Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Vergilije, Eneida

No description
by

Tomislav Jelenčić

on 14 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Vergilije, Eneida

Eneida
Kronološki odnos Homerovih epova i Eneide
Unutrašnja kompozicija

Sadržaj čitavoga epa

"Borbe slavim i muža što prvi sa obala Troje
stiže - sudbinom gnan - u Laviniji, na Italske žale,
stradajuć silno na kopnu i na moru odredbom višnjih
koji ga gonjahu tako zbog srdžbe krute Junone; mnogo pretrpje u boju dok ne zgradi grad i penate
ne prenese u Lacij gdje niklo je pleme Latina.

Zaziv muze

"Pjevaj mi, Muzo, zbog čega i kojeg uvrijedivši boga,
pravedan junak i dičan tolike je patnje i jade
trpjeti morao gonjen od kraljice bogova ljute,
zar su toliko bijesna domara nebeskih srca?"Vergilije, Eneida
Vanjska kompozicija
Eneida - 9 896 heksametara
ILIJADA
junački ep
24 pjevanja
15 696 heksametara
tema: Trojanski rat
ODISEJA
pomorski, obiteljski ep
24 pjevanja
12 110 heksametara
tema: Odisejeva lutanja
ENEIDA
junački ep
12 pjevanja
9 896 heksametara
tema: prvih 6 pjevanja: Enejeva lutanja
drugih 6 pjevanja: ratovanja Eneje na Italskom tlu
književni rod-
epika
USPOREDBA
"Pjevaj mi, Muzo, zbog čega i kojeg

uvrijedivši boga"
- U U - U U - U U - U

U - U U - U
| | |
| | | |

antička versifikacija -
daktilski heksametar
12 pjevanja
književna vrsta-
junački, rimski nacionalni ep
Vergilije ,
Invokacija:
uvodni dio u klasičnom pjesništvu u kojem pjesnik, tražeći inspiraciju, zaziva muze ili neko božanstvo
In medias res
epski postupak kojim radnja počinje "u središtu zbivanja"
epski postupak vraćanja radnje u prošlost
Pripovjedač
Autorski pripovjedač (Vergilije)

Pripovjedač- lik (Eneja) - preuzima
ulogu u 2. pjevanju
Tema djela
: Enejina lutanja nakon pada Troje i ratovanja po dolasku u Lacij radi osnivanja nove države

Glavni junak:
Eneja
Retrospekcija
vrhovni bog
Zeus
/ Jupiter
Hera
/ Junona
žena i sestra Jupiterova, želi propast
Eneji i Troji


Afrodita
/ Venera
boginja ljepote, majka Eneje
Palada
/ Minerva
Atena, kći Jupiterova, boginja znanosti
i umjetnosti
Posejdon
/ Neptun


bog mora, staje na stranu Eneje i
Trojanaca nakon što Junona uzburka
more


Hermes
/ Merkur
Glasnik bogova
Bogovi
otmica Helene
(povod za rat)
Trojanski rat

traje 10 godina
51. dan, 10. godine rata koju prikazuje Ilijada
40 zadnjih dana lutanja koja prikazuje Odiseja
pripreme za rat

traju 10 godina
|
|
Odisejevo desetogodišnje
lutanje

|
retrospekcija
pad Troje
Enejino sedmogodišnje lutanje
Fatalizam
= vjerovanje u nepromjenljivost onoga što je sudbina čovjeku predodredila
SUDBINA
POLIFEM
EDIP
ODISEJ
ENEJA
-sluša bogove, naročito Jupitera

-životno načelo je da je sve u
božjim rukama

-brižan sin, otac i muž

-spreman povesti Trojance u novu domovinu

-hrabar, dobar, pravedan

-dužnost stavlja ispred osjećaja
DIDONA
-životno načelo je da svojim postupcima
i djelima sami određujemo
svoju sudbinu

-lijepa, pametna,dobra ponosna kraljica Kartage

-emocionalno slomljena
zbog supruga Siheja


Epopeja
= naziv za vrlo opširan ep koji prikazuje najširu sliku života, običaja i vjerovanja nekog naroda
- naziva se i
nacionalni
ep
Eneja
=predak svih rimljana
Tomislav Jelenčić
&
Marija Vlahović
1.e

Likovi
-Laokont-domišljat, nepovjerljiv, pametniji i mudriji od ostalih

-Sinon-lukav i lažljiv Ahejac

-Kasandra-Prijamova kći u koju je bio zaljubljen Apolon
Full transcript