Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Skoven som biotop

No description
by

Anne-Louise Gjedde

on 24 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Skoven som biotop

Klassificer blade
Aktivitet
Dagens program
hvad skal I LÆRE?
2min
oplæg fra mig:
typer af skove
15 min
Video
5-10 min
Aktivitet
15 min
Opsamling
Hvad skal i lære om?
Forskellige typer skov
Hvordan træerne formerer sig
At skoven er et økosystem
Hvordan man klassificerer plantearter
Video 1

Hvorfor vokser de hver for sig?
Film fotosyntesen
Aktivitet
Oplæg fra mig
Skoven som økosystem
Oplæg fra mig
Økologi?
Typer af skove i Danmark
Oplæg fra mig
To typer:Skoven som biotop
Nåleskov
Løvskov
Består af nåletræer
- Rødgran, lærk mm
(almindelige arter)
- Nordmannsgran
(ædelgran)
Består af løvtræer
- De mest almindelige
arter er: bøg, eg, birk,
elm, el og ask
Bladene har form som nåle. Nålene er ofte stive og spidse.
Bladene er som en plade. Ofte bøjelige og kan rulles sammen.
Hvorfor er der skove?
Oplæg fra mig
- levested for dyr og planter
- opholdssted for mennesker
- plantes for senere at blive fældet og solgt
2 % af DK skove er juletræer
25 % af samlede intægt ved skovdrift
Lysforhold:
Løvskov
Nåleskov
lys
mørk
(planter i skovbunden)
(uden planter i skovbunden)
pH-værdi:
neutral
lav
(flere smådyr og regorme)
(få smådyr og regorme)
Tæthed:
åben
(nem at færdes i)
tæt
(svær at færdes)
Svampe:
mange arter
få arter
rødgran ny art
- dyr, insekter, svampe
ikke tilpasset sig
I skal finde ud af, hvilke slags træer, der hører til disse blade.
I må bruge nettet, ogslagsværker mm.
De blade I ser her er:Eg
Pil
Poppel
Birk
El
Røn
Bøg
hvilke hører til hvilke?
græsk - 'oikos'
betyd: husholdning
græsk - 'logos'
betyd: læren om
naturens husholdning
handler om, hvordan faktorer og organismer i naturen spiller sammen i et kredsløb!
energi og næringsstoffer
Hvem spiser hvad?
Hvor kommer energien fra?
Hvilke organismer nedbryder de døde dyr og planter?
5 min med sidemanden
Energi - solen- optages af planterne
- gives videre gennem
fødekæderne
regnorm
bænkebidder
bakterier
svampe
abiotiske faktorer
(ikke levende)
nærinstofferne
I skal:
- lave en film, hvor I
viser dette kredsløb.
Filmen skal uploades på skoletube og vises mandag i næste uge.
Dagens program:
oplæg
: slangens forplantning
tabu-leg
oplæg
: skoven som økosystem
aktivitet
: naturskoven som økosystem
Træer forplanter sig
Oplæg fra mig
Alle træer i DK skove
FRØPLANTER
dvs.
de sætter frø, når de er blevet bestøvet!
eg - agern
bøg - bog
Bestøvning

pollen fra hanblomster
(støvblad/knapper)
spredes til hunblomster
(støvfanger)
'
pollen
'?
- støv som kommer
fra hanblomter
- svarer til dyrs sædceller
2 slags
vindbestøvning
insektbestøvning
Når vinden fører pollen rundt
Frø dannes, hvis lander på en hunblomst af samme art
Når insekter fører pollen rundt
Bien besøger for at spise nektar
Pollen sætter sig på små hår på dens krop
Frø dannes, når bi besøger ny blomst og pollen drysser af
Bøgetræet
- eksempel på vindbestøvning
Snak med sidemanden om:Hvilke fordele er der ved de to måder?

Hvilke ulemper er der ved de to måder?

Giv en biologisk forklaring på, at de fleste planter sætter blomster om sommeren.

Hvad kaldes det, når mennesker er overfølsomme over for pollen?
Symptomer?
Allergi?
Årstidsbestemt?


Planters formering
Oplæg fra mig
også andre slags
fx. Vandbestøvning
Ålegræs
fx. vha. større dyr
3 former for bestøvning:
Mellem støvfanger og støvknappen
inden for samme blomst
(selvbestøvning, autogami)
Mellem han og hun-
blomster på samme plante
(hjemmebestøvning, geitonogami)
Mellem
forskellige planter
(fremmedbestøvning, krydsbestøvning, allogami).
Kirsebærtræ
- eksempel på insektbestøvning
Blomster = formering
Ser forskellige ud
- men opbygget på samme måde
bægerblade
beskytter blomst mens i knop
kronblade
farvede
frugtanlæg
hunlige del
støvfang
fanger pollen
(hanlige blomsterstøv)
Griflen

(fører pollen til frugtknude)
Frugtknuden

(indeholder frøanlæg)
Støvblade
hanlige del
10 min

Slangens forplantning
Facts om slanger:


- lemmeløse
- krybdyr
- bevæger sig ved bugtninger
160 - 400 ryghvivler

(beskytter indre organer)
- skifter ham (slitage og vækst)
- koldblodig - udviklet varmecensor
- god lugtesans
- hannerne har hemipenis
Hugormens parringsritual
EKSEMPEL
- starter efter dvale
- snor sig om hinanden
- hunnen udskiller duftstof
- klapper med hage på hunnens baghoved
(kønsåbninger mødes)
Hemipenis
- den ene ind i
hunnes kloak.
hunnens kønsorgan hos alle krybdyr
RESULTATET!
Hunnen er drægtig 8-10 uger
Føder levende unger
Andre slanger lægger æg
- dvs. ungerne 'passer' sig selv
Ingen yngelpleje
Tabu-leg
Organisme
Monokultur
Biodiversitet
Løvskov
- I går sammen to og to.
- Den ene skal kunne se tavlen.
- Den anden sidder med ryggen til.
- Den, som kan se tavlen, skal få
den, der sidder med ryggen til, til
at gætte ordet,
MEN uden at sige
ordet - eller dele af ordet!

