Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Gen Teknolojileri, DNA Parmakizi Analizi, Kök Hücre Gibi Tek

No description
by

Eneshan Ünsal

on 16 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Gen Teknolojileri, DNA Parmakizi Analizi, Kök Hücre Gibi Tek

Gen
Teknolojileri
Endüstri alanındaki uygulamalar
: Günlük hayatımızın bir parçası olan bazı endüstriyel ürünlerin yapısında enzimler bulunmaktadır. Bazıları sentetik olarak da üretilen enzimlerin biyoteknolojik yöntemlerle mikroorganizmalar tarafından daha hızlı ve ekonomik üretimi sağlanmaktadır. Enzimler çevre kirliliğinin önlenmesinde; besin, bira, malt üretiminde ve ilaç, deri, deterjan vb. sanayisinde kullanılmaktadır. İnsan insülin genini taşıyan kromozom Kesici enzimle (restriksiyon) kesilmiş insülin geni İnsülin geni taşıyan vektör (plazmit) bakteriye aktarılır. Bakterinin her bölünmesinde eşlenen DNA ile birlikte insülin geni de eşlenir .Bakterilerin sentezlediği insülin izole edilir.
Gen
Teknolojileri
Gen
Teknolojileri
Gen Teknolojileri,DNA parmakizi analizi,kök hücre gibi teknolojilerin kullanım alanları
Gen
Teknolojileri
Tarım alanındaki uygulamalar:
Bilim insanları, tarımsal yönden önemli bitkilerin ve hayvanların genomları hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için çalışmalar yapmaktadır. Günümüzde çiftlik hayvanlarının tedavisinde kullanılan aşılar, büyüme hormonları,tıp ve eczacılıkta kullanılan proteinler DNA teknolojisi ile üretilmektedir. Tarımda en önemli sorunlardan biri ürünlere zarar veren böceklerdir.Böceklerle mücadelede en yaygın yöntem böcek öldürücü kimyasalların kullanımıdır. Ancak uzun süre kullanılan böcek öldürücüler doğal dengeyi bozmaktadır. Bu nedenle gen mühendisliği yoluyla mücadele yöntemleri önem kazanmaktadır.Örneğin bir bakteri türünden elde edilen toksin, 48 saat içinde böcek larvalarını öldürmektedir. Böcek larvalarını öldüren toksini şifreleyen gen, bakteri plazmitine aktarılır. Bu bakterilerin bulaştığı domates, tütün ve pamuk gibi bitkiler, böceklere karşı direnç kazanır. Dirençli bitkilerin üretimi sonucu kimyasal böcek öldürücülerin kullanımı azalmaktadır.Gen mühendisliği sadece tarımsal mücadeleye yönelik değildir.Bitkiler üzerinde verimi artırıcı çalışmalar da yapmaktadır. Örneğin yoncaya, amino asit sentezine yardımcı olan bir gen aktarılarak bitkinin protein değeri yükseltilmiştir. Gen mühendisleri bazı bitkileri köklerinden daha fazla sitrik asit salgılayacak şekilde genetik olarak değiştirmeyi başarmışlardır. Kazandırılan bu yeni özellik bitkinin topraktaki fosfatı daha fazla emmesini sağlamış, ayrıca zararlı alüminyum iyonlarına karşı bitkiyi daha dayanıklı kılarak verimi artırmıştır.
Gen Teknolojileri
Genetik mühendisliği ve biyoteknolohi uygulamaları tıp, endüstri, tarım, çevre vb. alanları kapsamaktadır. Dolayısıyla bu çalışmalar yaşamımızı her alanda etkilemektedir.

