Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Digital Markedsføring - TMF 2012

Foredrag - Frokostseminar - TMF - 2012 - Magnus F. Sørdal
by

Magnus Sørdal

on 12 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Digital Markedsføring - TMF 2012

Vurdere
Evaluere
Kjøpe
Oppleve
Diskutere
Tilknytte
David Edelman (2010). Branding in the Digital Age. Why you are spending your money in all the wrong places. Harvard Business Review, p.62-69.
Markedsføringsmiksen
Produktet
Prisen
Plass
Promosjon
Fordeler
Design
Innpakning
Garantier
Veiledende pris
Betalingsalternativer
Avslag
Kjøpsincentiver
Beliggenhet
Kanaler
Transportmuligheter
Reklame
PR
Sponsing
DM
POP
Messedeltakelse
Personlig salg
Digital markedsføring
Tilpasset fra McCarthy, Jerome E. (1960). Basic Marketing. A Managerial Approach. Homewood, IL: Richard D. Irwin.
Langsiktig lønnsomhet
Høyere inntekter
Lavere kostnader
Fornøyde kunder
Inspirerte medarbeidere
..alt sammen på en etisk måte
Nettstedet
Universal Mccann, 2012. Wave 6. Lasted ned fra: http://www.universalmccann.de/wave6/downloads/wave6_insights_international.pdf
Når det er
Nettbrett og mobil øker
Tilpasses gjennom mobilnettsider - dedikerte sider eller resposivt design.
Søkemotoroptimalisering
Analyse
Sosiale medier
Annonsering på nett
Overordende mål
Måling
ROMI - Return on Marketing Investment
Hva får tilbake av kroner for markedsføringsinvesteringene?
"ROI markedsføring er mer enn et målesystem, det er en filosofi som involverer hele organisasjonen....Å måle ROI på en ny maskin er relativt enkelt, med markedsføring er det mer komplekst - men det betyr ikke at du ikke burde prøve." (Strategy + Business og Knowledge@Wharton, 2003)

Hvor mye burde vi egentlig måle?
På hvilket nivå skal vi måle? (Eks Pelsmacker et al sier at det å måle de ulike elementene i mrkt mixen er ikke hensiktsmessig siden det er så komplekst - må på ulike nivå).
Kilder

Strategy+Business and Knowledge@Wharton (2003). When Art Meets Science: The Challenge of ROI Marketing. Tilgjengelig fra: http://knowledge.wharton.upenn.edu/sandb/121603.html

Owyang, Jeremiah (2010). Framework: The Social Media ROI Pyramid. Tilgjengelig i fra: http://www.web-strategist.com/blog/2010/12/13/framework-the-social-media-roi-pyramid/
Nivåer

Finansielt
Måltall: Salg
Frekvens: Årlige eller kvartalsvis
Verktøy: CRM-system, fakturesystem m.m.

Merkevaremessig
Måltall: Kjennskap
Frekvens: Årlig eller per kampanje
Verktøy: undersøkelser

Digitalt
Måltall: Visninger på bannerannonser
Frekvens: daglig eller ukentlig
Verktøy: analysesystemer (eks. Google Analytics, Facebook Insights)

Kilde: Basert på Owyang 2010
Digitale markedsføringstiltak
Tilgjengelig måltall
Kundes hode
Ytelse i markedet
Søk
Bannerannonsering
Nettkataloger
Blogg
Facebookside
Unike besøkende
Visninger
Klikk
Likes
Snakker om
Kjennskap
Assosiasjoner
Holdninger
Priselastisitet
Markedsandel
Lønnsomhet
daglig / ukentlig
Årlig
Årlig / kvartalsvis
Frekvens:
Kvalitet
Forhold i markedet
Analyseverktøy
Plattformer (eks G.Analytics, FB-insigts)
Undersøkelser
Fakturasystemer, CRM-system
undersøkelser m.m.
Basert på: Brand Value Chain av Kevin Keller samt Social Media Measurement Pyramid av J. Owyang.
Case
Rekruttering til en klinisk studie
Prøve ut migrenemedisin


Mål: 20 deltakere
Målgruppe: kvinner 18-45 år.
Juli - oktober 2010
Tiltak:
- Avisannonsering i avis
- Facebookannonsering
- Intern verving
- Spotify, Adwords
- PR (b.la migrene.no)
- Plakater og flyere
Resultat
146 henvendelser
54 ble med
Hvordan målte vi?
- Henvendelser og inkl. deltakere
- Spurte alle på telefon
- Klikk i digitale medier
- Forespørsler fra nettsted
Totalt - hvor hadde folk hørt om studien?

