Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

adhd

No description
by

vincent franck

on 27 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of adhd

INTRODUCTIE
Historiek
Kinderboek van kinderpsychiater Hofmann
Eerste aanwijzing adhd
Benamingen en denkwijzen ADHD
geschiedenis en stigma
Algemene
Gezondheidszorg

Verslavingszorg
Geestelijke Gezondheidszorg
ADHD
Specialisten
Negatie
Uitsluiting
Minder zorg
Minimal Brain damage en minimal brain dysfunction 1926 - 1927
Gouldstonian letters door Frederik Still,1902 : " Defect of moral Control "
Het benzedrine experiment van Bradley, 1937
Eerste DSM beschrijving in 1968: "hyperkinetic reaction"
"Adult brain dysfunction" ABD van Mann & Greenspan, 1967
DSM III in 1980
symptomen vóór 7jaar
adhd residual type
add
DSM IV in 1994
twee symptoom-categorieën en drie subtypes
verstoring vóór 7jaar
DSM V
verstoring vóór 12de jaar en minder criteria vereist voor volwassenen
Wat is ADHD?
Attention Deficit and Hyperactivity Disorder
Aandachtstekort en Hyperactiviteitsstoornis
DSM-V
Voor 12jaar zijn symptomen aanwezig
Op ten minste 2 terreinen (bv op werk en thuis)
belangrijke dysfunctie op sociaal of professioneel vlak

Niet: POS, schizofrenie, ment stoornis

Drie subtypes:
1) ADHD onoplettendheidstype
2) ADHD hyperactief / impulsief type
3) ADHD gecombineerd type
Aandachtstekort
geen aandacht voor details
moeite aandacht vast te houden
lijkt niet te luisteren; info dringt niet door
maakt taken karweitjes niet af en haalt deadlines niet
moeilijk prioriteren en organiseren; verliest zich in details
vermijdt langdurige mentale inspanning
raakt vaak dingen kwijt
afgeleid door uitwendige prikkels
vergeet afspraken
Hyperactiviteit / Impulsiviteit
beweegt vaak onrustig met handen of voeten
staat vaak op om iets te nemen, de benen te strekken,...
heeft een gevoel van innerlijke onrust
kan moeilijk ontspannen
"moet" altijd bezig zijn
praat aan een stuk door
flapt dingen eruit of antwoordt voor de vraag af is
kan niet op zijn of haar beurt wachten
stoort of onderbreekt anderen
ADHD bij volwassenen volgens DSMV
Ontwikkelingsstoornis met drie kernsymptomen
aandachtstekort
hyperactiviteit
impulsiviteit
Positief op 5 van de 9 criteria
Drie subtypen
De symptomen zijn aanwezig met een negatieve weerslag op het functioneren voor het 12de levensjaar
Middelengebonden stoornis
Problematisch gebruikspatroon van alcohol of andere drugs in een periode van 12 maanden met 2 of meer van de 11 criteria:
meer gebruiken of langer dan men van plan was, in onaangepaste situaties of in riskante hoeveelheden
gewenning, ontwenningsverschijnselen, craving
negatieve effecten op privé of professioneel leven en onvermogen om te stoppen
Bijkomende verschijnselen
Moeilijk met geld omgaan
sommige van vormen van criminaliteit
sommige vormen van agressie
alcohol - en druggebruik (zie prevalentie-cijfers)
vreetbuien
ondoordacht relaties aangaan/verbreken
ondoordacht werk beginnen/verbreken
emotionele dysregulatie:
prikkelbaar en snel geïrriteerd
affectief labiel
emotioneel overreageren
Prevalentie
adhd bij kinderen 3 - 6 %
adhd bij volwassenen 1.5 - 4 %
adhd bij volw met midd geb st

