Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mássalhangzótörvények

No description
by

Zsófi Vezsenyi

on 11 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mássalhangzótörvények

MÁSSALHANGZÓTÖRVÉNYEK
Részleges hasonulás
Teljes hasonulás
ÖSSZEOLVADÁS
Két szomszédos mássalhangzó egy harmadikká olvad össze
Egy mássalhangzó a rá következő mássalhagzó hatására egy képzőmozzanatban alkalmazkodik a megelőző hanghoz.
Zöngésség szerinti részleges hasonulás
Száz zsíros gekko próbál gyertyfúvó rekordot dönteni.
Tedd hozzá a toldalékot és írd le!
patak+ ban
kulacs+ ban
állatkert+ ben
ananász+ ban
széf+ ben
Alkoss összetett szavakat!
dob
bőr
hegy
tető
dal
bridzs
szerelés
nép
parti
arc
Képzés helye szerinti részleges hasonulás
A részleges hasonulás melyik fajtáját ismered fel a következő szavakban!
bíztam
kapdos
ellenben
rácponyt
öregség
rongyos
mosdik
fogódzkodó
vagongyár
percben
szegfű
ablakban
adhat
lökdös
Javítsd a szövegben a hibákat!
Bisztosan ismeritek a népszerű katicabogarat. Ma nevéből is látszik, hogy mindenki szereti eszt a kis bogarat, hiszen kényesztetve katának, katókának, tehénkének szólíták. Számos gyerekdal és játék központi alakja. Ha óvatossan leveszitek egy levélről, készfejetekre hejezitek, hamarosan kibontya kis szárnyait, és elrepül. Tudni kell, hogy amellett, hogy kedves és szép, roppant hasznos os. A katicabogár ugyanis a levéltetetvek fő pusztítója.
Az egyik hang teljesen hasonlóvá válik a mellette állóhoz
+
=
ÍRÁSBAN JELÖLT TELJES HASONULÁS
-val, vel,
- vá, -vé
-j
ez, az toldalékos alak
Nyelvtanórán Katalin, Ágnes, Károly és Ádám egy csoportban dolgozik. Írd le, hogy páros munkában kivel dolgozhat együtt Katalin!
ÍRÁSBAN JELÖLETLEN TELJES HASONULÁS
Javítsd ki a hibás hirdetést!
Pénteken osztálybuli lesz. Készüjjetek valami jó műssorral. Rendes ruhát visejjetek. Táncojjatok és ne ugrájjatok. Ügyejjetek a rendre!
Keresd meg a szövegben az írásban jelöletlen teljes hasonulást!
Jancsi egyre beljebb hatolt az erdőben. Teljes sötétség veszi körül. Csak a fák susogását és a baglyok huhogását hallja. Eltolja magától az arcába csapódó gallyakat. Távolban pislákoló fénysugarat pillant meg. Azt gondolja, hogy csárda fénye lehet.
Javítsd a szavakban a hibát!
ablagban
tűszhöz
szekfű
athat
rizspor
lökdös
vísszint
Írj hasonló sorokat!
ír - írja - írj - írjatok
játszik -
vonz -
olvas-
Kiejtésben az egyik mássalhangzó teljesen hasonlóvá válik a szomszédjához, de ezt nem jelöljük!
Jelöld be, hogy mi változik a szavakban!
egészség
anyja
bátyja
hagyja
hunyjatok
fagyjon
+
=
Keresd meg a szövegben az össszeolvadásokat!
Így éltem magányosan, anélkül, hogy igazában bárkivel is szótérthettem volna, míg egyszer, hat esztendővel ezelőtt, kényszerleszállást nem kellett végeznem a Szaharában. Valami eltörött a motoromban. És mivel se gépészem nem volt, se utasom, magamnak kellett nekilátnom, hogy zöld ágra vergődjem valahogyan és kijavítsam a súlyos hibát.
Kiesés, rövidülés
Három
különböző
mássalhangzó közül a középsőt gyakran nem ejtjük.
Ha
hosszú mássalhangzó
mellett áll egy rövid, akkor a hosszú mássalhangzót is csak röviden tudjuk ejteni.
álldogál, legszebbnek, ott van
mondd meg, mindnyájan
Milyen típusú mássalhangzótörvény érvényesül a szavakban?
vízsugár, azonban, népdal, áttetsző, nádcukor, kertje, önmaga, lehunyja, bontják, bátyja, kánonban, levelekkel, lökdös, otthon, gallyal, tetszik, szabadság, rögtön, sarkkör, bölccsel, menjünk, keresztezték, foltokkal, tartják, tapintja, látja
MEGOLDÁS
Részleges hasonulás: azonban, népdal, kánonban, lökdös, rögtön, keresztezték

