Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Układ odpornościowy

No description
by

Bartek Moruń

on 18 March 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Układ odpornościowy

Odporność Swoista Nieswoista Humoralna Komórkowa Komórkowa Humoralna Bariery:
Anatomiczne
*skóra
*błona śluzowa
Fizjologiczne Nieswoista Skóra:
odczyn kwaśny
kwas mlekowy
nienasycone kw. tłuszczowe z wydzieliną gruczołów łojowych -> działanie bakteriobójcze
złuszczanie naskórka Drogi oddechowe:
warstwa śluzu (przyczepianie bakterii)
trawienie przez lizozym
kaszel, kichanie Płuca:
makrofagi pęcherzykowe Jama ustna:
ślina
lizozym
wypłukiwanie mechaniczne resztek pokarmowych Żołądek:
kwas solny (1<pH<2) Jelita:
śluz
lizozym
przepływ treści
złuszczanie

Drogi moczowe:
śluz z lizozymem
niskie pH
mocz
flora bakteryjna
Humoralna fagocyty
wydzieliny
rozkłada ściany komórkowe bakterii lizozym neutrofile (interleukiny)
- hormony tkankowe (regulacja proliferacji)
- infekcje bakteryjne, stany zapalne, uszkodzenia tkanek
trombocyty (plakina)
bakteriobójcze polipeptydy zasadowe glikoproteiny wytwarzane i wydzielane przez komórki zakażone wirusem
endotoksyny bakteryjne - wzmożone wydzielanie
indukuje w komórce wytwarzanie białek hamujących namnażanie wirusa
Efekty działania IFN:
- komórki NK (cytotoksyczność "+")
- makrofagi (fagocytoza "+", cytokiny)
- limfocyty Tc, Th "+" interferon mukoproteidy wydzielin błon śluzowych
hamowanie działania wirusów inhibitory wirusowe należą do klasy IgM
osocze
reakcja na antygeny bakteryjne flory jelitowej przeciwciała naturalne Fagocyty Komórkowa Pierwsza linia obrony - neutrofile
Dalsza linia obrony - makrofagi
bariery ochronne
węzły chłonne (układ limfoidalny)
filtry krwi (wątroba, śledziona, szpik kostny)
wytwarzają zw. tlenowe i azotowe - działanie cytotoksyczne
wytwarzają proteazy i białka dopełniacza odpowiedź immunologiczna na działanie na ustrój antygenu
bierne przeniesienie do organizmu gotowych przeciwciał Swoista naturalna:
czynna - kontakt z bakterią,wirusem
bierna - łożysko
sztuczna:
czynna - szczepionki
bierna - surowica odpornościowa wywołuje odpowiedź immunologiczną - immunogen
reaguje z produktem odpowiedzi immunologicznej
białka i wielocukry osłonki bakterii i wirusa
hapten - zdolność wiązania z przeciwciałem (właśiwości antygenu po związaniu z białkiem) Antygen Wartościowość (antygenowość) - liczba determinant antygenowych
Immunogenność - zdolność wywoływania odpowiedzi immunologicznej (wielkość, wartościowość) Zależy od przeciwciał Humoralna mostki disiarczkowe pomiędzy łańcuchami
Fab
część zmienna (V) część stała
warunkuje ruchliwość w tkankach
przyczepność do antygenu
przenikanie przez błonę Funkcje przeciwciał:
aktywacja układu dopełniacza
wiążą się z makrofagami, mastocytami (IgE), bazofilami (IgE), neutrofilami (IgG)
opsoniny (zwiększenie szybkości fagocytozy)
aktywacja lizy drobnoustrojów (dopełniacz)
hamowanie przyczepiania i penetracji bakterii przez błonę śluzową
neutralizacja wirusów przestrzeń wewnątrz- i zewnątrznaczyniowa
okres półtrwania 21 - 23dni
przechodzą przez łożysko
4 podklasy
antytoksyny i przeciwciała antywirusowe
obrona tkankowa - penetrują do tkanek
mleko matki -> jelita noworodka -> krew
stymulują fagocytozę (wiązanie do makrofagów i neutrofili) w osoczu
działanie prozapalne
odporność przeciwrobacza
patogeneza chorób alergicznych
aktywacja w mastocytach - reakcja anafilaktyczna
produkowane przez limfocyty błon śluzowych
zwiększona ilość u alergików
dawniej reaginy płyn pozakomórkowy
powierzchnia limfocytów B przestrzeń wewnątrznaczyniowa
powierzchnia limfocytów B
okres półtrwania 4 - 5dni
element odpowiedzi nieswoistej
opłaszcza i aglutynuje bakterie
izoaglutyniny grup krwi A i B
monomer - przestrzeń wewnątrznaczyniowa i śródtkankowa, w surowicy
dimer - IgA sekrecyjne, wydzieliny zewnętrznych dróg oddechowych, przewodu pokarmowego, dróg moczowo-płciowych zespół składników znajdujący się w surowicy, aktywowany przez
kompleks antygen-przeciwciało (droga klasyczna - IgM, IgG)
uruchomienie układu properdyny (droga alternatywna - IgA, IgE)
- properdyna (białko P)
- jony magnezu
- składnik C3 dopełniacza
ciepłochwiejny
składniki od C1 do C9 aktywowane kaskadowo Dopełniacz (komplement C) Funkcje w procesach immunologicznych:
uzupełnia mechanizmy obronne organizmu
odpornościowa (cytoliza) - aktywność proteaz
fagocytoza (opsonizacja, chemotaksja)
odczyny zapalne i alergiczne
powstają w komórkach plazmatycznych
węzły chłonne
grudki chłonne przewodu pokarmowego
śledziona
szpik Wytwarzanie przeciwciał Teoria selekcji klonalnej jedna komórka - jeden typ przeciwciała
typy "klonów" zależne są od mutacji genetycznych
funkcją antygenu jest wybór odpowiedniego "klonu"
teoria tłumaczy zdolność organizmu do jednoczesnej produkcji wielu typów przeciwciał

