Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

lucrare

No description
by

toma mirelamihaela

on 16 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of lucrare

ROLUL JOCULUI
DIDACTIC MATEMATIC
LA VÂRSTA ŞCOLARĂ MICĂ ROLUL JOCULUI
DIDACTIC MATEMATIC
LA VÂRSTA ŞCOLARĂ MICĂ ROLUL JOCULUI
DIDACTIC MATEMATIC
LA VÂRSTA ŞCOLARĂ MICĂ ROLUL JOCULUI
DIDACTIC MATEMATIC
LA VÂRSTA ŞCOLARĂ MICĂ ROLUL JOCULUI
DIDACTIC MATEMATIC
LA VÂRSTA ŞCOLARĂ MICĂ ROLUL JOCULUI
DIDACTIC MATEMATIC
LA VÂRSTA ŞCOLARĂ MICĂ ROLUL JOCULUI
DIDACTIC MATEMATIC
LA VÂRSTA ŞCOLARĂ MICĂ ROLUL JOCULUI
DIDACTIC MATEMATIC
LA VÂRSTA ŞCOLARĂ MICĂ ROLUL JOCULUI
DIDACTIC MATEMATIC
LA VÂRSTA ŞCOLARĂ MICĂ ROLUL JOCULUI
DIDACTIC MATEMATIC
LA VÂRSTA ŞCOLARĂ MICĂ ROLUL JOCULUI
DIDACTIC MATEMATIC
LA VÂRSTA ŞCOLARĂ MICĂ ROLUL JOCULUI
DIDACTIC MATEMATIC
LA VÂRSTA ŞCOLARĂ MICĂ ROLUL JOCULUI
DIDACTIC MATEMATIC
LA VÂRSTA ŞCOLARĂ MICĂ ROLUL JOCULUI
DIDACTIC MATEMATIC
LA VÂRSTA ŞCOLARĂ MICĂ ROLUL JOCULUI
DIDACTIC MATEMATIC
LA VÂRSTA ŞCOLARĂ MICĂ ROLUL JOCULUI
DIDACTIC MATEMATIC
LA VÂRSTA ŞCOLARĂ MICĂ ROLUL JOCULUI
DIDACTIC MATEMATIC
LA VÂRSTA ŞCOLARĂ MICĂ CONCLUZII Rezultatele din experimentul întreprins de mine, precum şi cele obţinute în urma evaluării pe baza probelor de evaluare aplicate la clasă, confirmă în totalitate ipoteza cercetării, relevând valenţele formativ- educative ale jocului didactic.
Aceasta se evidenţiază prin creşterea randamentului şcolar al elevilor, recuperarea unor rămâneri în urmă la învăţătură a acestora, prin creşterea motivaţiei şcolare. Totodată, jocul didactic cu conţinut matematic a influenţat pozitiv volumul şi calitatea cunoştinţelor elevilor, formarea şi consolidarea deprinderilor de calcul mintal rapid şi corect, capacitatea de înţelegere şi rezolvare a problemelor, perspicacitatea şi potenţialul lor creativ. JOC. Îmbracă copacul!
Scop: -consolidarea operaţiei de înmulţire
Sarcina didactică: completarea ramurilor copacului cu noţiuni matematice legate de operaţia de înmulţire.
Material didactic: coli dúplex
Desfăşurarea jocului: 34 JOC. Cum urcăm mai repede cu liftul?
Scop - dezvoltarea atenţiei şi a gândirii logice;
- exersarea competenţelor de a rezolva rapid şi corect exerciţii cu cele patru operaţii matematice.
Sarcina jocului – să rezolve corect şi rapid exerciţiile.
Material didactic: planşă cu exerciţii:
Desfăşurarea jocului: Exemple de jocuri didactice utilizate în cadrul experimentului Etapa de pretestare la începutul semestrului al II-lea (16 - 23 ianuarie 2012) în anul şcolar 2011 - 2012, elevilor clasei mele a III-a A de la Şcoala cu clasele I - VIII Nr. 3 Rm. Sărat.
În cea de-a doua fază, desfășurată în lunile: ianuarie, februarie, martie, aprilie mai, pentru eşantionul experimental, în predarea lecţiilor s-a utilizat o gamă largă de jocuri didactice.
În ultima fază etapa post-test s-a realizat în primele două săptămâni ale lunii iunie 2012 prin aplicarea celor două probe finale. Cercetarea a cuprins trei faze: Eşantionul a fost constituit din elevii clasei mele și anume clasa a III-a A de la Şcoala cu clasele I - VIII, Nr. 3 Rm. Sărat, din anul şcolar 2011 - 2012. Experimentul urmăreşte rezultatele pe parcursul semestrului al II - lea. Eşantion Dacă în lecţiile de matematică va fi folosit într-o pondere şi o diversitate mai mare jocul didactic, atunci elevii vor realiza mai rapid și cu mai multă plăcere obiectivele prevăzute de programa de matematică, ceea ce va detemina o creştere a randamentului școlar şi a performanţei şcolare, recuperarea unor rămâneri în urmă la învăţătură a acestora. Ipoteza de lucru III.1 Obiectivele cercetării
III.2. Ipoteza de lucru
III.3.Eşantion
III.4.Metodologia cercetarii, organizarea şi desfăşurarea cercetării pedagogice
III.5. Prezentarea si interpretarea datelor
III.6.Concluziile cercetarii
Concluzii
Bibliografie
Anexe III. ELEMENTE DE CERCETARE PEDAGOGICĂ PRIVIND CONTRIBUŢIA JOCULI DIDACTIC LA REALIZAREA OBIECTIVELOR DE REFERINŢĂ ALE MATEMATICII II. JOCUL DIDACTIC ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR
II.1. Profilul psihologic al vârstei şcolare mici
II.2. Necesitatea folosirii jocului didactic în învăţare la şcolarul mic
II.3. Funcţiile jocului didactic
II.4. Structura jocului didactic ROLUL JOCULUI
DIDACTIC MATEMATIC
LA VÂRSTA ŞCOLARĂ MICĂ ROLUL JOCULUI
DIDACTIC MATEMATIC
LA VÂRSTA ŞCOLARĂ MICĂ Argument

