Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Edukasyon sa Timog at Kanlurang Asya

No description
by

Ranka Lee

on 8 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Edukasyon sa Timog at Kanlurang Asya

Ang edukasyon sa bansa ay nakaayon sa Batas Islamiko ng Sharia at Koran, at ang tradisyonal na papel na ginagampanan ng kababaihan ay patuloy pa ring sinusunod sa mga paaralan. Gayuman, ang bilang nga mga mag-aaral na kababaihan asa bansa ay lumaki na mula 25 bahagdan ng pangkalahatang mag-aaral noong 1970 sa 47.5 bahagdan noong 2001. Sa kasalukuyan, kita pa rin ang segregasyon ng kababaihan sa bansa.
Sa kasalukuyan, patuloy na lumalaki ang badyet ng pamahalaang Saudi sa edukasyon. Ito ay tumaas ng 28 bahagdan noong 2004 higit sa mga nakaraang badyet nito. Binibigyan din ng espesyal na atensiyon ng pmahalaan ang pagpapanatili ng kasanayang teknikal sa mga paaralan.

IRAN
Libre naman ang pag-aaral sa mga pribado at publikong paaralan sa lahat ng antas sa Iran. Ang mga mag-aaral na nagsipagtapos sa pampublikong unibersidad ay kinakailangang magsilbi sa pamahalan sa loob ng ilang taon upang mabayaran ang anumang ginastos ng pamahalaan sa kanilang pag-aaral.
Ang pagpapaabot ng edukasyon para sa lahat ay isa sa naging mahalagang layunin sa Iran. Noong taong 1970, ganap na pinag-ibayo ng pamahalaan ang edukasyon sa bansa. Iniayon din sa panahon ang kurikulum ng edukasyon, makabagong aklat at pagsasanay sa mga guro.
Ayon sa CIS World Fact book, ang bansa ay mayroon ng 79.4 na bahagdan ng literasiya na binubuo ng 73 bahagdan ng kababaihan at 85.6 ng kalalakihan.

Pakistan
Nang maitatag ang Pakistan noong 1947, nag-iisa lamang ang University of Punjab bilang institusyong pang mataas na edukasyon sa bansa.
Nang mga sumunod na dekada, 25 bahagdan lamang ng mga nagtapos sa sekondarya ang nakapasok sa mataas na institusyon. Dahil dito, ang mga maykayang Pakistani ay kinailangan pang mangibang bansa upang makapag-aral at ang iba nama’y nagpaturo na lamang sa mga pribadong guro.
Nang sumapit ang taong 1991, dalawa lamang ang kinikilalang unibersidad sa Pakistan; ang Aga Khan University at ang Lahore University of Management Sciences noong 1985. Sa loob ng taong 2003-2004, ang Pakistan ay mayroon ng 53 pribadong institusyon.

Bhutan
Bago magsimula ang modernong edukason sa Bhutan ang tanging uri ng edukasyon sa bansa ay ang edukasyong monastic. Noong taong 1960 ang bansa ay mayroon lamang 11 paaralan at kulang kulang na 400 mag-aaral. Sa kasalukuyan, ang bansa ay mayroon nang 433 paaralan 135, 987 kabuuang bilang ng mga mag-aaral.
TIMOG
India
Ang India ay may mahabang kasaysayan ng organisadong edukasyon. Ang sistemang Gurukul ng edukasyon ang isa sa pinakamatandang Sistema ng edukasyon sa daigdig. Ang mga gurukul ay mga tradisyonal na paaralang Hindu kung saan pumapasok ang mga mag-aaral na kabilang sa caste ng Brahmin at Kshatriya.
Noong 2005, pinasimulan ng pamahalaan ng Kerala ang edukasyong makalilinang sa malikhaing kaisipan at personalidad ng mga mag-aaral. Sinimulan din ng bansa ang mga sentrong Bal Bhavans na matatagpuan sa kabuuang India na nagkaloob ng mga programa sa fine arts, education, aeromodeling, sports, martial arts, performing arts, at iba pa.

