Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Nowotwory

No description
by

Maria Maćków

on 3 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Nowotwory

Diagnostyka
USG
tomografia komputerowa
rezonans magnetyczny
pozytonowa tomografia emisyjna PET-CT
mammografia
tomografia emisyjna pojedynczych fotonów SPECT
badanie histopatologiczne
badanie cytologiczne
Nowotwory
grupa chorób, w których komórki organizmu dzielą się w sposób niekontrolowany przez organizm, a nowo powstałe komórki nowotworowe nie różnicują się w typowe komórki tkanki.
Utrata kontroli nad podziałami jest związana z mutacjami genów kodujących białka uczestniczące w cyklu komórkowym: protoonkogenów i antyonkogenów.
Mutacje te powodują, że komórka wcale lub niewłaściwie reaguje na sygnały z organizmu.
Powstanie nowotworu złośliwego wymaga kilku mutacji, stąd długi, ale najczęściej bezobjawowy okres rozwoju choroby.
U osób z rodzinną skłonnością do nowotworów część tych mutacji jest dziedziczona.
Dziedziny medycny
onkologia,
chirurgia onkologiczna,
patomorfologia (szczególnie histopatologia oraz cytopatologia).
Nowotwór półzłośliwy ( zwany również złośliwym miejscowo) – nowotwór o miejscowej złośliwości; charakteryzuje się co najmniej jedną z trzech cech: albo dużą masą tkankową uciskającą otoczenie, albo zdolnością naciekania i niszczenia otoczenia lub zdolnością wszczepiania.

Nowotwory półzłośliwe zasadniczo nie dają przerzutów, ale dają nawroty po zabiegach operacyjnych, nawet uznawanych za radykalne. Dlatego też nowotwory półzłośliwe wymagają starannego podejścia chirurgicznego z uwzględnieniem szerokich granic wycięcia. Obraz mikroskopowy może być typowy dla nowotworu złośliwego.

Przykłady nowotworów miejscowo złośliwych:
rak podstawnokomórkowy skóry
większość glejaków złośliwych mózgu
guz mieszany ślinianek
włókniaki powięziowe
potworniaki dojrzałe
szkliwiak żuchwy
Rodzaje nowotworów
Nowotwór łagodny, inaczej niezłośliwy- nowotwór utworzony z tkanek zróżnicowanych i dojrzałych, o budowie mało odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek.

Jest dobrze ograniczony, często otorbiony, rośnie wolno, rozprężająco (uciskając sąsiadujące tkanki), nie daje przerzutów, a po należytym jego usunięciu nie powstaje wznowa (ponowny rozrost nowotworu w tym samym miejscu) - jest całkowicie wyleczalny.

Jego szkodliwy wpływ na ustrój może być spowodowany
wydzielaniem hormonu, krwawieniami, czy też zamknięciem światła naczynia, uciskiem nerwu albo umiejscowieniem w ważnym dla życia narządzie np. sercu, rdzeniu kręgowym.


Nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek. Charakteryzuje się szybkim wzrostem, atypią i brakiem torebki, czym m.in. różni się od nowotworu niezłośliwego.

Rozprzestrzenia się poprzez naciekanie (wrastanie między komórki) pobliskich tkanek, co upośledza ich funkcję. Naciekając naczynia limfatyczne i krwionośne, przedostaje się do ich światła. W efekcie komórki są w stanie zawędrować wraz z krwią lub chłonką w odległe miejsce organizmu, gdzie dają początek nowemu guzowi - przerzut.
Uniemożliwia to efektywną terapię poprzez resekcję guza pierwotnego, z racji iż ogniska wtórne powodują nawroty choroby i pogorszenie stanu chorego, co doprowadza do śmierci.

Nowotwór złośliwy często jest niepoprawnie utożsamiany z rakiem, który jest tylko jedną z jego postaci (rak jest to nowotwór złośliwy tkanki nabłonkowej).
Każdy rak jest nowotworem złośliwym, natomiast nie każdy nowotwór złośliwy to rak
. Inne nowotwory złośliwe to mięsak , potworniak niedojrzały , chłoniaki, glejak oraz czerniak .
Nowotwory
Nowotwór złośliwy
Nowotwór łagodny
Nowotwór półzłośliwy
Leczenie
chemioterapię
radioterapię
leczenie chirurgiczne
immunoterapię
Rak piersi
najczęstszy nowotwór u kobiet. Do istotnych czynników ryzyka należy zaliczyć: wiek (kobiety powyżej 50 roku życia), mutacje genetyczne , hormonalna terapia zastępcza, obciążenie rodzinne, późne wystąpienie menopauzy, otyłość, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca. Żaden z tych czynników bezwzględnie nie wywołuje raka piersi, ale należy unikać tych na które można mieć wpływ, tj. otyłość, cukrzyca, nadużywanie terapii hormonalnej.Objawy najczęściej pierwszym objawem jest wyczuwalny guz(ek) w piersi.
Nowotwory regionu głowy i szyji
Nowotwory rozwijają się w różnych strukturach anatomicznych tego obszaru (jama nosowa, szczęka, różne piętra gardła, krtań, zatoki, przewód słuchowy, ślinianki, tarczyca). Najczęstszym nowotworem jest rak płaskonabłonkowy o różnym stopniu zróżnicowania. Rozwija się głównie miejscowo, ale w miarę zaawansowania tworzy przerzuty w regionalnych węzłach chłonnych szyi. Przyczyny powstania tych nowotworów, podobnie jak pozostałych są nieznane. Ale do ich powstania może przyczynić się długotrwałe i nadmierne palenie papierosów i alkohol.Objawy niecharakterystyczne to uporczywa chrypka, zgrubienia w jamie ustnej lub na języku, trudności w oddychaniu przez nos, wyczuwalny(e) węzeł(y) na szyi, owrzodzenie w jamie ustnej, bóle gardła, ucha.