Teljes hasonulás: vízsugár, nádcukor, önmaga, lehunyja, bátyja, levelekkel, gallyal, bölccsel, foltokkal

Összeolvadás: áttetsző, kertje, bontják, tetszik, szabadság, menjünk, tartják, tapintja, látja

Rövidülés: otthon, sarkkör, karddal

Kiesés: mindnyájan, mondd meg
Kisés vagy rövidülés van a következő szavakban?
visszhang
mindnek
küldd
inggomb
most sincs
mondd meg
nézd meg
hallgat
többre
rajzszeg
rendtartás
arccal
Kiesés: mindnek, mondta, nézd meg, most sincs, rajzszeg, rendtartás
Rövidülés: visszhang, küldd, inggomb, hallgat, mondd meg, többre, arccal
Egyszer
Vergődjem
Kijavítsam
ablakban
tűzhöz
szegfű
adhat
vízszint
dobdal
dobtető
dobszerelés
partiarc
arcbőr
hegytető
népdal
bridzsparti
Írd a füzetedbe azokat a szavakat, amelyeknek a kiejtése eltér az írásától!
biztos, igazgató, lökdös, mézben, mészben, szegfű, árazd, laktat, padka, húszban, csapda, horda, postázta, képcső, színpad, fogta, fogból, háztól
Másold le azokat a szavakat, amelyekben szerinted teljes hasonulás van! Jelölt, vagy jelöletlen?
vonzza, tervvel, tervel, lejjebb, feljebb, féljen, játsszuk, ezzel, beljebb, hozzák, széppé, fújjon, szabadság, vonattal, eddzük, kézzel, kezel, vasal, vassal, vassá
Írd le, melyik szavakban van rövidülés!
hölggyel, ottan, otthon, hallás, hallgat, mellett, mellhártya, álldogál, állvány, állandó, ujjak, ujjról, újról, kisebbfajta, kisebbség, kisebbet, barackkal, meccset, meccsről, többség, frissen, sakkról
Egy sor, egy mássalhangzótörvény - de melyik?
A) kapdos, dobta, hívta, vadkan, foghat, tavaszból, tárgytól
B) anyja, hányja, nagyja, fogyjon, atyja, egészség, község
C) zsarnokkal, ahhoz, lappal, kalapáccsal, szemmel, ezzel
D) barátja, kardja, kínja, látszik, egyszer, segítség, szabadság, nagyság
E) jobbra, makktermés, bennszülött, szebbről,befőttről, álltak
F) mondta, mindnyájan, azt hiszem, csukd be
Hosszú- rövid mássalhangzók?
Tollbamondás:
Ne késs, ne siess!
Uzsonnára nem kellene kisebb adagokat enned? Otthon álldogálva nem lesz jobb.
Írd le a szavakat hosszú vagy rövid mássalhangzókkal kiegészülve!
he_eszt (g)
dekagra_ (m)
ko_ektror (n)
autogra_ (m)
me_dörgés (ny)
kö_eny (p)
ba_ancs (k)
me_asszony (ny)
gu_ol (g)
me_ek (gy)
u_as (j)
o_szarvú (r)
u_ong (j)
me_ezet (ny)
vityi_ó (l)
zölde_ (l)
be_szülött (n)
le_ebb (j)
máské_en (p)
hegeszt, dekagramm, konnektor, autogram, mennydörgés, köpeny, bakancs, menyasszony, guggol, megyek, ujjas, orrszarvú, ujjong, mennyezet, vityilló, zöldell, bennszülött, lejjebb, másképpen
GYAKORLÁS
Írj példamondatokat a következő szópárokkal!
szál- száll
ál- áll
hal- hall
megy- meggy
épen – éppen
tol – toll
var – varr
kel - kell
Helyesírási totó
1= rövid mássalhangzó
2= hosszú mássalhangzó
x= mindkettő
1. to..(l)
2. ko..og (p)
3. dö..en (r)
4. bara..(k)
5. do.. an (b)
6. sza..ag (l)
7. ca..og (m)
8. szá..dos (l)
9. e..ütt (gy)
10.va.. (r)
11. fri..en (s)
12. ha..ú (ty)
13. oko..an (s)
14. me..ek (gy)
15. ki..ebb (s)
MEGOLDÁS
Hosszú vagy rövid?
L- LL
drágá....
ha....gat
sző....ő
reste....
leszá....
cérnaszá....
nyú....ik
vá....fa
drágáll, hallgat, szőlő, restel, leszáll, cérnaszál, nyúlik, vállfa
T-TT
átalakíto....
o....hon
fen....
ballago....
bale....
ala....
melle....
á....
átalakított, otthon, fent, ballagott, balett, alatt, mellett, át
J-JJ
ú....
hüvelyku....
jö....etek
fú....ad
lő....ed
sző....ük
hé....a
új, hüvelykujj, jöjjetek, fújjad, lőjjed, szőjjük, héja
Ha két olyan mássalhangzó kerül egymás mellé, melyek egymás utáni képzése problémát jelentene, a második hang az első képzéshelyét úgy eltolja, hogy a saját képzéshelyével megegyezzen.