tolerancja immunologiczna
Reakcja antygen - przeciwciało toksyny bakteryjne - neutralizacja
bakterie - inaktywacja, zniszczenie
zmierza do zniszczenia i usunięcia antygenu z ustroju inaktywacja toksyn bakteryjnych i wirusów przez przestrzenne zablokowanie ich grupy toksycznej
kompleks antygen - przeciwciało ulega fagocytozie, głównie przez eozynofile
odpowiedź czynna uzyskiwana przez podanie odpowiednio zmienionej toksyny/drobnoustroju (zachowana immunogenność przy braku toksyczności) Neutralizacja wytrącanie antygenu z roztworu poprzez łączenie się w coraz większe kompleksy z przeciwciałami
kompleksy zostają wchłonięte i strawione przez makrofagi Precypitacja antygen - element upostaciowiony (fragmenty komórek, bakterii itp.)
typowa reakcja - wprowadzenie niezgodnej grupowo krwi (izoaglutyniny biorcy reagują z przetoczonymi krwinkami - zlepianie i wytrącanie) Aglutynacja 1) antygen, będący częścią błony komórkowej / otoczki bakterii
2) swoiste przeciwciało
3) dopełniacz Liza opsoniny - przeciwciała przyłączające się do powierzchni obcej komórki
zwiększenie szybkości fagocytozy 5 - 100 razy Opsonizacja uczulone limfocyty T
zakażenia bakteryjne, wirusowe, grzybicze
robaczyca
reakcje odrzucenia przeszczepu
* leczenie immunosupresyjne Komórkowa Prawdopodobnie komórki nowotworowe też są rozpoznawane jako obce kortykoidy
leki immunosupresyjne
energia promienista
surowica antylimfocytarna
Czynniki hamujące limfocytopoezę opóźniają moment odrzucenia przeszczepu nadwrażliwość na określoną substancję
uszkadzający wpływ reakcji immunologicznych na tkanki
preferowane wytwarzanie pewnych typów przeciwciał
antygen = alergen
uczulanie organizmu przez:
drogi oddechowe
przewód pokarmowy
skóra
parenteralnie (np. białka surowicy odpornościowej)
w reakcji birą udział przeciwciała albo uczulone limfocyty Alergia TYP I ANAFILAKTYCZNY REAGINOWY wytwarzane są IgE (reaginy)
uczulanie mastocytów i bazofilów
katar sienny, pokrzywka, obrzęk Quinkego, astma oskrzelowa
wstrząs anafilaktyczny - śmierć w kilka minut TYP II CYTOTOKSYCZNY przeciwciała + antygen + (dopełniacz) = cytotoksyczne uszkodzenie
choroba hemolityczna noworodków - konflikt serologiczny
matka Rh(-), dziecko Rh(+)
przeciwciała anty-Rh(+) przez łożysko do płodu
uszkodzenie krwinek, żółtaczka hemolityczna TYP III CHOROBA POSUROWICZA rozwija się wolniej niż anafilaksja
7 - 12 dni po wstrzyknięciu obcogatunkowego białka
gorączka, pokrzywka, obrzęki
mechanizmy kompensacyjne ustroju TYP IV nadwrażliwość typu późnego odporność typu komórkowego
odpowiedź na hapteny (chemikalia i leki) oraz zakażenie gruźlicą i brucelozą