Rak jelita grubego

Rak gruczołowy, zajmuje drugie miejsce pod względem zachorowalności na nowotwory złośliwe, głównie u chorych w starszym wieku. Do czynników usposabiających należy zaliczyć: przewlekłe choroby zapalne jelita grubego, palenie tytoniu, nieprawidłową dietę.

Rak żołądka
Należy do często występujących nowotworów. Jego powstaniu sprzyja nieprawidłowa dieta, palenie tytoniu, przewlekłe stany zapalne błony śluzowej żołądka (infekcja Helicobacter pylori). Najczęstszym typem histopatologicznym jest rak gruczołowy.
Rak wątroby i trzustki
Pierwotny nowotwór wątroby (najczęściej u mężczyzn) występuje znacznie rzadziej niż przerzuty nowotworowe w tym narządzie. Do czynników sprzyjających zalicza się: marskość wątroby, zakażenie wirusami zapalenie wątroby, alkohol.
Rak gruczołowy jest rzadkim nowotworem. Głównym czynnikiem usposabiającym są przewlekłe stany zapalne trzustki.

Rak tarczycy
najczęstszym nowotworem jest rak brodawkowaty, który występuje rzadko, najczęściej u kobiet. Na jego ujawnienie może wpływać wcześniejsze narażenie na promieniowanie jonizujące, nieprawidłowa ilość jodu w diecie, uwarunkowania genetyczne (występowanie zespołów zaburzeń genetycznych). Rdzeniasty rak tarczycy może być uwarunkowany genetycznie i w części przypadków dziedziczny.
Objawy – guz szyi związany z tarczycą, powiększenie tarczycy i/lub węzłów chłonnych szyi, duszność, trudności w połykaniu.


Rak płuca
jeden z najczęstszym nowotworów, głównie po 40 roku życia, częściej występuje u mężczyzn. Rak płuca występuje w postaci drobnokomórkowej lub niedrobnokomórkowej. Przebieg obu typów jest klinicznie różny. Pierwszy z nich ma gorsze rokowanie. Na powstanie raka płuca ma istotny wpływ długotrwałe palenie tytoniu oraz narażenie zawodowe na azbest, radon, chrom, nikiel, węglowodory aromatyczne i związki arsenu
Guzy mózgu (ośrodkowego układu nerwowego)
nowotwory stanowią zróżnicowaną grupę rozwijających się częściej u dzieci niż u dorosłych. Najczęściej zlokalizowane są w obrębie struktur mózgowia. Większość pierwotnych nowotworów ośrodkowego układu nerwowego to glejaki i oponiaki. W mózgu rozwijają się również przerzuty (pojedyncze lub mnogie) nowotworów zlokalizowanych w różnych narządach (np. pierś, płuco). Typ histopatologiczny ma istotne znaczenie terapeutyczne i rokownicze.Objawy są niecharakterystyczne: uporczywe bóle głowy, nudności i wymioty (najczęściej w godzinach rannych), napady padaczkowe objawy ogniskowe, zaburzenia widzenia, słuchu, równowagi, mowy, czucia i niedowłady.


Rak szyjki macicy
Rak płaskonabłonkowy jest jednym z najczęściej rozpoznawanych nowotworów złośliwych kobiet, najczęściej pomiędzy 40 i 50 rokiem życia. Czynnikami usposabiającymi są: zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), wczesne rozpoczęcie życia płciowego, duża liczba partnerów seksualnych, liczne ciąże i porody.Do objawów sygnalizujących możliwość wystąpienia raka należy zaliczyć: upławy, krwawienie po współżyciu płciowym, krwawienia międzymiesiączkowe.
Rak jajnika
Rak jajnika może ujawnić się w każdym wieku, częściej powyżej 40 roku życia.

Rak jądra
Nowotwory złośliwe jądra występują rzadko, głównie u młodych mężczyzn między 20 i 40 rokiem życia. Najczęściej występują nasieniaki, rzadziej rak zarodkowy, kosmówczak, potworniak lub postaci mieszane.
Rak nerki i pęcherza moczowego
Rzadki nowotwór (częściej występuje u mężczyzn) o typie raka jasnokomórkowego.
Rak występuje najczęściej pomiędzy 50 i 80 rokiem życia, częściej u mężczyzn. Do czynników usposabiających należy zaliczyć długotrwałe palenie tytoniu oraz narażenie zawodowe (praca w przemyśle barwnikowym, skórzanym, chemicznym).
Czerniak
Czerniak jest nowotworem złośliwym wywodzącym się z tkanki barwnikotwórczej zlokalizowanej w obrębie skóry, gałki ocznej oraz błony śluzowej jamy ustnej, narządów płciowych, jelit i odbytnicy. Zachorowalność nie jest ograniczona wiekowo i ma tendencję wzrostową. Do czynników ryzyka zachorowania na czerniaka należą: znamiona i plamy barwnikowe skóry, oparzenia słoneczne (zwłaszcza w dzieciństwie i w młodym wieku), jasna karnacja skóry, występowanie czerniaka w rodzinie. Czerniak najczęściej powstaje w zdrowej skórze, rzadziej w znamionach barwnikowych.
Rak skóry
Rak skóry pojawia się najczęściej w miejscach eksponowanych na działanie promieniowania słonecznego. Oprócz promieniowania ultrafioletowego, do powstania raków skóry przyczyniają się: niektóre środki chemiczne, wirus HPV oraz zaburzenia genetyczne. Rak podstawnokomórkowy rozwija się miejscowo i nie daje przerzutów w odróżnieniu od raka płaskonabłonkowego
Full transcript