Gyakran jön létre, ha az N hang után P, B vagy M, illetve TY, GY, vagy NY következik.
Ha egy hangsorban egymás mellé kerül egy zöngés és egy zöngétlen mássalhangzó, akkor a második az őt megelőzőt zöngésségben magához hasonlóvá teszi.
Tollbamondás
Ha lökdösődsz, kizárnak a táncból és elmaradhat a jutalom.
A rizshez nem illik a rozskenyér.
Karikázd be azokat a hangokat, amelyeknek a kiejtésekor változást tapasztalsz!
Írj egy történetet az órai első feladat szavaival!
Segítség: dobta, színpad, rágcsál, azonban, szagtalan, szegfű, fűzfa, dobpergés, esdekel, képzelet, csúszda, nézte
Írd le a füzetedbe hibátlanul a következő szavakat!
dopta
szímpad
rákcsál
azomban
szaktalan
szekfű
fűszfa
doppergés
ezsdekel
kébzelet
csúzda
nészte
Képezz szavakat az alábbi szavakból és toldalékokból!
tánc
lánc
falat
köszönet
korty
támaszték
-ból
-ből
lép
legelész
lök
leköp
takarít
csap
indít
-dal, -del
-dos, -des, -dös
-gat, -get
-hoz
-hez
-höz
bab
könnyebb
sérv
könyv
jószág
emberiség
kéz
darázs
Írd le a városnevet hibátlanul!
Fokváros - Fogváros
Aggtelek - Akktelek
Kakasd - Kakazsd
Nagyharsány- Natyharsány
Tusnádfürdő - Tusnátfürdő
Ravaszd - Ravazd
Révfülöp - Réffülöp
Kisbecse- Kizsbecse
Fokváros
Aggtelek
Kakasd
Nagyharsány
Tusnádfürdő
Ravazd
Révfülöp
Kisbecse
Tollbamondás
Ebben édesanyjára kell hallgatnia, bölccsé kell válnia, ha bátyja nyomdokaiba szeretne lépni. Teljesen barátságos, de ne húzd ki a gyufát!
TK 21/3
LAPRA
Teljes hasonulás
Valamely mássalhangzó egy szomszédos mássalhangzóhoz több képzőmozzanatban is alkalmazkodik, s így teljesen azonossá válik vele, vagyis az egyik mássalhangzó hosszú változata jön létre.
Egészítsd ki a szólásokat és közmondásokat egy- egy szóval! Írd a szó mellé, hogy milyen fajta mássalhangzótörvény van benne!
Többet......., mint erővel!
Minden há.... megkent.
Hátrább az agara......!
Él a gyanúpe.....
Kihú..... a gyufát.
Bal lá..... kelt fel.
Áll....... a sarat.
Lei.... magát a sárga földig.
Felhú...... az orrát.
ésszel: jelölt
hájjal: jelölt
agarakkal: jelölt
gyanúperrel: jelölt
kihúzza: jelölt
lábbal: jelölt
állja: jelöletlen
leissza: jelölt
felhúzza: jelölt
Tollbamondás
Ne a lánccal játsszatok, hanem menjetek és indítsátok be a mosógépet!
A látszat néha csal, negyedszer már nem dobhatod mellé.
Megfontolttá és bölccsé válhatsz, ha nem maradsz le a tanulással.
Ne a
lánccal