13 - 23 %
Risico op ontwikkelen van een midd geb st
kind zonder adhd
kind met adhd
27 %
52 %
Lagere beginleeftijd gebruik - > snellere evolutie probl gebruik - > uitgesproken adhd symptomen - > kleinere kans op herstel
stoornis in alcoholgebruik
stoornis in druggebruik
alg bev
ADHD
10%
17 - 45%
1%
9 - 30%
Adhd bij volwassen bevolking
ADHD in klinische populaties
1 - 4%
10 - 30%
Prevalentie
comorbiditeit, diagnostische moeilijkeheden
Follow - up studies
5 - 66% persistentie
1/3 adhd persisentie
1/2 symptomatische persistentie
adhd groeit eruit?
prevalentie
BA'ers!?!
Geassocieerde problemen
Problemen in rijvaardigheid
sneheidsovertredingen
ongevallen
Relatieproblemen
Meer echtscheidingen
frequent wisselen v partner
moeilijk luisteren nr partner
werkproblemen
frequent van job veranderen
lager beroepsniveau (onderprestatie)
conflicten op werkvloer
snel burn-out
Studieproblemen
opleidingen niet afmaken
van school gestuurd worden
graden falen
Psychologisch dysfunctioneren
in het algemeen
in interpersoonlijke contacten
vaker in gezondheidszorg
Antisociaal gedrag
arrestaties
veroordelingen
geweldadige incidenten
ADHD doorheen de levensloop
Adhd bij volwassenen: symptomen
minder jaren op schoolbanken
lagere beroepsklassen, frequente jobwijzigingen
aangetrokken tot opwindend en druk werk
meer kans op slechte medische zorg, roken, drugsmisbruik
slechte planners, slordig
gevaarlijk rijgedrag, ernstige verkeersongevallen, risicovolle sprten
onstabiele relaties of sociaal isolement
moeilijkheden in huishouden en opvoeding van de kinderen
Minimal Brain damage?
Minimal Brain Dysfunction?
Cerebrale beschadiging
in minder dan 5% van de gevallen werd hersenbeschadiging aangetroffen
Etiologie
toch niet uitsluiten
Etiopathogenese adhd
80% overerfbaarheid, erfelijke factoren
20% omgevingsfactoren
multi-factoriële erfelijkheid
en D4 en D5-recpetor : Dopaminetransporter
disfunctie fontostratiale circuits: stoornissen in executieve functies
centrale catecholaminerge disfuncties
pre- en perinatale suboptimaliteit
chaotisch en rommelig gezinsklimaat
Hersenvolume
kleiner totaal hersenvolume
kleiner regionale hersenvolumes
cerebellum, nucl caudatus, frontale kwab
afwijkende hersenvolumes persisteren met de leeftijd
Beïnvloedende factoren
Symptomatologie:
groep met gemengde symptomen vertonen meer gedragsstoornissen en conflicten
Beschermende Opvoedingsfactoeren
structuur, regelmaat, voorspelbaarheid
voldoende toezicht, klaar gedefinieerde regels
realistische verwachtingen tegenover het kind
Omgevingsfactoren
hoger sociaal milieu als meer stimulans, minder omgevingsstress (ook genetisch?)
familiaal voorkomen: negatiever prognose
laag geboortegewicht
Beschermende persoonlijkheidsfactoren
egosterkte en positief zelfbeeld
interne locus of control
zelfstandigheid
hoog IQ
ADHD bij adolescenten
prikkelbaarheid en emotionele labiliteit
explosiviteit, soms geweld
hoge frequentie van kleine accidenten
laag zelfbeeld
subtielere maar ook veel atypische symptomen
sociaal onhandig of clownesk gedrag
Comorbiditeit meer regel dan uitzondering
oppostitioneel en agressieve st
angst en stemmingsstoornissen
motorische onhandigheid
leerstoornissen
taal-en spraakstoornissen
ticstoornissen
autisme en aanverwanten
middelenmisbruik
persoonlijkheidsstoornissen
50%
23-30%
25%
30-40%
25%
10-30%
10-20%
52%
46%
schuldvraag van de ouder?
wat dan met de verantwoordelijkheid van de patiënt?
Wat zijn de effecten van een diagnose?
Bevrijding? Maar wat nadien? periode v rouw? label?
een diagnose die om medicatie vraagt?
een moeilijke zaak bij cliënten met een verslavingsprobleem
een medische benadering dringt zich op
wat is de invloed van de farma industrie?
Geen harde duidelijke diagnose, geen harde klinische test
waarom komt adhd vandaag zo veelvuldig voor?
Full transcript