken Volkenbond na WO I Yalta onderhandelingen WO II Onder de oppervlakte zit de essentie Wees ambitieus... Ken je eigen belang... en het belang van de ander...
Full transcript