Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Onderzoek

No description
by

Marlon Belfor

on 3 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Onderzoek

Vragen?? Stadhoudersring met balkons op consoles,
niet risicovol De Blankaard heeft balkonvloeren,
niet risicovol Boerhavelaan met consoles,
niet risicovol Dunantstraat, galerij met consoles
niet risicovol Flat aan de Van Aalstlaan met aangestorte balkonvloeren,
vallen niet onder de risicodefinitie Het Oude Dorp
Palenstein
Driemanspolder
Meerzicht Welke wijken zijn onderzocht: Woningen met aangestort balkon, aangezien niet verwacht wordt dat er strooizout op balkons wordt toegepast

Woningen waarbij de galerijen gedragen worden door uit de bouwmuur uitstekende consoles. Uitgesloten in dit onderzoek zijn: In het HUP 2012 is aangegeven dat dit jaar aandacht gegeven gaat worden aan de door het ministerie van I & M inspectiesignalen.

Het ministerie heeft een tiental inspectiesignalen uitgegeven.

Een aantal staan voor 2012 op de planning dit zijn: Corrosieaantasting op de wapening Roestvorming op bovenste wapeningslaag Schematische weergave corrosie op wapening Schematische weergave corrosie breukvlak Instorting van bovenaf gezien LEEUWARDEN Naar aanleiding van calamiteit Leeuwarden Onderzoek “instortingsgevaar galerijen” in de gemeente Zoetermeer Galerijflats Willem van Cleeflaan met consoles,
niet risicovol aangestorte galerij (appartement)verdiepingsvloer Onderzoek in Zoetermeer
Richt zich op woningen met aangestorte galerijen Roestvorming De oorzaak van deze instorting bleek de aantasting door chloride (zout) ten gevolge van op de galerij uitgestrooid strooizout. Oorzaak Wijk Palenstein Galerijvloer aan de Perkstraat met consoles,
niet risicovol Aangestorte balkonsvloeren Da Costastraat,
niet risicovol Galerijvloer Rembrandtstraat met consoles,
niet risicovol Aangestorte balkonvloer Hobbemalaan,
niet risicovol Aangestorte balkonvloer Vermeerstraat,
niet risicovol Aangestorte balkonvloer KarelDoormanlaan,
niet risicovol Van Brakelstraat met aangestorte galerijvloeren,
aandachtsobject!! Piet Heijnstraat met aangestorte balkonvloeren,
vallen niet onder de risicodefinitie Het Oude Dorp Aangestorte galerijvloer Dr. J.W.Paltelaan,
voldoet aan de definitie maar niet risicovol
vanwege onderlinge vertikale koppeling HUP 2012 ZOETERMEER Driemanspolder Bredewater met aangestorte balkonvloer,
niet risicovol Meerzicht Van Brakelstraat Per element is bijna 4 keer zoveel wapeningoppervlak beschikbaar voor herverdeling van krachten.
Individuele staven zijn robuuster uitgevoerd, staven Ø 10 hebben 2.77 keer zo groot oppervlak als Ø 6 zodat bij een eventueel corrosieproces meer roest wordt afgevoerd met grotere kans op indicatie.
Het in Zoetermeer toegepaste staal is taaier dan de kwaliteit in Leeuwarden. Bros gedrag tegenover taai gedrag.
Constructie in Zoetermeer is in feite overgedimensioneerd door het verwijderen van de oorspronkelijke borstwering waardoor het belastingmoment met ca 1/3 deel is gereduceerd. Zoetermeerse constructie
is robuuster dan die van Leeuwarden Gebouwd in 1963, goed dossier aanwezig.
Renovatie in de jaren ‘90 geen dossier beschikbaar, waarschijnlijk is toen de metselwerk borstwering vervangen door een stalen hekwerk.
Hierdoor een reductie van het belastingmoment met ca 1/3 Van Brakelstraat Vooral in het Oude Dorp zijn veel aangestorte vloeren aangetroffen.
Meestal waren dit balkons die niet onder de risicodefinitie vallen.
Ook in Palenstein, Driemanspolder en Meerzicht zijn deze aangestorte balkons aangetroffen.
Veel galerijen zijn door consoles ondersteund.
Galerijen aan de Dr. J.W.Paltelaanvallen onder de definitie van risicovol maar zijn dat niet door vertikale koppeling.
Het pand aan de Van Brakelstraat dient nader te worden onderzocht. Resultaten Van Brakelstraat Risicovolle gebouwen zijn alleen aangetroffen in het Oude Dorp bij gebouwen die in de jaren ‘60 zijn gebouwd;

Uitkragende galerijen met voorzieningen van een 2e draagweg door vertikale koppeling worden als niet risicovol gedefinieerd;

Het pand aan de Van Brakelstraat is nader technisch en virtueel onderzocht en er is geen veronrustende indicatie aangetroffen. Conclusie Galerijen zijn qua constructie identiek
Bij beide constructies geen indicatie van corrosie door bruine corrosievlekken.
Elementgrootte tussen de dilataties in Leeuwarden 4,50 m en Zoetermeer 7,70 m.
Toegepaste wapening in Leeuwarden QRn48 met net Ø 6 -100 en in Zoetermeer QR 24 Ø 10 -120 Vergelijking
Galerij van Leeuwarden met die van Van Brakelstraat
Brandveiligheid daken; Kopgevelverankering; Gecombineerde afvoersystemen; Instorting galerijen; Vluchtroutes oude galerijflats. JURIDISCH KADER WABO
Artikel 5.2
1. Het bevoegd gezag heeft tot taak:
a. zorg te dragen voor de bestuursrechtelijke handhaving van de, op grond van het bepaalde bij of krachtens de betrokken wetten voor degene die het betrokken project uitvoert, geldende voorschriften;

b. gegevens, die met het oog op de uitoefening van de taak als bedoeld onder a van belang zijn, te verzamelen en te registreren; BOR
Artikel 7.2
1. Het bestuursorgaan stelt het handhavingsbeleid vast in een of meer documenten waarin gemotiveerd wordt aangegeven welke doelen het zichzelf stelt bij de handhaving en welke activiteiten het daartoe zal uitvoeren....(geschiedt in de HUP 2012) WONINGWET
Artikel 1a Zorgplicht
1. De eigenaar van een bouwwerk, open erf of terrein of degene die uit anderen hoofde bevoegd is tot het daaraan treffen van voorzieningen draagt
er zorg voor dat als gevolg van de staat van dat bouwwerk, open erf of terrein geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat dan wel voortduurt.

2. Een ieder die een bouwwerk bouwt, gebruikt, laat gebruiken of sloopt, dan wel een open erf of terrein gebruikt of laat gebruiken, draagt er, voor zover dat in diens vermogen ligt, zorg voor dat als gevolg van dat bouwen, gebruik of slopen geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat dan wel voortduurt.

Artikel 1b Verbod op strijd met Bouwbesluit 2003
lid 2. Het is verboden:
a. een bestaand gebouw in een staat te brengen, te laten komen of te houden die niet voldoet aan de op de staat van dat gebouw van toepassing zijnde voorschriften, bedoeld in artikel 2, tweede lid (=Bouwbesluit).
Full transcript