Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Od danych do wiedzy - 2012

No description
by

Artur Grześ

on 11 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Od danych do wiedzy - 2012

Wymaganie 1.1.
Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminów zewnętrznych Ewaluacja zewnętrzna Funkcja korekcyjna Analiza ilościowa Podstawowe parametry statystyczne Analiza jakościowa Informacja Diagnoza Prognoza Funkcja wartościująca Funkcja motywująca Ile? Analiza ilościowowa CO?
JAK?
DLACZEGO? Pytania badawcze 1.Czy raport odnosi się do procesu analizy, interpretacji i wykorzystania wyników
oraz prezentuje efekty kształcenia w szkole? 2.Czy w raporcie podkreślono celowość analizy wyników egzaminów zewnętrznych? 3.Czy zaprezentowany w raporcie cel analizy nie jest zbyt ogólny, np. poprawa jakości nauczania? 4.Czy raport jednoznacznie wskazuje na ilościowy i jakościowy zakres analizy? 5.Czy w analizie ilościowej uwzględniono różnorodne parametry statystyczne? 7.Czy w raporcie odniesiono się do analizy kontekstów kształcenia? 6.Czy, omawiając analizę jakościową, jednoznacznie wskazano na sukcesy oraz porażki uczniów
i szkoły? 8.Czy raport jednoznacznie oddziela informacje o poziomie osiągnięć uczniów ? 9.Czy przywołane w raporcie surowe wyniki egzaminów służą wyłącznie do porównywania danych tylko w ramach tej samej sesji egzaminacyjnej / tego samego roku, 10.Czy w raporcie wnioskuje się o efektywności kształcenia na podstawie trzyletnich wskaźników EWD? 11.Czy w raporcie znajduje się informacja o pogłębionych analizach EWD? Czy można zauważyć różnorodność odniesień wskaźnika EWD? 12.Czy w raporcie dokonano porównania wyników EWD i w staninach, osiągniętych
w kolejnych sesjach egzaminacyjnych? 13.Czy w raporcie określono stan ( jak jest? ) oraz wskazano zachodzące zmiany? 14.Czy raport wykorzystuje normalizację wyników krajowych, np. w skali staninowej
do analizy wyników danej szkoły na tle innych placówek? 15.Czy w raporcie jednoznacznie wskazano sukcesy i porażki szkoły, uczniów i nauczycieli? 16.Czy raport, wykorzystując wskaźniki EWD i / lub skalę staninową, nie tylko określa stan, ale także pokazuje zachodzące zmiany? 17.Czy raport, wykorzystując wskaźniki EWD i / lub skalę staninową, pokazuje, jak efektywnie pracowano w danej szkole z uczniami w porównaniu do innych uczniów w Polsce o tym samym potencjale na wejściu? 5.Czy dokonano oceny efektów kształcenia? Przykłady wniosków z analizy wyników
w przypadku, gdy celem analizy było określenie efektywności kształcenia: - Wskaźnik jednoroczny EWD dla klasy/klas ma wartość dodatnią.. - Wskaźnik trzyletni EWD jest ujemny dla obu części egzaminu gimnazjalnego, a zatem efektywność nauczania w szkole jest niższa niż w szkołach, które pracowały z uczniami o podobnym potencjale na wejściu. - Rozkład średnich wyników w stanianach uczniów klasy IIIA świadczy o wysokiej efektywności - Większość uczniów szkoły w 2011 uzyskała wyniki powyżej wyniku prognozowanego/przewidywanego - W gimnazjum występuje duże zróżnicowanie efektywności mierzonej EWD w poszczególnych klasach w części matematyczno-przyrodniczej, co świadczy o konieczności monitorowania pracy Od danych
do wiedzy http://www.oke.poznan.pl/cms,2045,komunikowanie_wynikow_egzaminu_gimnazjalnego_tendencja_rozwojowa_szkoly_2012.htm Cel spotkania
Full transcript