Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Adolescent Portret

No description
by

Demi Timmermans

on 9 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Adolescent Portret

Adolescent Portret: Demi Timmermans&Janine valkenburg
Morele ontwikkeling

1. Preconventioneel

 Gehoorzamen om straf the vermijden.
 Iets doen om zelf voordeel uit te krijgen.

2. Conventioneel

 Goed zijn volgens de verwachtingen van de omgeving.
 Wetten en plichten respecteren.

3. Postconventioneel

 Maatschappelijke consensus.
 Ethische principes.

Cultureel perspectief
Tegenwoordig in onze digitale wereld lijken kinderen weer sneller volwassen te worden. Door de technologische vooruitgang staan kinderen directer in contact met de harde waarheid, waardoor ze qua kennis verder vooruit zijn dan dat hun ouders voor hun gepland hadden. Het is makkelijker om dingen te weten te komen via bijvoorbeeld het internet, en je hoeft je niet te schamen om iets te weten te komen zoals je dat misschien wel zou zijn bij je ouders.
(Van der Wal & De Wilde, 2011)
Inhoudsopgave

Ontwikkelingen:


Biologische ontwikkeling
Cognitieve ontwikkeling
Psychosociale ontwikkeling
Seksuele ontwikkeling
Morele ontwikkeling

Perspectieven:
Sociaal perspectief
Historisch perspectief
Cultureel perspectief

LiteratuurlijstBiologische ontwikkeling
De normale ontwikkeling tijdens de adolescentie omvat geslachts-rijping en lichamelijke groei. Het moment waarop en de snelheid waarmee deze veranderingen optreden, verschillen per jongere en worden door erfelijkheid en omgeving beïnvloed.
Tijdens de adolescentie bereiken de meeste jongens en meisjes hun volwassen lengte en gewicht, al varieert het moment waarop dit gebeurt aanzienlijk.

Hieronder is een grappig fragment te zien die dit onderbouwt, het filmpje is gemaakt in Nemo Amsterdam
Sociaal perspectief
Door de toegenomen rijkdom in de hogere klassen en de ideeën van de verlichting (het idee is dat kinderen minder snel volwassen hoeven te worden) werd het noodzakelijk gevonden om kinderen een langere opvoeding te geven, en daardoor dus de voorbereiding op volwassenheid wat langer uit te kunnen stellen. Dit was sterk afhankelijk in de sociaal-economische klassen waarin deze ‘adolescenten’ opgroeiden.
(Van der Wal & De Wilde, 2011)
Historisch perspectief
Vroeger werd er niet echt naar gekeken wanneer kinderen in de ‘puberteit’ of ‘adolescentie’ waren, toen ze rond de 7 jaar oud waren moesten ze al op het land werken om hun brood te verdienen. Tegenwoordig hebben we een vrij recent beeld van het ‘kind zijn’ en nu rekenen we ook sinds kort ‘adolescentie’ tot een aparte fase. (Van der Wal & De Wilde, 2011)
Cognitieve ontwikkeling
De adolescent heeft alle grote, vooral lichamelijke veranderingen van de puberteit achter de rug. Maar de ontwikkeling naar het volwassen worden is nog niet voltooid. De ontwikkeling van de hersenen gaat namelijk door tot na het twintigste jaar. De hersenstructuren die bij een adolescent nog niet 'klaar' zijn, zijn de hersendelen die je gebruikt voor:

Planmatig handelen, prioriteiten stellen,
keuzes maken en individuele doelen stellen.
Weging van sociale en emotionele factoren (wat verwachten ze van mij?).
Evaluatie van je eigen gedrag.

Adolescenten kunnen al veel zelf beslissen. Maar zij kunnen nog niet alles zelf uitzoeken en overzien. Rekening houden met de langetermijn- consequenties van het handelen is nog moeilijk. Tegelijkertijd wordt van jongeren wel verwacht dat zij tijdens de adolescentie keuzes maken die grote invloed op hun verdere leven kunnen hebben. Bijvoorbeeld keuzes in studie of werk en het aangaan van (financiële) verantwoordelijkheden.

Seksuele ontwikkeling
De seksuele ontwikkeling komt in de adolescentie in een stroomversnelling.
Door de hormonale veranderingen wordt een proces in gang gezet van lichamelijke ontwikkeling en groei. De geslachts-kenmerken van een adolescent worden duidelijk zichtbaar. Hierdoor is het voor de adolescent en hun ouders duidelijk dat het kind volwassen wordt. De meeste pubers voelen zich vreemd in hun eigen lichaam. Er ontstaan nieuwe gevoelens, zoals seksuele opwinding. De confrontatie met die nieuwe gevoelens vraagt van een puber nieuwe manier om daar mee om te gaan en om deze nieuwe aspecten en plaats te geven. De belangstelling voor seksueel contact wordt steeds groter. Een jongere leert steeds beter na te denken over seksuele gevoelens en de verwachtingen van anderen daarover. Naarmate kinderen ouder worden, neemt de interesse in mensen van het andere geslacht toe. Ze gaan vragen stellen over seksualiteit en zijn erg nieuwsgierig. Adolescenten gaan ook seksueel contact hebben voor fysiek genot.
Verliefdheid en relaties zijn belangrijke onderwerpen voor jongeren, er wordt veel over nagedacht en veel met leeftijdsgenoten over gepraat. Deze gesprekken zijn vrijwel altijd heteroseksueel van aard. Aan het begin van de adolescentie zijn de meeste jongeren niet erg handig in het vinden en behouden van een partner. Verschillende dingen moeten ze hiervoor nog leren. Ze moeten leren hoe ze in contact komen met iemand die ze leuk vinden, moeten ontdekken wat hun relationele behoeften zijn en leren die te realiseren.
Psychosociale ontwikkeling
Kenmerkend voor de adolescentie:
- Identiteitscrisis
- Experimenteer fase


Literatuurlijst
adolecentie. (n.d.). Retrieved from wikipedia.nl: http://nl.wikipedia.org/wiki/Adolescentie

(n.d.). Retrieved from Youtube.com:
Seksuele-ontwikkeling. (n.d.). Retrieved from http://adolescent.webklik.nl/page/seksuele-ontwikkeling

Identiteitscrisis (n.d.). Retrieved from Youtube.com:www.youtube.com/watch?v=d668pZ0Te7Y

Telegraaf, D. (2014, may). www.telegraaf.nl/binnenland. Retrieved from
: http://www.telegraaf.nl/binnenland/22667718/___Seksualiteit_jongeren_verhardt___.htm

Lichamelijke ontwikkeling( n.d.). Retrieved from: http://www.merckmanual.nl/mmhenl/sec23/ch270/ch270b.html

Seksuele-ontwikkeling. (n.d.). Retrieved from: http://leerarrangement1-4.jouwweb.nl/seksuele-ontwikkeling


Van der Wal, J. & De Wilde, J. (2011). Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding. (p. 22-24)

plaatje(n.d.).Retrieved from: http://images.slideplayer.nl/7/1940611/slides/slide_17.jpg
Dit is het einde van ons portret!!!
Full transcript