Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PODPORA STARTUP EKOSYSTÉMU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

No description
by

Veronika Lehotská

on 29 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PODPORA STARTUP EKOSYSTÉMU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Prečo startupy?
schválenie koncepcie na podporu startupov a uznesení vlády SR k programu podpory ekosystému startupov v SR
10. jún 2015

...kvalita podnikateľského prostredia
....pridaná hodnota...
..rastový potenciál !!!
globálna konkurencieschopnosť?!
....zamestnanosť mladých....
vnímanie problémov ako challenges
otvorenosť voči inováciám


1. Vytvorenie vhodných podmienok na podnikanie
- Jednoduchá akciová spolocnosť
- Odpustenie daňovej licencie a zmeny pri registrácii DPH

2. Vytvorenie a poskytovanie podporných opatrení
- Národné podnikateľské centrum
- Zvyšovanie povedomia mladých na školách o podnikaní
- Granty pre vysokoškolských študentov startupistov
- Prepájanie vysokých škôl so súkromnou sférou pri komercionalizácii nápadov
- Startup víza
- V4 spolupráca v Silicon Valley a v ostatných globálnych startup centrách

3. Financovanie tzv. Death Valley fázy startupov
- Stimuly pre anjelských investorov
- Finančné nástroje prostredníctvom Slovak Investment Holdingu
Stratégia Slovenska pre podporu startupov
to do list:
- 1. Vytvorenie vhodných podmienok pre podnikanie

- 2. Vytvorenie a poskytovanie podporných služieb pre posilnenie ekosystému startupov

- 3. Financovanie najmä tzv. „Death Valley“
fázy podnikateľských iniciatívKonkretizácia niektorých opatrení
Čo ponúka Slovensko
World Bank Doing Business
- identifikované oblasti na zlepšenie
Vytvorili sme
pracovné skupiny
so zástupcami súkromného sektora.
ZLEPŠENIA:
Lepšia komunikácia s externými stakeholdermi priniesla,
zníženie počtu daňových kontrol

Zníženie počtu kontrol na vyvezené / dovážané produkty,
zmeny v importných / exportných daňových povinnostiach
Zníženie počtu admin. povinností a výšky poplatkov
Súčasťou tejto snahy sú aj opatrenia na podporu
startupov
a podnikateľskej kultúry na Slovensku
MFSR môže ovplyvniť tieto oblasti:
daňová politika
cezhraničný obchod
zakladanie podnikov (čiastočne)
MF SR a zlepšovanie podnikateľského prostredia:
Argumenty podporujúce prilákanie zahrančných startupov na Slovensko
Kvalifikovaný ľudský kapitál
Startup víza
Podporné opatrenia pre startupy jedinečné v regióne strednej a východnej Európy
Vytvárajúci sa systém na poskytovanie rizikového kapitálu do startupov prostredníctvom Slovak Investment Holdingu
Pomerne rozvinutý startup ekosystém a inkubátory
Vynikajúce jazykové vybavenie slovenských startupistov a možnosť vytvárať medzinárodné tímy
Geografická výhodnosť Slovenska
Oblasti spolupráce tímu MF SR s ekonomickými diplomatmi
Silicon Valley

Propagácia podporných opatrení pre startupy a drive, ktorý vyvíja štátna správa v tomto smere
Identifikácia kľúčových expertov na podporu inovácií a startupov v hosťovskej krajine
Získavanie know-how a best practices, ktoré dokážeme uplatniť prostredníctvom našich aktivít v SR
Identifikácia startup podujatí (Startup Sharks)
Full transcript