Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

strategisk loop

No description
by

johan arenius

on 15 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of strategisk loop

operativ loop
strategisk loop
Planering av verksamhet inom Equmeniakyrkan
I denna loop återfinns kyrkokonferensen, kyrkostyrelsen och de regionala förtroenderåden

Här fattas beslut om vision, övergripande mål och effektmål. Kort sagt beslut som säger vilken riktning vi skall arbeta i.

Här återfinns även indikatorer och framgångsfaktorer för samtal och diskussion, men ej för formella beslut.

Denna loop omfattar framförallt de ca. 70 000 personer som är medlemmar i Equmeniakyrkan.
I denna loop återfinns det operativa arbetet som i huvudsak utförs av anställda vid Equmeniakyrkans nationella och regionala kanslier.

De anställdas uppgift är att genomföra sådan verksmahet som tar Equmeniakyrkan i riktning mot effektmålen, så att vi uppnår den effekt vi tillsammans beslutat att vi vill uppnu med vår gemensamma verksamhet.

Denna lopp omfattar framförallt de ca 80 personerna som ingår i Equmeniakyrkans nationella arbetslag (vilket inkluderar internationellt och regionalt placerad personal)
Den operativa och strategiska loopen möts
I detta möta svara kyrkoledningen gentemot kyrkostyrelsen och redogör för hur arbetet i den operativa delen fortgår och utvecklas.

Operativa handlingsplaner finns tillgängliga, men kyrkostyrelsen håller sig borta från att peta i detaljer.

Kyrkostyrelsens och kyrkokonferensens styrmedel är effektmålen och budgetprioriteringar.

Återrapporteringen från kyrkoledningen till såväl kyrkokonferensen som kyrkostyrelsen sker företrädesvis utifrån de indikatorer som finns i verksamhetsplanen.
Kyrkostyrelsen är första instansen i arbetet med vision, övergripande mål och effektmål.

Så snart kyrkostyrelsen klubbat verion 1 av vision, övergripande mål och effektmål går dessa ut för bollning i de regionala förtroenderåden.
De regionala förtroenderåden adderar indikatorer till de olika effektmålen.
När alla regionala förtroenderåd inkommit
med sina synpunkter på vision, övergripande mål effektmål och indikatorer blir det en ny disskussion i kyrkostyrelsen och version 2 klubbas. Denna version går till kyrkokonferensen.
Planeringsårets själva klimax: Kyrkokonferensen!

Alla församlingar som vill skickar ombud för att fatta beslut om Equmeniakyrkans verksmahetsplan och budget.
Verksamehtplanen inkluderar inte indikatorerna, det blir för detaljerat. Däremot är dessa uppe för samtal och diskussion i lämplig form under kyrkokonferensen. Indikatorerna är ett viktigt redskap i uppföljningen.
Kyrkostyrelsens förslag finns tillgängliga för alla församlingar att diskutera.

Viktigt också att hitta fler sätt och arenor att diskutera på


Utifrån de effektmål som kyrkokonferensen fastställt jobbar kansliet (internationellt, nationellt och regionalt placerade) fram handlingsplaner som innehåller:

Framgångsfaktorer - för att ta oss i riktningen som effektmålen pekar ut

Indikatorer - på att vi är på rätt väg

Aktiviteter - i syfte att nå ett visst delmål

I denna loop sker en löpande utverdering såväl som en årlig
Exempel
Vision, KyrKo
Övergripande mål, KyrKo
Effektmål: fler församlingar växer, KyrKo
Indikatorer, kansliet:
- antal medlemmar
- antal "betjänade"
- antal församlingar som arbetar med Hodos

Aktiviteter, kansliet:
- xyz
- åäö

Framågångsfaktorer för att nå effektmålet i exemplet: vi pratar omvändelse, dop och försmlaingsmedlemskap
Hodos används
Församlingar har en nykter självbild att starta sitt förändringsarbete utifrån.
Framgångsfaktorerna är precis som indikatoerna uppe för samtal och diskussion i KyrKo, men inte för beslut.
Dokument att förhålla sig till i såväl den strategiska som operativa loopen:
-Stadgar
-Teologisk grund
-Strategisk plattform
Full transcript