Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Шастины Улсын Гуравдугаар Төв Эмнэлэг. Зүрх судасны Төв

No description
by

Jambal Erdene

on 13 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Шастины Улсын Гуравдугаар Төв Эмнэлэг. Зүрх судасны Төв

Гүний венийн судасны бүлэнт бөглөрлийн
тулгамдсан асуудал
Einstein Clinical Trial programm
Венийн бүлэнт бөглөрөлт эмгэгт:
Гүний венийн бүлэнт үрэвсэл
Уушигны артерийн бүлэнт-эмболийн эмгэг
Эмнэлгийн нас баралтын 70% Судасны эмгэгтэй байдаг.
1. Anderson FA, et al. Center for Outcomes Research, University of Massachusetts Medical Center; 1998
2. Goldhaber SZ. J Am Coll Cardiol 1992;19:246–247

ВЕНИЙН БҮЛЭНТ БӨГЛӨРӨЛ- ТАРХМАЛ ЭМГЭГ
Тромб

Эмбол

Миграция

ТЭЛА

Венийн судсанд бүлэн үүсэх

Венийн бүлэн ховхрон дээш Уушигны артери луу орох замаар УАБүлэнт бөглөрөл үүсгэнэ

Венийн бүлэнт үрэвсэл: Гүнийн венийн бүлэнт бөглөрөл ба Уушигны артерийн бүлэнт үрэвсэл
Венийн судсанд бүлэн үүсэх
Гүний венийн судасны бүлэнт бөглөрлийн тулгамдсан асуудал,
эмчилгээний хоёрдогч урьдчилан сэргийлэлтийн
орчин үеийн чиг хандлага
Einstein Clinical Trial programm
Шастины Улсын Гуравдугаар Төв эмнэлэг.
Зүрх судасны төв
Зүрх судасны мэс засалч Ж.Эрдэнэсүрэн
Венийн бүлэнт бөглөрөлт эмгэгт:
Гүний венийн бүлэнт үрэвсэл
Уушигны артерийн бүлэнт-эмболийн эмгэг
1. Anderson FA, et al. Center for Outcomes Research, University of Massachusetts Medical Center; 1998
2. Goldhaber SZ. J Am Coll Cardiol 1992;19:246–247
ВЕНИЙН БҮЛЭНТ БӨГЛӨРӨЛ- ТАРХМАЛ ЭМГЭГ
Венийн бүлэнт үрэвсэл: Гүнийн венийн бүлэнт бөглөрөл ба Уушигны артерийн бүлэнт бөглөрөл
Венийн бүлэн ховхрон дээш Уушигны артери луу орох замаар УАБүлэнт бөглөрөл үүсгэнэ
ТЭЛА
Тромб
Эмбол
Миграция
Ташаа гуяны венийн бүлэн
4. Hawkins D. Pharmacotherapy 2004;24:179S

Уушигны артерийн бүлэнт бөглөрлийн 10% нь эмнэлэгт нас бардаг
Тархины цус харвалт ба Зүрхний шигдээсийн дараа 3-р байранд ордог
Европт жил бүр Венийн бүлэнт бөглөрлийн хүндрэлээр 500 000 хүн нас бардаг (хүн ам 454 сая)
Венийн судасны бүлэнт бөглөрөл
Рак молочной железы

СПИД

Аварии ДТП

600,000

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

0

Нас баралт
Рак простаты

ВББ улмаас нас барах
543,454

Нас баралт 209,926

Cohen AT et al. Thromb Haemost 2007;98:756–764

Европын улсууд орнуудын нас баралтын үндсэн шалтгаан
Байнгын: Насжилт, Таргалалт, Венийн бүлэнт бөглөрлийн өвчлөлтэй байсан гэх мэт
Түр зуурын: Гэмтлийн, мэс заслын дараахь, Хөдөлгөөний хомсдол-Нислэг
Цус бүлэгнэлтийн онол:
Вирховын гурвал:
Судасны ханын бүрэн бүтэн байдал алдагдах. Жишээлбэл Мэс заслын дараа
Цусны бүлэгнэх үйл ажиллагаа идэвхжих: Мэс заслын дараа Тромбоцитын ихсэлт
Цусны эргэлт удаашрах
Идиопатик Венийн бүлэнт бөглөрөл
Шалтгаан тодорхойгүй гүний венийн бүлэнт бөглөрөл ба Уушигны артерийн бүлэнт үрэвсэл
Анти-
коагулянты