Edukasyon sa Timog at Kanlurang Asya
Nepal
Ang modernong edukasyon sa Nepal ay nagsimula lamang noong 1853 nang itatag ang kauna-unahang paaralan sa bansa. Gayunpaman, ang mga paaralang ito ay nakalaan lamang sa mga miyembro ng pamilyang namumuno at korte nito. Ang mga paaralan ay nabuksan lamang sa mga mamamayan noong 1951 nang mapababa sa trono ng isang popular na kilusan, ang awtokratikong pamilyang Rana.
Sa pagsisimula ng demokratikong Sistema nagsimula rin ang malawakang paglaganap ng edukasyon sa bansa at sa loob ng limampung taon, ang adult literacy sa bansa ay inabot na ng 48.2 bahagdan na binubuo ng 34.6 bahagdan na kababaihan at 62.2 bahagdan na kalalakihan, ayon sa 2001 census ng bansa na nagsimula lamang sa 5 bahagdan noong 1952-1954.
Gayundin, mula as 300 paaralan at dalawang kolehiya noong 1951, ang bansa ay mayroon nang 27 libong paaralang pang-elementarya/sekondarya, 415 kolehiyo, limang unibersidad at dalawang akademyang para sa mataas na pag-aaral.

KANLURAN
SAUDI ARABIA
Sa kasalukuyan, ang edukasyon mula primary hanggang sekundarya ay bukas at libre para sa lahat ng mga mamamayang Saudian. Sa kabila nito, hindi sapilitan para sa mga magulang na ipasok ang kanilang mgag anak sa paaralan. Ayon sa estadistika noong taong 1996, 61 bahagdan lamang ng mga Kabataan ang pumapasok sa mga paaralan ng Saudi.

ISRAEL
Mahalagang bahagi ng buhay at kultura ng mga Israeli ang edukasyon. Ang bansa ay mayroon nang nalinang na komprehensibong Sistema ng edukasyong nababatay sa kasalukuyang layon ng secular na edukasyon. Ang edulasyon ng bansa ay inaabot ng mga 10 bahagdan ng kanilang GDP na ipinagkakaloob nang libre sa mamamayan.
Ang paaralang sekondarya ng Israel ay napapalooban ng paghahanda para sa Israeli matriculation exams na kung tawagin ay Bhinot Bagrut. Ito ay napapalooban ng iba’t ibang pagsusulit sa iba’t ibang asignatura. Sa pagkakataong nanais ng mag-aaral na mag-aral sa kolehiyo, siya ay maaring humiling ng karagdagang panahon bago magpalista ng kaniyang pangalan sa IDF o Israel Defence Forces. Lahat ng nagnanais magpatuloy ng pag-aaral ay kinakailangang magpasailalim sa programa kung saan ang kanilang pag-aaral ay binabayaran ng pambansang hukbo.

KUWAIT
Tinatayang ang kasalukuyang bilang na 500,000 ng mga mag-aaral sa bansang Kuwait ang pinakamalaki. Ito ay bumubo sa 30 bahagdan ng populasyon. Ang mga mag-aaral ay nagsisimula nang mag-aral ng Ingles sa ikalawang grado. Ang karamihan ng mga pribadong paaralan sa bansa ay pag-aari ng mga dayuhan na tinutulungan naman ng pamahalaan sa pamamagitan ng paglalaan ng lupaing maaaring mapagtatatagan ng mga paaralan bukod sa pagkakaloob sa mga ito ng mga aklat na gamit ng mga mag-aaral. Ang karamihan ng mga paaralang pribado ay pinaghalong kasarian samantalang ang mga pampublikong paaralan naman ay batay sa kasarian. Ang pamahalaan ay nagbibigay ng pantay na karapatan sa kababaihan at kalalakihan.

Sa pagtatapos ng serbisyo sa hukbo, ang bawat Israel na may kabuuang matriculation certificate ay maaring matpatuloy sa kolehiyo batay sa kaniyang mga aptitude.
Lahat ng unibersidad at ilang kolehiyo ay tinutulungan ng pamahalaan at ang mga mag-aaral ay nagbabayad lamang ng maliit na bahagi ng kanilang matrikula.

Full transcript