Facebookannonsering: 74
Annonser i Adressa: 34
Uspesifisert: 21
Migrene.no: 7
Intern verving: 7
Stjørdalsnytt: 3
De som ble med

Annonse i Adressa: 26
Facebook: 22
Stjørdalsnytt: 3
Intern vervring: 3
Måling i praksis
Dokumenter hva du gjør
Definer konverteringspunkter
Spør kunden!
Følg noen relevante måltall i analysesystemene
Oppsummer og diskuter resultatene
DIGITALT ELLER PERSONLIG!
Organiske søk
Søkeordsannonser
Brukervennlighet og brukertesting
Metodikk
1. Ekspertvurdering
2. Sjekk statistikk
Generer hypoteser for testing
Foreta åpenbare forbedringer
Hypoteser
Bildet er hentet fra: http://www.shinyshiny.tv/gallery/2010/05/funny_google_adsense_ads_ten_pictures/726%201%20google%20adwords.jpg
Facebook Ads
Google Display
A/B - testing og optimalisering
Generell bannerannonsering
Gjerne tidlig i kjøprosessen eller rett før kjøp
Nettkataloger
Google Steder - gratis registrering
Kjøpsprosessen
Knallbra
Trender
Finn Labs. Nye kanaler (2012). Lastet ned fra: http://labs.finn.no/wp-content/uploads/2012/09/Nye-kanaler-ma%CC%8Alt-i-andel-av-trafikken-pa%CC%8A-FINN.no-per-201208.png
Blir nettsider relativt sett mindre relevante?
Søkeordannonsering
Definer klare mål for nettstedet3. Henvendelser vedrørende til ulike kliniske studier
1. Timebestillinger - privat gynekolog
2. Innsendte skjema for utredning av infertilitet
Og definer fullførte handlinger som konverteringspunkter
Besøkstall
Søkeord som gir trafikk
Hvilke kilder som gir trafikk
Et hav av andre muligheter

Hvordan kan vi forbedre nettstedet for å øke måloppnåelse?
Fokus
Undervurdert og lite brukt? Enkelt å gjøre, mye å hente.
3. Brukertest!
Prioriter og utbedre
Digital Markedsføring
Magnus Finset Sørdal
Trondheim Markedsforening frokostseminar
@magnusfs
Daglig leder - Medicus
Søkeordsannonsering
Karakteristika
- Svært målrettet
- Enkelt å sette opp
- Betal kun per klikk
- Gjør selv eller lei noen
Karakteristika
- Mer visuelt enn tekstannonser
- Noe mindre relevant og færre visninger
- Greit å sette opp
- Betal kun per klikk

Tips:
- Kontroller sider du vises på - fjern evt.
Interessant
Kommunikasjonsmål: DAGMAR-modellen
Kategoribehov
Merkekjennskap
Merkekunnskap/foreståelse
Merkeholdning
Merke kjøpsintesjon
Kjøpsfasilitering
Kjøp
Tilfredshet
Merkelojalitet

Colley, R.H. (1961), Defining Advertising Goals for Measured Advertising Results. New York: Association of National Advertisers.
Karakteristika
- Muligheter for enormt med visninger
- Enkelt å sette opp selv
- Betal kun per klikk
- Gode segmenteringsmuligheter

Tips:
- Lag flere annonsevarianter
Også i nyhetsbrev!
Test med potensielle kunder
Du trenger ikke mange (ca 5)
Ta utgangspunkt i mål for nettsiden
1 mnd - 2012
1 mnd - 2010 (annet design på søkeboks)
Målgruppevurderinger
Foster, Mary, West Bettina og Anthony Francesucci. 2011. Exploring social media user segmentation and online brand profiles. Journal of Brand Managment, vol. 19, 1, 4-17
Digital vs sosial strategi
Piskorsi, Jan. 2011. Social strategies that works. Harvard Business Review, November 2011, p.3-9.
3 viktige elementer
Organisasjonen er viktig
Social Media is a process and not an event (Seth Godin)
Lite kontroll på budskap
Langsiktighet
Robert V. Kozinets, Kristine de Valck, Andrea C. Wojnicki, & Sarah J.S. Wilner. 2010. Networked Narratives: Understanding Word-of-Mouth Marketing in Online Communities. Journal of Marketing, Vol. 74 (March 2010), 71–89
- krever interne ressurser
- krever intern kompetanse
- plan og oppfølging
- ikke signer en kontrakt, og snakkes om 12 mnd.
Til slutt
Takk for meg!
Takk til:
Jørgen Helland, Janncike Husevaag , Morten Wickstrøm, Stian fra Nordbohus, Dagfinn Holmen og TMFs styremedlemmer for innspill og forventingsavklaring!

"Businesses that thrive on social platforms don't just sell stuff - they also help people connect".
Full transcript