Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Temadag: Implementeringsredskaber og strukturteknologi

Rødovre d. 27. oktover 2014
by

Socialt Udviklingscenter SUS

on 20 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Temadag: Implementeringsredskaber og strukturteknologi

Knowledge workers are workers whose main capital is knowledge.

What differentiates knowledge work from other forms of work is its primary task of "non-routine" problem solving that requires a combination of convergent, divergent, and creative thinking.

Knowledge workers spend 38% of their time searching for information.
Dagens program
Velkomst - hvem er her
- Formål med dagen
Implementering - Kortlægning
- Projektorganisering
- Redskaber
Frokost
Strukturtech - apps
- fællestavler
Afrunding og farvel


Pænt goddag!
Temadag
Implementering
Frokost
Otte års erfaring
SUS har gennemført projekter for at fremme social IT i Danmark til gavn for borgere med handicap siden 2006

Aktuelt
Implementering og spredning af social IT på sociale tilbud i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe og Rødovre Kommuner samt Region Sjælland
Kapacitetsopbygning af Living IT Lab
Sikring af fagligt fundament, netværk og metoder
Skabe innovation af social IT til mennesker med funktionsnedsættelser i alle aldre i samarbejde med forskning, kommuner, tilbud, borgere og professionelle og virksomheder
Nyt fokus på psykiatri - stort potentiale for social IT
SUS og Social IT
Personale
Kan modstandere være medspillere?
Skal medspillere have udvidet funktion i projektet?
Kan man vælge ikke at være med?

Borgere
Hvordan er social IT relevant for den enkelte borger?
Hvad kan være en åbning ind til teknologien for borgeren?
Kan borgeren 'stole' på teknologien?


Implementeringsredskaber og strukturteknologi
Formål med dagen
Hvorfor nu det?
H
vad er Jeres formål med at arbejde med social IT?
Hvorfor er det en god idé?
Synes alle, at det er en god idé?
Hvor mange skal involveres i projektet (borgere/personale)?
Step 2: Projektorganisering
Redskaber
Motivation som styringsredskab
Der skal afsættes tid til arbejdet - det skal i arbejdsplanen
Arbejdes der/tales der eller tænkes der mindre på projektet end én gang om ugen - glem det!
Formaliserede møder for projektgruppen
Hvilken teknologi har vi?
Hvad findes der af teknologi i huset, som vi kan anvende?
Har vi behov for internet? Rækker vores internetforbindelse?
Har borgerne teknologi, vi kan bruge?

Hvad er vores økonomiske rammer for projektet?
Hvad koster vores projekt?
Hvem skal finansiere teknologien (borgere, tilbud)? Hvad koster projektet i personaleressourcer?

Hvad findes af kompetencer, forudsætninger og behov?
Hvilke kompetencer, forudsætninger og behov har borgerne for at anvende social IT?
Hvilke kompetencer, forudsætninger og behov har personalet?
Hvor indgribende bliver teknologien ift. eksisterende praksis?

Hvad findes der af teknologi?
Step 1 - kortlægning
hvordan vi vælger teknologi
Hvem skal være med?
Hvor ofte skal der arbejdes med projektet?
Hvordan struktureres arbejdet?
Vigtigheden af ledelsesopbakning
Ildsjæle/tovholdere
Det øvrige personale
Pårørende???
Handleplaner -
hvad er vores mål? Hvordan når vi derhen? Husk slutdato!
Opgaveplan -
hvem skal løse hvilke konkrete opgaver? Hvornår?
Gruppediskussion:
Hvordan har I arbejdet med kortlægning?
Hvordan har I fundet frem til hvilken social IT?
Er der andet, det er vigtigt at kortlægge?
Gruppediskussion
:
Hvordan oplever I betydningen af ledelsesopbakning hos Jer?
Hvordan er opgaverne fordelt mellem ledelse, ildsjæle og øvrigt personale - fordele og ulemper?
Navn, kommune og tilbud
Og så...
At få inspiration og viden om implementeringsmetoder og strukturteknologi
At dele erfaringer med andre ildsjæle
At få fyret op under arbejdet med social IT


...men husk at motivation KAN være noget, der skal arbejdes for!
Talking mats afdækning
Forandringshjul -projektledelse
Logbog - opfølgning
Relationsdiagram -netværk
Hvordan sikres, at alle har den nødvendige viden?
Skal alle have den samme viden?
Skal alle overhovedet have viden?
Hvordan gennemføres undervisningen helt konkret?
www.socialitlab.dk
Gruppediskussion:
H
ar I anvendt redskaber, som I kan anbefale andre?
Er der redskaber I savner?
STRUKTURTEKNOLOGI:
En digital opslagstavle
og en app
Overblik med visuel struktur
Tydeliggørelse af rækkefølger i aktiviteter og arbejdsgange
Udskillelse af væsentlig information fra uvæsentlig information
Tidsfornemmelse
Motivation
til at huske og anvende strategier eller aftaler omkring adfærd

STRUKTURTEKNOLOGI?
IBG
STRUKTUR
1.
2.
3.
4.
5.
a.
b.
c.
d.
e.
Aktivitetskalender
Trin for trin -beskrivelser af aktiviteter med Billeder og tekst
Rating af dagen (noter + 10-skala karakter)
Del "resultater" med kontaktpersoner
Gratis - Brug evt. kun dele af app'en
SUPER SIMPELT INTERFACE
Daglig rutine
Ugentlig aktivitet (tilbagevendende)
Hvor mange delmål har aktiviteten?
Er der en kontaktperson, der har interesse i at følge?
Forslag:

"Tage bussen i skole / på arbejde"
"Lave lektier" (se lektiebog osv.)
Pakke sportstaske
Støvsuge værelset
Gå i seng

Hvad er / forekommer smart ved STRUKTUR?
Hvad er / forekommer mindre smart ved STRUKTUR?
Hvad kan man bruge STRUKTUR til hos jer?

Diskussion:
Sum med din sidemand i 2 min.
TAK FOR I DAG
Interaktiv Borgerguide
07:00 Morgenrutinen
1.
2.
3.
4.
5.
18:00 Aftensmad
Full transcript