Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Izomdiszmorfia - Pszinapszis

Uram Dóra
by

Dora Uram

on 23 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Izomdiszmorfia - Pszinapszis

Uram Dóra
ELTE - PPK, Klinikai- és egészségpszichológia MA, 2. év Az izomdiszmorfia és a sportergogének vizsgálata testedzést végző férfiak körében Testképzavar megléte Egészségtelen testépítés kritériumai Inverz anorexia nervosa
Schwartzenerreg-ideál
Adonisz komplexus
Bigorexia
Athletica nervosa Izomdiszmorfia „Emelem poharam Toldira… … az első magyar testépítőre.” Személyközi kommunikációs üzenet, amelynek hatására a címzett megváltoztatja a viselkedését vagy a meggyőződését mindenféle vita vagy kényszer nélkül.” (Farthing, 1992, id. Bányai-Benczúr, 2008, 158. o.) Szuggesztió 1. A test zsírtömegének egészséges (nőkben a normális menstruációs ciklushoz szükséges) szinten való fenntartásának elutasítása, amelyet az izomtömeg maximalizálásának vágya kísér.

2. Intenzív félelem attól, hogy a személy zsírtömege megnő, vagy veszít az izomtömegéből, még ha a test zsírtömege a normális szint alatt is van a fent meghatározottak szerint,
illetve az izomtömege messze az átlag fölötti.

3. Merev ragaszkodás egyfajta szigorú étrendhez, melyet az alábbiak közül legalább kettő jellemez:
például háromóránként.
a.) Napi legalább ötszöri étkezés, melyet a személy szabályos menetrend szerint folytat,
b.)Minden étel magas kalória-, magas fehérje- és alacsony zsírtartalmú élelmiszerből vagy táplálékkiegészítőből áll.
c.) A személy jelentős mennyiségű időt és pénzt fordít arra, hogy ezeket a speciális ételeket beszerezze, elkészítse és elfogyassza.

4. A testösszetétel megítélésének módjában zavar van, vagy a testi megjelenés nemkívánatos befolyást gyakorol az önértékelésre.

5. A személy gyakran felad társas vagy foglalkozásbeli alkalmakat, mert azok megzavarják az étrend összeállítását vagy az étkezés időpontját. A „testépítő típusú evészavar” (Gruber, Pope, 2000) 1. A személy túlzottan sokat foglalkozik azzal a gondolattal, hogy a teste nem eléggé szikár és izmos.
A jellemző társult viselkedések magukba foglalják az órákig folytatott súlyemelést és az étrendre fordított túlzott figyelmet.

2. Az aggodalmaskodás klinikailag jelentős distresszt vagy rosszabbodást okoz társas, foglalkozásbeli vagy más fontos téren, amelyet a következő négy kritérium közül legalább kettő jelez:
a.) Az egyén gyakran felad fontos társas, foglalkozásbeli, vagy rekreációs tevékenységeket, mert kényszeres szükséget érez, hogy betartsa edzési és étkezési menetrendjét.

b.) Az egyén kerüli az olyan helyzeteket, amelyekben teste ki van téve mások tekintetének, vagy ilyen helyzeteket csak jelentős distresszel vagy szorongással vállal.

c.) A testméret vagy az izomzat elégtelensége miatti aggodalmaskodás klinikailag jelentős distresszt vagy rosszabbodást okoz társas, foglalkozásbeli vagy más fontos téren.

d.) Az egyén annak ellenére folytatja az edzést, speciális étkezést, vagy ergogén (teljesítménynövelő) szereket használ annak ellenére, hogy tudomása van a nemkívánatos testi és lelki következményekről.