Motivul care m-a determinat să aleg jocul ca instrument de instruire şi educare în activităţile la clasă este că profesez într-o şcoală unde elevii sunt rromi, se caută identificarea de soluţii pentru prevenirea și reducerea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii, părinţii sunt analfabeţi sau semianalfabeţi, nu îşi pot ajuta copiii la teme, de aceea din multiplele metode activ participative utilizate in cadrul lecţiilor, jocul are o valoare aparte prin faptul că asigură un randament sporit fată de celelalte modalităţi de lucru folosite în activitatea de învățare, iar copiii sunt atraşi să vină la şcoală. CUPRINS

ARGUMENT
I .CONSIDERAŢII GENERALE
I. 1 .Conceptul de joc, caracteristici, clasificări
I. 2 .Teorii despre joc
I. 3. Raportul dintre joc şi învăţare ROLUL JOCULUI
DIDACTIC MATEMATIC
LA VÂRSTA ŞCOLARĂ MICĂ ROLUL JOCULUI
DIDACTIC MATEMATIC
LA VÂRSTA ŞCOLARĂ MICĂ ROLUL JOCULUI
DIDACTIC MATEMATIC
LA VÂRSTA ŞCOLARĂ MICĂ ROLUL JOCULUI
DIDACTIC MATEMATIC
LA VÂRSTA ŞCOLARĂ MICĂ ROLUL JOCULUI
DIDACTIC MATEMATIC
LA VÂRSTA ŞCOLARĂ MICĂ ROLUL JOCULUI
DIDACTIC MATEMATIC
LA VÂRSTA ŞCOLARĂ MICĂ ROLUL JOCULUI
DIDACTIC MATEMATIC
LA VÂRSTA ŞCOLARĂ MICĂ ROLUL JOCULUI
DIDACTIC MATEMATIC
LA VÂRSTA ŞCOLARĂ MICĂ ROLUL JOCULUI
DIDACTIC MATEMATIC
LA VÂRSTA ŞCOLARĂ MICĂ ROLUL JOCULUI
DIDACTIC MATEMATIC
LA VÂRSTA ŞCOLARĂ MICĂ ROLUL JOCULUI
DIDACTIC MATEMATIC
LA VÂRSTA ŞCOLARĂ MICĂ ROLUL JOCULUI
DIDACTIC MATEMATIC
LA VÂRSTA ŞCOLARĂ MICĂ ROLUL JOCULUI
DIDACTIC MATEMATIC
LA VÂRSTA ŞCOLARĂ MICĂ ROLUL JOCULUI
DIDACTIC MATEMATIC
LA VÂRSTA ŞCOLARĂ MICĂ CONCLUZII Rezultatele din experimentul întreprins de mine, precum şi cele obţinute în urma evaluării pe baza probelor de evaluare aplicate la clasă, confirmă în totalitate ipoteza cercetării, relevând valenţele formativ- educative ale jocului didactic.
Aceasta se evidenţiază prin creşterea randamentului şcolar al elevilor, recuperarea unor rămâneri în urmă la învăţătură a acestora, prin creşterea motivaţiei şcolare. Totodată, jocul didactic cu conţinut matematic a influenţat pozitiv volumul şi calitatea cunoştinţelor elevilor, formarea şi consolidarea deprinderilor de calcul mintal rapid şi corect, capacitatea de înţelegere şi rezolvare a problemelor, perspicacitatea şi potenţialul lor creativ. JOC. Îmbracă copacul!
Scop: -consolidarea operaţiei de înmulţire
Sarcina didactică: completarea ramurilor copacului cu noţiuni matematice legate de operaţia de înmulţire.
Material didactic: coli dúplex
Desfăşurarea jocului: Etapa de pretestare la începutul semestrului al II-lea (16 - 23 ianuarie 2012) în anul şcolar 2011 - 2012, elevilor clasei mele a III-a A de la Şcoala cu clasele I - VIII Nr. 3 Rm. Sărat.
În cea de-a doua fază, desfășurată în lunile: ianuarie, februarie, martie, aprilie mai, pentru eşantionul experimental, în predarea lecţiilor s-a utilizat o gamă largă de jocuri didactice.
În ultima fază etapa post-test s-a realizat în primele două săptămâni ale lunii iunie 2012 prin aplicarea celor două probe finale. Cercetarea a cuprins trei faze: Eşantionul a fost constituit din elevii clasei mele și anume clasa a III-a A de la Şcoala cu clasele I - VIII, Nr. 3 Rm. Sărat, din anul şcolar 2011 - 2012. Experimentul urmăreşte rezultatele pe parcursul semestrului al II - lea. Eşantion Argument