Naturskoven som økosystem
Aktivitet
Aktiviteten står beskrevet inde på opslagstavlen på elevintra.

Hver gruppe har 1 bærbar til rådighed.
Det er også muligt, at læse artiklerne gennem sin mobil.
Dagens program
Hvad havde vi om sidst?
Oplæg
om pindsvinets formering
20 min forberedelse af
aktiviteten
- naturskoven som økosystem
Fremlæggelserne
Pindsvinets formering
Fakta:


- nattedyr
- carnivorer (insekter, larver, biller, fugleæg, padder)
- 80.000 årligt dræbes i trafikken
Tabu-leg
Yngelpleje
Økologi
Hemi penis
Abiotiske faktorer
- I går sammen to og to.
- Den ene skal kunne se tavlen.
- Den anden sidder med ryggen til.
- Den, som kan se tavlen, skal få
den, der sidder med ryggen til, til
at gætte ordet,
MEN uden at sige
ordet - eller dele af ordet!

- dækket med pigge på ryg og sider (ca. 6.000)
pigge forsynet med muskler (rejse/lægge sig)
- ruller sig sammen hvis truet
- snude ligner en tryne
- han kaldes orne, hun so
Pindsvinets formering
- han og hun ser kun hinanden ved
parring.
- lever alene (duftspor skræmmer væk)
- dvale fra sep - maj
- forundring i århundrede
- juni/juli måned starter parringsspil
Han bevæger sig rundt om hun.

resultatet
Han bestiger hende bagfra og parre sig med hende.
I begyndelsen afviser hun - strittende pigge og udstøder høje fnys.
Til sidst sænker hun piggene.
- hun bygger rede (skjult - beskyttelse)

- drægtig 35 dage
- 4-6 unger
pigge gemt i huden
- ondt at føde?
vokser hurtigt ud
søger føde med mor efter tre uger
stopper med die efter ca. 5 uger
familien opløses
Dagens program
Hvad havde vi om sidst?
Skildpaddens formering

Aktivitet -
en skal ud

Planter formerer sig
Aktivitet
Fisk formering
Fakta:


- lever i vand
- hvirveldyr
Tre typer:
- optager ilt ved hjælp af gæller
Fiske formering
En skal ud! Men hvilken...
Aktivitet
I skal i gruppen blive enige om, hvilken af de fire kasser, man kan argumentere for, ikke passer ind.
Yngelpleje
Die
Drægtig
Formering
benfisk bruskfisk rundmunde
Fakta:- omfatter: hajer, rokker og havmus
- skelettet består af brusk
- munden er på undersiden af hovedet
Fakta:- omfatter: lampretter og slimål
- rund mund, mangler kæber
- to sæt finner(bryst- og bugfinner)
- skelettet er svagt udviklet
- kroppen er åleformet, mangler skæl
- meget slimet
Fakta:... dem I kender som fisk
- skelettet består af benvæv
- tænderne er vokset fast til knogler
- finnerne er leddelte og kan lægges ned
- to næsebor på hver side af snuden
- lunge eller svømmeblære
regulærer vægtfylden (op og nedstigning)
- gællelåg dækker for gællespalterne
Geddens formering
- ferskvandsfisk (lever i skovsøen)- altædende jæger (også andre gedder)
- ikke stimefisk
- gyder fra marts til maj
- foregår på lavt vand under plasken
og tumult
- 2-3 mm store æg er klæbrige
- sættes på bunden og på vandplanter
- klækkes efter 14 dage
Resultatet
- først lever af indholdet i blommesækken
- derefter søge efter føde
han kønsmodne 2-3 års (30-40 cm)
hun kønsmodne i 3-5 års
30 år gammel
Nåleskov
Løvskov
Monokultur
Biodiversitet
Skriv hypotese
Aktivitet
Hvad er en hypotese?
græsk (hypotithenai) betyder "lægge til grund"
en
foreløbig
, ikke-bevist antagelse, en
foreslået

forklaring
på et fænomen, som kan danne grundlag for
efterprøvelse
.
Skal ikke opfattes som endegyldige sandheder!
I naturvidenskaben kaldes også teorier


bekræftet eksperimentelt
ophøjes de til love efter enighed i mange år
Aktivitet beskrevet på elevintra
Dagens programI skal læse teksten, som I finder et link til inde på elevintra.

Derefter skal I tage jeres jordprøve og måle jordens pH og N, P, K indhold.

I skal skrive jeres resultater ned i et skema.
Undersøgelse af jeres jordprøve
Opgaver
1. Titel
2. Dato for undersøgelsen
3. Formålet med undersøgelsen
4. Udstyr
5. Fremgangsmåde
6. Resultater
7. Mulige fejl
Biologirapport
skal indeholde:
Hvad havde vi om sidst?
Plante formering
Undersøgelse af jordprøverne
Full transcript