Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Stigmatisering

Psychologie
by

Kaat Reyniers

on 17 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Stigmatisering

van afwijkend gedrag STIGMATISERING WAT ? Algemeen Werking en oorzaken Lage status Mensen met Negatieve eigenschap stigma: litteken, etiket stigmatisering = Maatschappelijke reactie op afwijkend gedrag. vb: chronisch vermoeidheidssyndroom Vorm van discriminatie (in strijd met antidiscriminatiewet) Etikettering: 'zij'-groep i.p.v. 'wij'-groep
Je wordt als anders beschouwd Etiketteringtheorie (Link) Attributietheorie (Weiner) Theorie van systeemrechtvaardigheid (Corrigan) Mensen beoordelen andere mensen op uiterlijke kenmerken/trekjes eigenschappen toekennen 'stempel' Er wordt een geplaatst. 'schuldvraag' Eigen verantwoordelijkheid of niet? Eerste indruk speelt grote rol! Opname in psychiatrie is gerechtvaardigd "Eens gevaarlijk, altijd gevaarlijk!" na opname: uitgesloten in de maatschappij self-fulfilling prophecy GEVOLGEN KRITIEKEN PREVENTIE EN OPLOSSINGEN ORGANISATIES MEDIA EN STIGMATISERING Gevolgen van diagnostisering Gevolgen van stigmatisering Diagnose self-fulfilling prophecy Diagnose kan stigmatiserend werken! vb: Diagnose = depressie
Gevolg: Persoon gaat zich nog depressiever voelen Diagnose stellen is niet eenvoudig! fout-positieve diagnose: fout-negatieve diagnose: Geen diagnose, wel aandoening Wel diagnose, geen aandoening ERNSTIG STIGMA= Bepaalt iemands leven Sociale uitsluiting
Discriminatie
Zelfstigmatisering gevolgen op verschillende tewerkstelling
sociale netwerken levensdomeinen: (marktpositie, inkomen,...) (aard van sociale relaties, ...) DSM systeem
Rosenhan
Thomas Sasz DSM systeem 'Handboek Diagnose en Statistiek van Psychische aandoeningen' Omschrijvingen, kenmerken, specifiek gedefinieerde symptomen van gekende psychische aandoeningen Globaal standaard Ondersoorten Verandert voortdurend KRITIEK: zwart-wit omschrijving
ziektebeelden ogen minder complex
willekeurig onderscheid
sociaal-culturele nuances
belangenvermenging Rosenhan Thomas Sasz = Amerikaanse psycholoog Het experiment (1973): Geldigheid van psychiatrische diagnoses Medicatie nemen + stoornis erkennen fout-positieve diagnose! psychiatrische instelling auditieve hallucinaties Shizofrenie en manisch depressief! Rosenhan + medewerkers = Radicale psychiater Antipsychiatrie: psychische aandoeningen bestaan niet, het is een mythe! + ecologische model 'Abnormaliteit = Een interactie tussen individuen en hun sociaal-culturele context.' vb: Onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) Jane Murphy: Er is een groot verschil tussen Westerse culturen en niet-Westerse culturen! 'Sommige psychische stoornissen komen in de ene cultuur meer voor dan in de andere.' PREVENTIE OPLOSSINGEN Onwetendheid Stigmatisering betrekking op hulpverlening van personen met psychische problemen acties: Te weinig op onwetendheid gericht! TO DO: Meer informeren
Meer concrete acties
Ander beeld scheppen in media Uitkomen voor je stigma Sociaal werker: belangrijke rol! Mensen engageren en motiveren
Begeleiden en ondersteunen
Sociaal contact bieden
Vermaatschappelijking
Wijzen op de rechten van de patiënt Vzw Uilenspiegel Patiëntenvertegenwoordiging binnen de geestelijke gezondheidszorg. Mensen die te maken hebben (gehad) met psychische moeilijkheden. Ervaringsdeskundigen + Vrijwilligers Maatschappelijk debat! Verhoging van de levenskwaliteit van de patiënt en zijn omgeving. Werken met thema's Gemeenschappelijke noden en knelpunten van de patiënten oplossen. WAT? HOE? Probeert geestelijke gezondheidsproblemen in de media en bij het grote publiek bespreekbaar te maken. concerten, optredens, reportages, enz Steun van de Vlaamse regering! HOE? Media: Stigmatisering Stereotypering vb: gevaarlijk, geweldadig uitsluiten + opsluiten bepaalt kennis over psychiatrie Oorzaken: Journalisten hebben geen kennis van zaken
Sensationele kant van het nieuws
Gewelddadige context Bevorderende factoren: Theorieën over
massacommunicatie BESLUIT Stigmatisering= 'stempel, etiket' gevolgen op verschillende levensdomeinen + selffulfilling prophecy Oplossingen= Er is therapie en hulp
beschikbaar kritiek op diagnosticeren Nog veel fouten bij
diagnosticeren risico op stigmatisering! Campagnes? Meer op alle lagen van bevolking Massamedia en sociaal werkers kunnen hier een hulp bij zijn! Mensen motiveren en engageren! MOGELIJKE EXAMENVRAAG: Geef de verschillende theorieën over de werking en oorzaken van stigmatisering en leg aan de hand van deze theorieën stigmatisering bondig uit.
Full transcript