Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

NOK

No description
by

kasia basia

on 23 October 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of NOK

Paulina Pieszka
Nauka o komunikowaniu
krytyczna (europejska)
Tradycja cybernetyczna
empiryczna (amerykańska)
Tradycja socjopsychologiczna :

Oparta jest na paradygmacie behawioralnym oraz funkcjonalnym. Traktuje komunikowanie jako wpływ interpersonalny. Tradycja socjopsychologiczna związana jest przede wszystkim z badaniami nad komunikowaniem masowym.
*
Przedmiotem badań są :
popularne poglądy, wierzenia opinie, wyobrażenia masowe,rytuały
*
Metody badawcze to :
źródła wypracowane przez samego badacza. Podczas badań empirycznych dobór technik metod i procedur badawczych jest ważniejszy niż sam obiekt badań.
*
Efekt badań :
"Nie wiemy wprawdzie, czy to co mówimy jest ważne, lecz jest to jednak prawdziwe"

Robert K. Merton
Charakterystyczne cechy szkoły empirycznej
W oparciu o wczesne badania amerykańskiego funkcjonalizmu, zapoczątkowano rozważania nad oddziaływaniem środków masowego przekazu na odbiorców. Przełomem dla badań były lata 70. oraz publikajcacja pod redakcją Jay'a Blumera i Eliu Katza, gdzie głównym założeniem nurtu było stwierdzenie Katza :
"mniej uwagi nalęzy zwrącać na to, co media robią z ludźmi, a więcej na to, co ludzie robią z mediami".
Podejście użytkowania i korzyści
Palo Alto
Główne szkoły teoretyczne w komunikologii
* tradycja
socjopsychologiczna
* tradycja
cybernetyczna
*tradycja krytyczna
*tradycja
socjokulturowa
*tradycja semiotyczna
Tradycje badawcze szkoły empirycznej:
Tradycja cybernetyczna:
Nawiązuje do dziedzin naukowych takich jak : cybernetyki, antropologii, teorii informacji oraz teorii systemów. Oscyluje wokół komunikowania interpersonalnego i postrzega komunikowanie jako relacje. Traktuje proces komunikowania jako przepływ informacji.
FUNKCJONALIZM
Badania prowadzone na przestrzeni lat 40. i 50. przez Harolda Lasswella i Paula Lazarsfelda dały początek funkcjonalizmowi w naukach społecznych. Koncepcoja Lasswella mówi o trzech podstawowych funkcjach komunikowania :
1) utrwalanie otoczenia społecznego (wyróżenienie systemu wartości)
2) podtrzymywanie relacji członków społeczeństwa .
3) wytwarzanie reakcji na otoczenie (tradycja dziedzictwa)
Charles Wright
Badacz, który w swoim dorobku naukowym do trzech funkcji Lasswella dodał czwartą - rozrywkę. Publikacja miała miejce w 1960 roku.
Teoria porządku dziennego
Pojęcie
agenda settings
wprowadzone przez Paula Lazarsfelda w
1972
roku mówi o zdolności mediów do konstruowania listy najważniejszych wydarzeń.Koncepcja ostatecznie została sprecyzowana w badaniach
Maxwella McCombsa
oraz
Donalda
Show'a
prowadzonych na temat kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych w 1972 roku. Wnioski wynikające z obserwacji badaczy to fakt, iż media mają ogromny wpływ na formowanie opinii publicznej oraz posiadają pewnego rodzaju "monopol" na selekcje informacji trafiających do odbiorców.
Hipoteza
spirali Milczenia,
której
autorką jest Elizabeth Noelle-Neumann mówi o tym, że naturalną cechą ludzką jest strach przed wyobcowaniem ze społeczeństwa, co powoduje że jednostki wyrażają i kultywują opinie większości, które są propagowane przez media i które często są sprzeczne z realnymi wartościami jednostki.
Teoria uzależnienia od mediów
Autorami teorii są:
Roksana Ball-Rokeach
oraz
Melvina Defleura
. Według badaczek uzależnienie to relacja gdzie satysfakcja wypływająca z zaspokojenia potrzeb lub realizacja celów jednego elementu jest związana z drugim elementem.
Teoria kultywowania postaw
1982r
.
stworzona przez
Georga Geerbnera
koncentruje się na rozbieżności jaka powstaje pomiędzy światem rzeczywistym a światem telewizyjnym. Telewizja jako medium dominujące w społeczeństwie ametykańskim wpływa na budowanie opinii publicznej, kreowanie gustu, postaw i preferencji.
szkoła
* teoria komunikowania jako interakcji
* ważniejsza rola odbiorcy niż nadawcy
w procesie komunikowania
*wszystkie zachowania ludzkie mają walor
komunikacyjny
1
)Orientacja psychoterapeutyczna :
Koncentracja na efektach pragmatyki komunikowania ludzkiego, rozumiejąc pod tym zachowania jednostek a w szczególności ich zaburzenia.
2)

Orientacja antropologiczna :
*
teoria kinezjetyki - autor : Ray Birdwhistell.
Teoria komunikowania jako procesu kompeleksowaego, badanie nad mową ciała.
*
Orientacja Proksemiki - autor : Edward T. Hall.
badania nad interpersonalnym dystansem w procesie komunikowania pomiędzy rozówcami oraz relacje przczestrzenne.
3)
Orientacja interakcyjna:
porównanie procesów międzyludzkich do przedstawienia teatralnego.
Orienacje w szkole Palo Alto
dziękuję za uwagę :)
Full transcript