objawy występują w kilkanaście - kilkadziesiąt godzin po zetknięciu uczulonego ustroju z antygenem
udział eikozanoidów (zwłaszcza leukotrieny)
odczulanie dawkami antygenu
glikokortykoidy - przeciwzapalnie noradrenalina - przeciwdziałanie rozszerzaniu naczyń
sole wapnia - uszczelnienie kapilar
leki antyhistaminowe glikokortykoidy - przeciwzapalnie, bezpośredni efekt cytotoksyczny na uczulone limfocyty miejscowy proces wywołany uszkodzeniem tkanek natury mechanicznej, fizycznej, chemicznej, biologicznej
1) zaczerwienienie
rozszerzenie naczyń mikrokrążenia i zwiększenie przepływu krwi
2) obrzęk
zwiększenie przepuszczalności naczyń dla białek
przesączanie pływnu surowiczego do tkanki
3) przechodzenie granulocytów, agranulocytów z krwi do tkanek
4) fagocytoza i zniszczenie czynnika szkodliwego wraz z uszkodzoną tkanką
5) ból
polipeptydy (z rozpadających się białek) - depolaryzacja zakończeń nerwów czuciowych
prostanoidy generowane w miejscu zapalenia (enzymy cyklooksygenaz prostaglandynowych COX-1, COX-2) Zapalenie histamina przedłużenie działania odczyn zapalny gronkowiec paciorkowiec duża ilość toksyn
silny wał oddzielający ognisko zakażenia od zdrowej tkanki mniejszy odczyn
posocznica - ogólne zakażenie
histiocyty ropa otorbiona wałem tkanki zmienionej zapalnie granulocyty (marginacja, diapedeza)
chemotaksja pozytywna - leukotrieny agranulocyty migracja komórek do miejsca uszkodzenia zniszczona tkanka
obumarłe fagocyty (głównie neutrofile) skład ropy I II III IV Alina Motowidło
Bartosz Moruń Dziękujemy za uwagę ! cytokiny prozapalne pobudzają hepatocyty do wydzielania białek ostrej fazy:
białko C-reaktywne
niektóre składniki dopełniacza
fibrynogen, plazminogen Reakcja ostrej fazy wspomagają odpowiedź nieswoistą
kończą odpowiedź zapalną Komórki NK duże, ziarniste limfocyty
szybki efekt cytotoksyczny
działają na komórki nowotworowe i zakażone wirusem Prezentacja antygenu limfocytom T MHC I MHC II wszystkie komórki jądrzaste
(bez kom. wątroby, płuc nerek, mózgu, mm. szkieletowych) komórki prezentujące antygen
- monocyty i makrofagi
- kom. Langerhansa
- komórki dendrytyczne
- limfocyty T i B (po stymulacji cytokinami) cechy przeciwciał:
- powinowactwo (siła wiązania epitopu z paratopem)
- zachłanność (suma wiązań)
- wartościowość (liczba determinant antygenowych, IgM = 10) Zmiany ogólnoustrojowe uwalnianie mediatorów po powtórnym wprowadzeniu antygenu
histamina
-zwiększenie przepuszczalności naczyń włosowatych
-skurcz mięśniówki dużych naczyń krwionośnych i trzewi
heparyna
-hamowanie krzepnięcia krwi i agregacji płytek (brak skrzepu)
serotonina
substancja wolno działająca SRS-A
bradykinina
acetylocholina
Full transcript