Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Beyond Borders tto 2 daagse

EIO heeft als doel de ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen in de voorbereiding op leven, leren en werken in een geglobaliseerde wereld. Maar weten we ook hier vorm aan te geven in het tto-onderwijs?
by

Gertjan Goossens

on 21 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Beyond Borders tto 2 daagse

BEYOND
BORDERS

what it means to be a
Global citizen
.... leerlingen zijn zich bewust van hun

wereldburgerschap
.... ons onderwijs draagt bij aan cultureel

wereldburgerschap
..... opleiden voor de rol als
wereldburgers
van morgen.
.... opleiden van jonge mensen tot verantwoordelijke
wereldburgers
Wat zeggen tto-scholen over
wereldburgerschap?
...... ze worden ware
wereldburgers!
... maar wat is een wereldburger
wat komt het eerst in je gedachten op?
Mind Map
2 min - maak notities
2 min - bouw de ideeën verder uit
geef je notities aan je buurman of buurvrouw
plenair, Mind Map
Wat, waarom en hoe .... een schoolvisie op EIO
EIO & rendement
EIO & Internationale samenwerking
IN GROEPEN
Wat moet een wereldburger kunnen?
"iemand die zich overal ter wereld thuis voelt en niet zo gehecht is aan zijn geboortegrond"
Wat moet een wereldburger kunnen?
samenwerken en communiceren
kritisch denken
ondernemend
milieu bewust
kennis
vaardigheden
houding
kennis?
vaardigheden?
houding?
culturele identiteit
zelfbewust
Een balans
tussen
Het is 2025!
Sanne zat in 2015 in de 1 klas en is nu klaar met haar

studie, maar .......
....... is ze wel voldoende voorbereid op een leven in een geglobaliseerde wereld?
ste
Is ze wel die wereldburger?
int. ontwikkelingen
kritisch
int. conflicten
omgaan met culturele verschillen
verantwoordelijk
problemen
oplossen
duurzaamheid
lifestyle
inhoudelijke
kennis
EIO in de school
EIO in de school
EIO in de lessen
EIO en internationale samenwerking
EIO en rendement
Conclusies .... handreikingen
Het Common Framework for Europe Competence
structuren
& instituties
hedendaagse onderwerpen
met internationale dimensie
basis voor dagelijks leven
in internationale context
indicatoren
klas 1
kennis
vaardigheden
houding
domeinen
eindniveau havo
eindniveau vwo
communicatie
samenwerking
informeel leren & ondernemerschap
kennis
CFEC
crashcourse EU
model European Council
exchange project
klas 1
klas 2
klas 3
Junior certificate
Senicr certificate
EIO & de standaard tto
aantoonbaar
niveau 3
Junior Certificate - eind klas 3
int. samenwerkingsproject van niveau (CFEC 3.3)
rijk scala aan EIO projecten
Senior Certificate - eind klas 5/6
aantoonbaar
niveau 4 (havo/60 slu) of 5 (vwo/80slu)
int. samenwerkingsproject van niveau
int. projects
eenvoudig
complex
CFEC
Een leerlijn is opbouwend, van klas 1 tot en met klas 4/5/6
Een leerlijn heeft een rode draad op het gebied van kennis, vaardigheden en houding
Een school biedt ruimte om een leerlijn te implementeren
Een school kiest de buitenlandse partners die passen bij de doelstellingen
Kwalitatief goede internationale samenwerkingsprojecten bevatten elementen die leerlingen bewust maken van opgedane internationale en interculturele competenties
Een school denkt goed na over wat zij wil bereiken met EIO
leerlijn
2015 | TTO 2 daagse
Gertjan Goossens
kennis, vaardigheden, houding
we willen leerlingen opleiden tot wereldburgers die
kunnen functioneren in een internationaal en multicultureel perspectief
geïnteresseerd zijn in mondiale vraagstukken
constructief kunnen omgaan met diversiteit
Conclusie
de EIO leerlijn
Inhoud
Een leerlijn is een beredeneerde opbouw van tussendoelen en inhouden naar een einddoel (slo).

begeleiden en identificeren van leerervaringen

online survey
We weten als school precies wat we moeten doen om goede EIO-leerlijn neer te zetten

We hebben als school een beredeneerde opbouw van tussendoelen en inhouden die leiden naar een einddoel

We hebben rijke schakering aan activiteiten die een samenhangend geheel vormen in en buiten de lessen

We toetsen of leerlingen aan de einddoelen voldoen
Visie
Doelen en subdoelen
Toetsing
Materialen en bronnen
Leeractiviteiten
We hebben op school kwalitatief zeer goede internationaliseringsactiviteiten

We hebben als school en beredeneerde opbouw van tussendoelen en inhouden die leiden naar einddoelen van internationaliseringsactiviteiten

Voorafgaand aan internationaliseringsactiviteiten is er een grondige voorbereiding

De leerervaringen die leerlingen opdoen tijdens internationale activiteiten worden goed begeleid en geïdentificeerd


adequate voorbereiding
integratie van intercultureel leren
Onze EIO activiteiten hebben een groot rendement

Op school hebben we een duidelijk inzicht in bestaande kennis, vaardigheden en houding op het gebied van EIO van leerlingen

De leerervaringen die leerlingen opdoen tijdens EIO-activiteiten worden goed geïdentificeerd

We gebruiken diverse instrumenten om het rendement van ons EIO-programma te meten
360 graden feed-back
kritische zelfreflectie - PF en blogs
interview
paperfood workshop
exchange project
stellingen, discussie en informatieuitwisseling
Full transcript