Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Læringsteori og læreprocesser

No description
by

Thomas Madsen

on 27 August 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Læringsteori og læreprocesser

27/8: Læringsteori og Læreprocesser

Indlæringsmetoder
Anvendelige teorier om læring, der kan hjælpe dig med at strukturere din egen læring og blive klogere på samarbejde med andre.
Lev Semynovich Vygotsky
Teori om nærmeste udviklingszone
Udvikling/læring kræver interaktion - eksempelvis har du behov for en lærer for at flytte dig fra en zone til den næste.
Stilladsering - hvordan læreren hjælper med at flytte dig til næste zone
Howard Gardner
Man lærer på forskellige måde
"Frames of mind (1983)"
Otte forskellige intelligenser
Alle mennesker besidder en
unik kombinationDavid Kolb
Erfaringsbaseret læring
Individuelle forskelle i, hvor lang tid den enkelte bruger på forskellige faser
Niveauer for viden
Taksonomi = Klassificering.
System med seks trin med stigende sværhedsgrad.
8 intelligenser:
1)Lingvistisk - evnen til at behandle tegn, ord og begreber
2)Musikalsk - evnen til at kende toner og mønstre
3)Logisk-matematisk - evnen til at behandle tal og kombinationer
4) Spatial - evnen til at forstå flader, afstande og rummelighed
5) Kropslig-kinæstetisk - evnen til at forstå kroppens bevægelser
6) interpersonel - evnen til at tage hensyn til andre
7) Intrapersonel - evnen til at arbejde med egne følelser
8) Naturalistisk - evnen til at aflæse naturens kræfter
Hvilke indlæringsmetoder passer godt til hvilke arbejdsmetoder/fag?
Dreyfus og Dreyfus
VAK - test (Visuel - Auditiv - Kinestætisk)
Benjamin Bloom
Opgave - tal med sidemand:

Med udgangspunkt i sidste uges undervisning i dansk og matematik, skal du ud fra Blooms taksonomi afgøre, hvilke trin du har benyttet for at indlære kernestoffet inden for disse to fag.
Viden: Grundlæggende - du ved noget om din computer - hvad den består af, og hvad den kan
Forståelsen: Kan forklare med egne ord, hvad din computer er, og kan. Eksempelvis kan forklare, hvorfor den er hurtig/langsom
Anvendelse: forklare noget om andre computere end din egen på baggrund af information om dem
Syntese: kan bygge din egen computer
Analyse: Du kan gennem hypotesetest undersøge, hvordan det vil påvirke en computer helt generelt, hvis du ændrer på komponenterne i den.
Vurdering: Med udgangspunkt i den computer, du har bygget kan du vurdere hvordan man i fremtiden kan bygge computere, der er bedre til at løse fremtidens opgaver. Du kan evaluere dit eget arbejde
Biggs
Kompetencetaksonomi
7-trins karakterskala er baseret på disse trin
Trin 1) Ikke-struktureret(0-02)
Trin 2) Ensidigt struktureret(4)
Trin 3) Flersidigt struktureret(7)
Trin 4) Relationelt(10)
Trin 5) Udvidet abstrakt(12)
Full transcript