Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Karbonkjemi

Muntlig eksamen i naturfag
by

Camilla Salas

on 29 August 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Karbonkjemi

Innhold
Organisk kjemi og C-atomet
Generelt
Karbonatomets kretsløp
C-atomet i organiske forbindelser
Hydrokarboner
Generelt
Alkaner
Alkener
Alkyner
Egenskaper
Alkoholer
Karboksylsyrer
Reaksjoner (forsøk)
Bioteknologi
Karbon, karbonbaserte stoffer og konsekvenser av en karbonbasert energipolitikk
Karbonkjemi
Olje og gass
Kjemisk energi
Miljø
Drivhuseffekten
Luftforurensing
Tiltak
ORGANISK KJEMI
OG C-ATOMET
HYDROKARBONER
KARBOKSYLSYRER
OLJE OG GASS
KJEMISK ENERGI
MILJØ
Karbon
Kjemisk symbol: C

Atomnummer: 6

Nøytroner: 6

Protoner: 6

Elektroner: 6

Ikke metall
Generelt
Organisk betyr"levende"

En trodde tidligere at en "livskraft" måtte til for å produsere de organiske stoffene

Organisk kjemi = karbonforbindelsenes kjemi

Det finnes noen stoffer med C-atomer som likevel ikke anses som organiske
Karbonatomets kretsløp
C-atomene i mennesker og dyr stammer fra fotosyntesen
C-atomet i organiske forbindelser
Åtteregelen
Hvordan karbon oppfyller åtteregelen?
Et alkan har kun enkeltbindinger mellom C-atomene

Et alkan har alltid endelsen –an

C-atomene har så mange H-atomer som mulig, og blir derfor kalt mettede hydrokarboner

Formel: CxH2x+2
Alkaner
Generelt
Hydrogen
atomer og
karbon
atomer
Alkener
Egenskaper
Alkoholer
Alkyner
Generelt
Reaksjoner med karboksylsyrer
Petroleum
Kjemisk energi
Karbonbasert energipolitikk
Konsekvenser
Tiltak
Deles inn etter antall C-atomer

Forstavelsen i navnet til et hydrokarbon forteller hvor mange C-atomer det er, mens endelsen sier hvilken gruppe hydrokarboner det hører til.
Hydrokarboner
Met-

Et-

Prop-

But-

Pent-
1

2

3

4

5
Et alken har dobbeltbindinger mellom C-atomene

Et alken har alltid endelsen –en

At et alken har dobbeltbindinger betyr at molekylet ikke inneholder like mange H-atomer som et alkan med samme antall C-atomer, og blir derfor kalt et umettet hydrokarbon

Formel: CxH2x
Et alkyn har trippelbindinger mellom C-atomene

Et alkyn har alltid endelsen –yn

Også et umettet hydrokarbon

Formel: CxH2x-2
Hydrokarboner blir brukt som brensel

Fullstendig og ufullstendig forbrenning

Jo lengre C-kjeden i molekylet er, desto høyere er kokepunktet

Smeltepunktet øker også etter antall C-atomer i molekylene

Hydrokarboner er uløselige med vann – ingen unntak
Forbrenningsreaksjon

:
fullstendig forbrennning
Kilder
Muntlig avgangsprøve i naturfag
av Camilla Gulliksen
OH-gruppe i enden av C-kjeden.

Metanol er svært giftig

Ikke alle alkoholer er løselige i vann

Etanol er den eneste alkoholen som kan drikkes

Etanol brukes også for å løse opp stoffer og til å drepe bakterier

Bioetanol brukes som et miljøvennlig drivstoff
Alle karboksylsyrer har en kjemisk formel som ender på –COOH.

Får navnet etter antall C-atomer i kjeden

Sitron, appelsiner og eddik inneholder karboksylsyrer som gir dem den sure smaken

Brukes også som konserveringsmiddel
Karboksylsyrer er svake syrer
Forsøk
Består i hovedsak av hydrokarbonerRåolje
Naturgass
Råolje

Dannelse
Kjemisk energi er energi som er lagret i ulike stoffer, og som frigjøres ved en kjemisk reaksjon.
Reaksjonslikning
Energdiagram

Den kjemiske energien som er «til overs» blir avgitt som lys- eller varmeenergi, eller den kan brukes til å drive en motor.

Kjemisk energi fra fossilt brensel er lagret solenergi
+energy
I Norge fører vi en karbonbasert energipolitikk

Hva mener politikerne?
Arbeiderpartiet
Høyre
FrP
SV
Føre-var-prinsippet

Tiltak mot årsaker

Tiltak mot konsekvenser av global oppvarming

Minske/eliminere utslipp fra bil
Minske
Redusere bruk
Eliminere utslipp for enkeltpersonen
Drivhuseffekten

Luftforrurensing

Påvirkning av karbonets kretsløp

Global oppvarming
Full transcript