játsszatok
, hanem
menjetek
és
indítsátok
be a mosógépet!
A
látszat
néha csal,
negyedszer
már nem
dobhatod
mellé.
Megfontolttá
és
bölccsé

válhatsz
, ha nem
maradsz
le a
tanulással
.
Írj felszólító mondatokat a kép alapján!
Képezz szavakat az alábbi szótövekből és toldalékokból!
költ
fut
szelíd
fagy
báty
figyel
ez
-va/ve
- val/vel
- ság/ség
- j
- ja
költség
költs
futva
fuss
szelídség
fagyva
fagyj
bátyja
figyelve
figyelj
ezzel
Négyes csoportban az elmentett smseitekből keressetek legalább 3 összeolvadást!

Tartsd tiszteletben a társad magánéletét!
dobta, színpad, rágcsál, azonban, szagtalan, szegfű, fűzfa, dobpergés, esdekel, képzelet, csúszda, nézte
MF 11/1
Tollbamondás
Ez a parttalan vita számomra már kibírhatatlan!
Mindnyájan hagyjátok abba!
Itthonról elindulva, jobbra fordulva, de még ugyanebben a háztömbben.
MF 12/ 5
CSAPATOK
Dani
M. Zsófi
Zozó
P. Zsófi
Krisz
Freia
Saci
Matyi
Timi
Marci
Csenge
Mona
Kolos
S. Sári
Milán
Emese
Zille
Emma
Peti
Fanni
D. Sári
Soma
Anna
Hanna
Anita
Viktor
Nóri
Ákos
Lilla
Vera
ÖSSZEFOGLALÁS
SZÉNAKAZAL
IGAZ VAGY HAMIS?
1. H
2. H
3. I
4. I
5. H
6. I
7. I
8. H
9. H
10. H
11. H
Anyja
Dagadsz
Fokváros
Hallatszik
Rizshez
Tanítja
Vízcsap
Ésszel
Azt
Egészség
Hagyja
Hogyha
Lábbal
Mulatság
Színpompás
Tetszik
Bólintgat
Ezzel
Hagyjad
Játsszatok
Meghívták
Otthon
Válltömés
Ágyhoz
MEGTALÁLT SZAVAK
HIBÁTLAN SZAVAK
dobta
ezt
köztársaság
anyja
fogtátok
hegyhát
köztér
bátyjuk
hallja
adja
gombbal
kezessé
postássá
addigra
sebtében
metszhet
kijjebb
irigység
vadság
merészség
védsz
tollpihe
lagzi
bicikli
blokkszerű
harccal
selejtjük
pattanj
készíts
lágyszívű
öntsd
őrizzétek
vízcsap
haladsz
barátja
feljebb
1) x: tol- toll
2) 1: kopog
3) 2: dörren
4) 2: barakk
5) 2: dobban
6) 1: szalag
7) 2: cammog
8) 2: szálldos
9) 1: együtt
10) x: var- varr
11) 2: frissen
12) 2: hattyú
13) 1: okosan
14) 2: megyek-meggyek
15) 1: kisebb
játszik - játssza - játssz - játsszatok
vonz - vonzza - vonzz - vonzzatok
olvas- olvassa - vass - olvassatok
Felhasznált források:
Antalné Szabó Ágnes - Rátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció tankönyv és munkafüzet az 5. évfolyam számára, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2001.

Lénárd Judit - Nyemcsokné Bernáth Magdolna - Patonainé Kökényesi Katalin: Sokszínű Magyar nyelv 5 tankönyv és munkafüzet, Mozaik Kiadó, 2012.

Széplaki Erzsébet: Nyelvtan tankönyv és munkafüzet az 5. évfolyam számára, Apáczai Kiadó, 2013.

Lerchné Dr. Egri Zsuzsa: Összefoglaló feladatgyűjtemény, Mozaik Oktatási Stúdió, 1999.
Full transcript