Motivul care m-a determinat să aleg jocul ca instrument de instruire şi educare în activităţile la clasă este că profesez într-o şcoală unde elevii sunt rromi, se caută identificarea de soluţii pentru prevenirea și reducerea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii, părinţii sunt analfabeţi sau semianalfabeţi, nu îşi pot ajuta copiii la teme, de aceea din multiplele metode activ participative utilizate in cadrul lecţiilor, jocul are o valoare aparte prin faptul că asigură un randament sporit fată de celelalte modalităţi de lucru folosite în activitatea de învățare, iar copiii sunt atraşi să vină la şcoală. III.1 Obiectivele cercetării
III.2. Ipoteza de lucru
III.3.Eşantion
III.4.Metodologia cercetarii, organizarea şi desfăşurarea cercetării pedagogice
III.5. Prezentarea si interpretarea datelor
III.6.Concluziile cercetarii
Concluzii
Bibliografie
Anexe III. ELEMENTE DE CERCETARE PEDAGOGICĂ PRIVIND CONTRIBUŢIA JOCULI DIDACTIC LA REALIZAREA OBIECTIVELOR DE REFERINŢĂ ALE MATEMATICII CUPRINS

ARGUMENT
I .CONSIDERAŢII GENERALE
I. 1 .Conceptul de joc, caracteristici, clasificări
I. 2 .Teorii despre joc
I. 3. Raportul dintre joc şi învăţare ROLUL JOCULUI
DIDACTIC MATEMATIC
LA VÂRSTA ŞCOLARĂ MICĂ ROLUL JOCULUI
DIDACTIC MATEMATIC
LA VÂRSTA ŞCOLARĂ MICĂ ROLUL JOCULUI
DIDACTIC MATEMATIC
LA VÂRSTA ŞCOLARĂ MICĂ ROLUL JOCULUI
DIDACTIC MATEMATIC
LA VÂRSTA ŞCOLARĂ MICĂ ROLUL JOCULUI
DIDACTIC MATEMATIC
LA VÂRSTA ŞCOLARĂ MICĂ ROLUL JOCULUI
DIDACTIC MATEMATIC
LA VÂRSTA ŞCOLARĂ MICĂ 34 JOC. Cum urcăm mai repede cu liftul?
Scop - dezvoltarea atenţiei şi a gândirii logice;
- exersarea competenţelor de a rezolva rapid şi corect exerciţii cu cele patru operaţii matematice.
Sarcina jocului – să rezolve corect şi rapid exerciţiile.
Material didactic: planşă cu exerciţii:
Desfăşurarea jocului: Exemple de jocuri didactice utilizate în cadrul experimentului Dacă în lecţiile de matematică va fi folosit într-o pondere şi o diversitate mai mare jocul didactic, atunci elevii vor realiza mai rapid și cu mai multă plăcere obiectivele prevăzute de programa de matematică, ceea ce va detemina o creştere a randamentului școlar şi a performanţei şcolare, recuperarea unor rămâneri în urmă la învăţătură a acestora. Ipoteza de lucru II. JOCUL DIDACTIC ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR
II.1. Profilul psihologic al vârstei şcolare mici
II.2. Necesitatea folosirii jocului didactic în învăţare la şcolarul mic
II.3. Funcţiile jocului didactic
II.4. Structura jocului didactic
Full transcript