Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

NOK

No description
by

kasia basia

on 16 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of NOK

Paulina Pieszka Nauka o komunikowaniu krytyczna (europejska) Tradycja cybernetyczna empiryczna (amerykańska) Tradycja socjopsychologiczna :

Oparta jest na paradygmacie behawioralnym oraz funkcjonalnym. Traktuje komunikowanie jako wpływ interpersonalny. Tradycja socjopsychologiczna związana jest przede wszystkim z badaniami nad komunikowaniem masowym. * Przedmiotem badań są : popularne poglądy, wierzenia opinie, wyobrażenia masowe,rytuały
* Metody badawcze to : źródła wypracowane przez samego badacza. Podczas badań empirycznych dobór technik metod i procedur badawczych jest ważniejszy niż sam obiekt badań.
* Efekt badań : "Nie wiemy wprawdzie, czy to co mówimy jest ważne, lecz jest to jednak prawdziwe" Robert K. Merton Charakterystyczne cechy szkoły empirycznej W oparciu o wczesne badania amerykańskiego funkcjonalizmu, zapoczątkowano rozważania nad oddziaływaniem środków masowego przekazu na odbiorców. Przełomem dla badań były lata 70. oraz publikajcacja pod redakcją Jay'a Blumera i Eliu Katza, gdzie głównym założeniem nurtu było stwierdzenie Katza : "mniej uwagi nalęzy zwrącać na to, co media robią z ludźmi, a więcej na to, co ludzie robią z mediami". Podejście użytkowania i korzyści Palo Alto Główne szkoły teoretyczne w komunikologii * tradycja
socjopsychologiczna
* tradycja
cybernetyczna *tradycja krytyczna
*tradycja
socjokulturowa
*tradycja semiotyczna Tradycje badawcze szkoły empirycznej: Tradycja cybernetyczna: Nawiązuje do dziedzin naukowych takich jak : cybernetyki, antropologii, teorii informacji oraz teorii systemów. Oscyluje wokół komunikowania interpersonalnego i postrzega komunikowanie jako relacje. Traktuje proces komunikowania jako przepływ informacji. FUNKCJONALIZM Badania prowadzone na przestrzeni lat 40. i 50. przez Harolda Lasswella i Paula Lazarsfelda dały początek funkcjonalizmowi w naukach społecznych. Koncepcoja Lasswella mówi o trzech podstawowych funkcjach komunikowania :
1) utrwalanie otoczenia społecznego (wyróżenienie systemu wartości)
2) podtrzymywanie relacji członków społeczeństwa .
3) wytwarzanie reakcji na otoczenie (tradycja dziedzictwa) Charles Wright Badacz, który w swoim dorobku naukowym do trzech funkcji Lasswella dodał czwartą - rozrywkę. Publikacja miała miejce w 1960 roku. Teoria porządku dziennego Pojęcie agenda settings wprowadzone przez Paula Lazarsfelda w 1972 roku mówi o zdolności mediów do konstruowania listy najważniejszych wydarzeń.Koncepcja ostatecznie została sprecyzowana w badaniach Maxwella McCombsa oraz Donalda Show'a prowadzonych na temat kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych w 1972 roku. Wnioski wynikające z obserwacji badaczy to fakt, iż media mają ogromny wpływ na formowanie opinii publicznej oraz posiadają pewnego rodzaju "monopol" na selekcje informacji trafiających do odbiorców. Hipoteza spirali Milczenia, której
autorką jest Elizabeth Noelle-Neumann mówi o tym, że naturalną cechą ludzką jest strach przed wyobcowaniem ze społeczeństwa, co powoduje że jednostki wyrażają i kultywują opinie większości, które są propagowane przez media i które często są sprzeczne z realnymi wartościami jednostki. Teoria uzależnienia od mediów
Autorami teorii są: Roksana Ball-Rokeach
oraz Melvina Defleura. Według badaczek uzależnienie to relacja gdzie satysfakcja wypływająca z zaspokojenia potrzeb lub realizacja celów jednego elementu jest związana z drugim elementem. Teoria kultywowania postaw 1982r.
stworzona przez Georga Geerbnera
koncentruje się na rozbieżności jaka powstaje pomiędzy światem rzeczywistym a światem telewizyjnym. Telewizja jako medium dominujące w społeczeństwie ametykańskim wpływa na budowanie opinii publicznej, kreowanie gustu, postaw i preferencji. szkoła * teoria komunikowania jako interakcji
* ważniejsza rola odbiorcy niż nadawcy
w procesie komunikowania
*wszystkie zachowania ludzkie mają walor
komunikacyjny
1 )Orientacja psychoterapeutyczna :
Koncentracja na efektach pragmatyki komunikowania ludzkiego, rozumiejąc pod tym zachowania jednostek a w szczególności ich zaburzenia.
2) Orientacja antropologiczna :
* teoria kinezjetyki - autor : Ray Birdwhistell. Teoria komunikowania jako procesu kompeleksowaego, badanie nad mową ciała.
* Orientacja Proksemiki - autor : Edward T. Hall. badania nad interpersonalnym dystansem w procesie komunikowania pomiędzy rozówcami oraz relacje przczestrzenne.
3) Orientacja interakcyjna:
porównanie procesów międzyludzkich do przedstawienia teatralnego.
Orienacje w szkole Palo Alto dziękuję za uwagę :)
Full transcript