3. Az aggodalmaskodás és a viselkedések elsődleges központja az, hogy a személy túl kicsinek vagy elégtelen izomzattal rendelkezőnek tartja magát. Ez elkülöníthető a kövérségtől való félelemtől, mint az anorexia nervosában észlelhető, vagy a külső megjelenés más szempontjai miatt fennálló elsődleges aggódástól, mint a testdiszmorfiás zavar más formáiban. ID diagnosztikus kritériumai (Pope, 1997) 1. Prediszponáló: biológiai, személyiségbeli Kialakulásában szerepet játszó tényezők Obszesszív Obszesszív-kompulzív jelleg az addikció fennmaradása kellemetlen következményei ellenére is
tagadás – a túlzásba vitt sportolást az egészséges életvitel részeként interpretálják, holott túl céljuk a kontroll, önuralom, kompetencia, szexuális vonzerő társadalmilag férfiasnak tartott vonásainak sugalmazása (Túry és mtsai, 2010)
szermegvonást követően depresszív tünetek – ahol a szer a testgyakorlás, vagy szerhasználat (Mazzag, 2003) Addikció sokat esznek, de izomnövelés céljából
intenzív félelem a súlycsökkenéstől, izomtömeg csökkenésétől,
saját testsúly vagy alak észlelésének zavara, a testsúly vagy alak túlzott befolyása az önértékelésre Evészavar A küllem valamely képzelt defektusával való foglalkozás. Ha valamilyen enyhe fizikális anomália jelen is van, a személy aggodalma észrevehetően túlzott. Testdiszmorfiás zavar Diszmorfofóbiás (testdiszmorfiás) zavar Pszichopatológiák határmezsgéjén… 16 evészavaros közül 1 Prevalencia az átlagpopulációban világszerte kb. 100.000 fő közülük majdnem mind használ szteroidot a kozmetikai műtétek alanyainak 15%-át férfi reprezentálja a testdiszmorfiás zavarral élők 50%-a Kompulzív jelleg Obszesszív jelleg Addikció Evészavar-spektrum pl. túlzott mértékű súlyemelés, izomtömeg-növelést elősegítő étrend, diéta és teljesítményfokozó szerek használata Szálkás testalkattal vagy izmossággal kapcsolatos patológiás aggodalom, ellenállhatatlan drive, mely az izomzat növelését célzó viselkedésben manifesztálódik Férfiak „modern” testképzavara ID-ban a „képzelt defektus” az elégtelen méretűnek tartott izomzat Test elrejtése, szociális visszahúzódás kontrollvesztés, manipulálás nem jellemző nem a táplálékfelvétel primer zavara DE! 4. Ok és következmény: pszichoszexuális fejlődés zavara Túlvédő anya, periférián lévő apa, hiányzó partnerkapcsolatok, beszűkült élettér a társas izoláció, depresszió, vagy az egyéb örömforrások elhanyagolása illetve kiüresedése környezet felől érkező megerősítések (pl. a szépen kidolgozott és izmos test mások elismerését váltja ki, mely pozitív megerősítőként hat) 3. Fenntartó: életesemények - gyerekkori soványságért vagy kövérségért elszenvedett gúnyolódások és sérelmek 2. Kiváltó: Szociokulturális: izmos testideál iránti kulturális nyomás Alacsony önértékelés, tettel való fokozott elégedetlenség, testképzavar túlzott foglalkozás az ‟anyaggal‟ – a súlyemelés, edzés a negatív érzések kezelésére, csökkentésére, valamint az ‟adag‟ fokozatos emelése; a testgyakorlás feletti kontrollvesztés titkolás Saját test ellenőrzése, test letapogatása Testedzés mint repetitív magatartásforma Kompulzív Testgyakorlással, szerhasználattal, testképpel kapcsolatos visszatérő, tartós gondolatok, késztetések, képzetek
melyek nem az élet reális problémáival kapcsolatos túlzott aggodalmak megnyilvánulásai Szteroidok, tömegnövelők használata a mellékhatások ellenére; valamint edzés a fizikai sérülések idején is Testépítés miatt a mindennapi életben való funkcionálás leromlik Önértékelés egyetlen forrása a testkép VAKOG figyelem beszűkül, az érzékszervek „tompaságának” élménye
szuggesztiók iránti érzékenység fokozódása
regresszív gyermeki gondolkodásmód (távoli képzettársítások, asszociációk, látszat-összefüggések előtérbe kerülése) minden abszolúttá válik
kiéleződnek a nyelvi árnyalatok
elmosódnak az ok-okozati viszonyok (Diószeghy és mtsai., 2000, 1010. o.)
elsődleges-folyamat gondolkodás (Freud, 1900), mely preverbális képzetekből áll, változékony, differenciálatlan Mi történik? Csak mondom... Pesszimisztikus interpretáció
és
Literalizmus törvénye Médiaüzenet, mint poszthipnotikus szuggesztió (Packard 1971, Forgács, 2010) úgy hat, és okoz viselkedéses változást, hogy a befogadó nem észleli, nem tudja verbalizálni, tudatosítani a hatásokat, így védekezni sem tud ellenük Ergogenikus szerek perceptuális jellemzői, placebo Hildebrandt: a pszichofiziológiai hatásmechanizmust részletező doboz-feliratok egyes szereket "vitaminként" tüntetnek fel, ezzel a szerhasználat iránt pozitív viszonyulást ébresztenek Köteles: oblong formájú, nagy méretű tabletta különösen hatásos hatóanyag-tartalomra utal Maganaris, Collins és Sharp (2000): súlyemelők (n=11), anabolikus
szteroidok által kiváltott elvárások hatása
fekvenyomás, elemelés/felhúzás és guggolás előtt két placebo tabletta: „azonnal ható, erős anabolikus szteroidot”
felmérőt követően további két placebo tablettát kaptak ugyanezzel az információval.
Egy héttel később jelentős erőnövekedés.
A résztvevők egyik fele (AS/AS) megismételte a felmérőt, a másik felének (AS/P) elmondták, hogy a tabletták placebók voltak.
Eredmények: teljesítménynövekedés már csak a placebo (AS/AS) csoportra volt igaz. Az ő teljesítményük (a felemelt súly) átlagosan 4,5%-kal volt nagyobb Bergmann (1894, idézi Gauld, 1992): a szuggesztív gondolat az ösztönkésztetésekhez hasonló intenzitásának köszönhetően egyfajta szükségszerűség igényét kelti életre, ezáltal lép önmaga megvalósítására. Ferenczi (2006/1911, 187. old.): „érzetek, érzések, gondolatok és akarati elhatározások becsempészése egy más ember lelkivilágába úgy, hogy az, akinek szuggerálnak, ne tudja a sugalmazott érzéki, érzelmi és értelmi behatásokat a maga eszével korrigálni, megmásítani.”
uramdori@gmail.com Köszönöm a figyelmet! Állóképességi sportágak, atlétika Esztétikai sportágak - testépítés, izomtömeg-növelés, A vizsgálatban felhasznált ingeranyag - sportergogének A kiszerelés és csomagolás jellemzőinek szerepe ID súlyossági kategóriák saját mintán
Full transcript