1. Geerts WH, et al. Chest 2008;133:381–453 2. Blann AD, et al. BMJ 2006;332:215–219
3. Goldhaber SZ. Circulation 2004;110:IV20–IV24

Венийн бүлэнт бөглөрлийн эрсдлийн шалтгаан
1.Е.Д.Пашанов, А.А.Масчан, Ю.М.Стойко Профилактика тромбоэмболических осложнений у больных хирургического профиля.. Учебно - методические рекомендации. 2. Institute for Clinical Systems Improvement. Health Care guideline. Venouse thromboemlism Treatment. 11 edition. 20011. 3. Romero A, Alonso C, Rincon M, Medrano j, Santos jM, Calderon E, et al. Risk of venous thromboembolic disease in women A qualitative systematic review. Eur j Obstet Gynecol Reprod Biol 2005;121(1):8-17 4. Howell MD, Geraci JM, Knowlton AA. Congestive heart failure and outpatient risk of venous thromboembolism: a retrospective, case-control study. J Clin Epidemiol. 2001; 54: 810–816. 5. A. John Camm et al. Guidelines for the management of atrial Fibrillation. The Task Force for the Management of Atrial Fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC. European Heart Journal (2010) 31, 2369–2429 6. Stein PD, Beemath A, Olson RE. Obesity as a risk factor in venous thromboembolism Am J Med. 2005 Sep;118(9):978-80. 7. Hamilton HC, Foxcroft DR. Central venous access sites for the prevention of venous thrombosis, stenosis and infection in patients requiring long-term intravenous therapy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007

Венийн бүлэнт бөглөрлийн эмгэгийн эрсдлийг ихэсгэх
Эмнэлэгт эмчлүүлэгчдийн Венийн судасны бүлэнт бөглөрөлт эмгэг үүсэх эрсдэл (ACCP, Chest 2008 )
Захын гүний венийн бүлэнт бөглөрөл нь өвчлөлийн эхэн үед шинж тэмдэггүй байна.
Проксималь хэсгийн гүний венийн бүлэнт бөглөрөл нь Илэрхий шинж тэмдэг тод, цаашдын хүндрэл үүсэх илүү магадлалтай
Хамгийн том хүндрэл бол УАББөглөрөлт эмгэг
ДМ вен

1. Anderson FA, et al. Center for Outcomes Research, University of Massachusetts Medical Center; 1998

Проксимальный
Дистальный
Дорсальная венозная дуга

Задняя большеберцовая
Глубокая вена бедра

Большая подкожная

Коленная

Передняя большеберцовая
Наружная подвздошная

Доод мөчний гүний венийн бүлэнт бөглөрлийн түвшин
Проксималь ба дисталь
Cohen et al. The changing pattern of venous thromboembolic disease. Haemostasis 1996; 26: 65-71.

Венийн бүлэнт бөглөрлийн эмгэгийн 80% нь
шинж тэмдэггүй
Фатальная ТЭЛА
Симптомная ВТЭ
Бессимптомная ВТЭ
1. Kearon C. Circulation 2003;107:I22–I30 2. Ginsberg JS, et al. Arch Intern Med 2000;160:669–672

