Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Інтерактивні технології навчання

Інтерактивні технології навчання by Natalia Bembel
by

Nataly Bembel

on 31 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Інтерактивні технології навчання

засіб стимулювання пізнавальної
та творчої активності студентів
Індивідуальне навчання
Індивідуально-груповий спосіб навчання
Інтерактивні технології -
учні спілкувались один на один з учителем і виконували всі завдання індивідуально
класно-урочна форма навчання
групове навчання
Студент - «об'єкт» навчання, повинен засвоїти й відтворити матеріал, переданий йому викладачем.
Пасивна модель навчання
Методи навчання:
лекція-монолог
читання
пояснення
демонстрація
відтворювальне опитування
Студент - «суб'єкт» навчання, виконує творчі завдання, вступає в діалог з викладачем
Активна модель навчання
Методи навчання:
самостійна робота
проблемні завдання
творчі завдання
Інтерактивна модель навчання
Інтерактивний –
Від англ. «
Іnter
act
», де «
inter
» – взаємний і «
act
» – діяти.
здатний до взаємодії, діалогу
моделювання життєвих ситуацій
використання рольових ігор
спільне вирішення проблеми
вироблення цінностей
створення атмосфери співробітництва, взаємодії
формування навичок і вмінь
ПІРАМІДА НАВЧАННЯ
Лекція – 5%
Читання – 10%
ТЗН – 20%
Демонстрація – 30%
Дискусійні групи – 50%
Практика через дію – 75%
Навчання інших – 90%
Класифікація
технологій інтерактивного навчання (за О. Пометун)

Кооперативного навчання:
• робота в парах
• змінювані трійки
• карусель
• робота в малих групах
• «акваріум»

Ситуативного моделювання:
• імітаційні ігри
• громадські слухання
• рольова гра

Колективно – групового навчання
• загальне коло
• мікрофон
• мозковий штурм
• «мозаїка»
• аналіз ситуації
• дерево рішень

Опрацювання дискусійних питань
• метод ПРЕС
• «займи позицію»
• дискусія
• дебати

Підготувала: Бембель Н.Л.
АКТИВНІ ТА ІНТЕРАКТИВНІ ЗАНЯТТЯ
Студентська конференція
Проблемна лекція
Лекція- брифінг
Лекція- «круглий стіл»
Лекція – диспут
Дидактичні ігри та вправи
Ділова гра
Продавець
Шеф-кухар
Аналіз конкретних ситуацій
"Сніжний ком"
"Абетка"
Ракета
ресурс
радіо...
"Відгадай героя"
"Відгадай термін"
"Герой, дата, подія"
Ісаак Ньютон
1643 - рік народження
відкрив: закон всесвітнього тяжіння
"Турнір"
"Перекладач"
"Було у діда щастя - продав козу"
"Не мала баба клопоту - купила порося"
Переклади фразу:
"Три речення"
Завдання:

Вислухай (прочитай) текст і передай зміст трьома простими реченнями
(Зашифрований текст)
"Реставрація"
"Знайди помилки"
Блок буває: рухомий, нерухомий, відкритий.
Рухомий блок дає виграш в силі в 4 рази.
2
Мозковий штурм
5. Вибирають ті ідеї, що, допоможуть вирішенню поставленої проблеми.
1. Записати проблему на дошці.
2. В сі учасники висувають
ідеї щодо її розв'язання.
Навіть фантастичні.
3. Всі ідеї записують не обговорюючи їх.
4. Подані ідеї обговорюють, аналізують.
"Карусель"
Тема заняття
Питання
№ 1
Питання
№ 2
Питання
№ 3
Питання
№ 4
Питання
№ 5
Блок - простий механізм, представляє собою колесо з жолобом.
"Автобусна зупинка"
Завдання 3
Завдання 4
Завдання 5
Ф І Н І Ш
Завдання 2
Завдання 1
Натхнення та успіхів в роботі!
Nataliya.Bembel@kname.edu.ua
Full transcript