Tıp alanındaki uygulamalar:
DNA teknolojisi, tıp ve eczacılık endüstrisine yeniden şekil vermiştir. Modern biyoteknoloji hastalıklara tanı konulmasında ve çeşitli ilaçların geliştirilmesinde tıbbi yönden sayısız katkılar sağlamaktadır. Bu teknoloji ile elde edilen ilk ürün insülin hormonudur.
1980'li yıllarda gen mühendisliğinin ürettiği doğal insülin yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bundan önceki yıllarda insülin, domuz ve sığırdan elde ediliyordu; ancak bu yöntem oldukça masraflıydı. Ayrıca hayvanlardaki insülinin kimyasal yapısının insandakinden farklı olması bazı alerjik tepkilere de neden olmaktaydı. Gen mühendisliğiyle elde edilen insülin, kimyasal olarak insan insülininin aynısıdır. Ayrıca bu yöntemle daha ucuz ve çok miktarda insülin üretilir.İnsülin üretiminde kullanılan bu yöntemdaha sonra büyüme ve kalsitonin hormonunun üretimi için de kullanılmıştır.Hücrelerin virüslere karşı oluşturduğu protein yapısındaki özel savunma maddesi olan interferon, önceleri binlerce litre kandan sadece birkaç gram üretilebiliyordu. 1980'li yıllarda izole edilen insan interferon geninin E.coli bakterisinin genomuna yerleştirilmesiyle çok daha ucuz ve fazla miktarda interferon üretimi gerçekleştirilmiştir. Üretilen interferondan virüs enfeksiyonlarının engellenmesinde yararlanılmaktadır.
Çevre alanındaki uygulamalar:
Gen mühendisleri çevreyle ilgili sorunların çözümü için oldukça yoğun çalışmalar içerisindedir.Bilim insanları, bazı çevresel problemlerin çözümünde mikroorganizmalara gen aktarılması yöntemini kullanmaktadır.Örneğin pek çok bakteri; bakır, kurşun ve nikel gibi ağır metalleri ortamdan alarak bakır sülfat, demir sülfat gibi bileşiklerin yapısına katar. Böylece ağır metaller canlıların tekrar kullanımına hazır hâle getirilir. Gen mühendisliğiyle elde edilen mikroorganizmalar, mineral madenciliğinde ve doğadaki zehirli atıkların temizlenmesinde önemli rol oynar. Lağım sularının arıtıldığı sistemlerde, çok sayıda organik bileşiği parçalayarak zararsız hâle getiren mikroorganizmaların rolü oldukça önemlidir.
DNA Parmakizi
Canlılarda genetik bir bozukluğun olup olmadığı ve türler arasındaki
farklılıklar DNA parmak izi yöntemiyle belirlenebilmektedir.Her bireyin DNA dizilimi, tek yumurta ikizleri hariç, kendine özgüdür.DNA parmak izi yöntemi, bir insanın DNA'sını oluşturanbaz sırasının diğer insanların DNA baz sıralarından farklı olmasınadayanır.DNA parmak izi suçluların tespitinde kullanılan yaygın bir yöntemdir.Bu yöntemle olay yerinde bulunan kan, tükürük, kıl vetırnak gibi canlı kalıntıları kriminal çalışmalarla incelenerek suçlunun
bulunması sağlanır. İki kişinin aynı DNA parmak izine sahipolma olasılığı oldukça düşük olduğundan birçok adli vakada bu
yöntemden faydalanılır.
DNA parmak izi yöntemi günümüzde göçmen sorunları, safkanköpek ırklarının belirlenmesi, babalık davaları, bitki ve hayvantürlerinin korunması çalışmaları dâhil çok geniş bir uygulama
alanına sahiptir.Gen mühendisliği ve biyoteknolojinin yanı sıra son yıllarda nanoteknoloji alanında araştırmalar yapılmaya ve ürünler oluşturulmaya
başlanmıştır.
DNA
Parmakizi
Kök Hücre
Kök Hücre
Kök Hücre
Kök Hücre
Kök Hücre Nedir ?
:Kök hücre, vücudumuzda bulunan en temel hücredir. Adının yansıttığı üzere insan bedeninin kökünde var olan, organların, bedenin oluşumunda katkısı olan köktür. Kök hücreler, kadının gebe kalması ile birlikte karnında bir canlının oluşmaya başlamasıyla belirir. Bu evredeki kök hücreler kullanım açısından yasaklıdır. Çünkü canlının oluşum ve hayat bulması bu hücrelerle bağlantılıdır ve bu oluşum dönemindeki canlının hücrelerinin alınması demek o canlının oluşumunu durdurmak demektir.
Kök Hücre Nasıl Elde Edilir ? :
Kök hücre, anne karnında belirip büyüyen ve anne karnı dışına çıkan insan yavrusunun yani bebeğin göbek kordonundan elde edilir. Anne ile bebeğin bağını sağlayan ve annenin bebeğini karnında taşıdığı süre içinde beslemesini sağlayan bu bağ göbek kordonudur.Bu kordon, anne doğum yaptıktan sonra bebeğin bağımsızlaştırılması için kesilir. Kesilen kordonda yoğun şekilde kan bulunur ve bu kan içinde bir çok taze kök hücre bulunur. Bu taze kök hücreler, anne ile bebeğin karnından kesildikten sonra en fazla 30 dakika yaşayabilmektedir.Kök hücrelerin elde edildiği bir diğer yöntem ise, dokudur. Öncelikle kişinin kendi vücudundan özel bir noktadan minimal bir doku alınır. Dokuların alınacağı bu noktalar genellikle, kulakların arkasındaki ya da kollların içleri gibi güneşten uzak kalan, güneş ışınlarının zararlı ışınlarına maruz kalmayan bölgelerdedir.
Kök Hücre Tedavisi Nedir ? :
Kök hücre ile tedavi, onarma ve ilk hale geri döndürme tedavisidir. Yani, oluşmuş, var olan sistemin sağlıklı işleyişini bozan, hastalandıran, kök hücrelerin ve insan bedenindeki doğal sağlık işleyişinin, sisteminin bozulmasına sebep olan ögelerin kök hüclere ile onarılıp sağlıklı halin yeniden elde edilmeye çalışılmasıdır.
Kök Hücrenin Kullanım Alanları Nelerdir ?:

Çeşitli şekillerde elde edilen kök hücreler;
- Göğüs estetiğinde, küçük olan göğüsleri büyütme ve sarkan göğüsleri dikleştirme
- Burundaki estetik kaygıları gidermek için yapılan estetik uygulamalar
- Kalça / popo estetiği
- Yüz, el, dekolte, boyun gençleştirme
- Akne ve sivilce izi tedavileri
- Saç dökülmesi ve saçların yıpranması, çabuk kırılması, matlaşması, sağlığını kaybetmesi
- Yara ve yanık izlerinin tedavisi
- Kasları, eklemleri zorlamaktan ve kazalardan kaynaklanan bazı yaralanmalar. ( Menisküs gibi)
- Onkolojik meme cerrahisi
- Kanser
- Endokrinolojik problemler
- Romatoid Artrit ( RA )
- Diyabet rahatsızlıkları
- Parkinson ve Alzheimer
gibi bir çok ciddi hastalığın ve estetik kaygıların tedavisinde kullanılır.
Full transcript