Гүний венийн бүлэнт бөглөрөлт эмгэгийн хүндрэл:1,2
ТЭЛА-Уушигны артерийн бүлэн бөглөрөлт эмгэг
Гүний вений хавхлагын гэмтэл
Венийн рефлюкс үүсэх
Бүлэнт бөглөрлийн дараахь хам шинж
-Посттромботический синдром (ПТС)
Эмчилгээний зорилго
Уушигны венийн бөглөрлөөс урьдчилан сэргийлэх
Томоохон венийн судсанд тархахаас сэргийлэх
Дахилт болон архагших хүндрэлээс зайлсхийх

Хүндрэл болон эмчилгээний зорилго

1. Kearon C. Circulation 2003;107:I22–I30 2. Ginsberg JS, et al. Arch Intern Med 2000;160:669–672
Гүний венийн бүлэнт бөглөрөлт эмгэгийн хүндрэл:1,2
ТЭЛА-Уушигны артерийн бүлэн бөглөрөлт эмгэг
Гүний вений хавхлагын гэмтэл
Венийн рефлюкс үүсэх
Бүлэнт бөглөрлийн дараахь хам шинж
-Посттромботический синдром (ПТС)
Эмчилгээний зорилго
Уушигны венийн бөглөрлөөс урьдчилан сэргийлэх
Томоохон венийн судсанд тархахаас сэргийлэх
Дахилт болон архагших хүндрэлээс зайлсхийх
Хүндрэл болон эмчилгээний зорилго
УАББ-ийн эмнэлэгт 10 тохиолдлын 1 нас баралт тохиолдоно. 4
1. Goldhaber SZ. N Engl J Med 1998;339:93–104
2. Goldhaber SZ, et al. Circulation 2002;106:1436–1438
3. Stein PD et al. Chest 2001;117:39–42
4. House of Commons Health Committee. The Prevention of Venous Thromboembolism in Hospitalised Patients. Second report of session 2004–05. London: The Stationery Office; March 2005.
Уушигны артерийн бүлэнт бөглөрлийн эмгэг нь Венийн судсанд үүссэн бүлэн нь уушигны артерийн судасны гол салаа болон туслах салаалалтыг Бөглөх эмгэг жамаар явагддаг хүнд өвчлөл юм.
Уушигны судасны захын эсэргүүцэл ихсэж, хийн солилцоо алдагдах (альвеолярная вентиляция с гипоперфузией)
Зүрхний баруун талын ачаалал ихсэж баруун ховдол томорч, түүний цусан хангамж алдагдана.
УАББөглөрлийн үеийн шинж тэмдэг:
Амьсгаадах
Цээжээр өвдөх, амьсгаадах, зүрх дэлсэх
Цустай ханиалгах
Түгших, айдас төрөх
Халуурах
Уушигны артерийн бүлэнт бөглөрлийн эмгэг (ТЭЛА)
Гүний венийн бүлэнт үрэвслийн дараахь 5 жилд 3-ны 1 нь Бөглөрлийн дараахь хам шинжд хүргэнэ.
Гүний венийн бүлэнт бөглөрөл нь доод мөчдийн вений хавхлагын хатууралт дутагдалд оруулж цусан хангамжийн алдагдал үүсгэнэ.
Бөглөрлийн дараахь хам шинж эмгэг нь:
Өвдөлт
Хаван
Эмгэг нөсөөжилт
Экзема
Бичил болон холбогч венийн өргөсөл үүсгэх
Хүндэрсэн хэлбэрийн Бөглөрлийн дараахь хам шинж нь доод мөчний шархлаа үүсч, байнгын эмнэлгийн үйлчилгээ шаарддагдаг хүнд эмгэг юм.
1. Prandoni P, et al. Ann Intern Med 1996;125:1–7; 2. Kahn SR, et al. Arch Intern Med 2004;164:17–26; 3. Kahn SR. J Thromb Thrombolysis 2006;21:41–48; 4. Kahn SR, et al. J Gen Intern Med 2000;15:425–429
© Diepgen TL, et al. Dermatology Online Atlas (Reprinted with permission)
Венийн бүлэнт бөглөрлийн дараах хам шинж
Посттромботический синдром (ПТС)
Full transcript