Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Musikens byggstenar - bygg en loop

No description
by

klas mathiasson

on 27 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Musikens byggstenar - bygg en loop

Musikens byggstenar
- Bygg ett beat

Rytm
Harmoni
Melodi
Så byggs ackord!
På bilden till vänster ser ni vad tonerna är placerade på klaviaturet.

Rena ackord består av tre toner (treklang).
Det finns två varianter av rena ackord, du och moll.


Dur-ackord
När man bygger ett durackord är ackordets namn grundtonen. Bygger man ett C-ackord är första tonen C. Andra tonen är 4 tangenter från grundtonen (inkluderat svarta tangenter), och tredje tonen är tre tangenter från den andra. Durackord: Grundton+4+3. Jämför och räkna på bilden på C-ackordet nedan.
Moll-ackord
Ett mollackord utgår också från grundtonen. Bygger man ett Am-ackord är första tonen A. Andra tonen är 3 tangenter från grundtonen (inkluderat svarta tangenter), och tredje tonen är fyra tangenter från den andra. Det är alltså bara mittentonen som skiljer mollackordet från durackordet. Mollackord: Grundton+3+4. Jämför och räkna på bilden på Am-ackordet nedan.
Videoinstruktion
I videon nedan visas hur man kan bygga ackord med midi i programmet soundtrap.
Skapa en
harmoni till din loop
Lägg till en harmoni till din trumloop. Din loop ska vara fyra takter lång. Använd ackorden C, Am, F och G. Sätt ackorden i valfri ordning men börja med C eller Am.
Ett ackord per takt.

Använd nåt av följande ljud: piano, organ, pad eller strings.
Videoinstruktion
Skapa en
basstämma till din loop
Videoinstruktion
Gör en basstämma till din loop. Basstämman innehåller bara en ton i taget, och i första hand ackordets grundton. Alltså är ackordet C spelas tonen C i basstämman. Hur den ska spela rytmiskt bestämmer du själv, men låt den gärna jobba ihop med bastrumman.

Bastonerna ska ligga i de lägre oktaverna. C1-C2 passar bra.
Välj ett basljud på någon av mjukvarusyntharna.


S o u n d
Skapa en trumloop
Videoinstruktion
Programmera en trumloop i soundtrap på fyra takter. Välj det trumset du tycker låter bäst.. Trummorna ligger på C1 och uppåt. Börja med att lägga in kick på taktslag 1 och 3 samt snare på 2 och 4 (se bild nedan) och fyll sedan på med andra slagverk.


Rytm är det mest grundläggande i musik. Rytmen är när i takten något ska låta. Alla instrumenten jobbar med rytmen men trummor jobbar alltid bara med rytm.
Harmonin är vilka toner som spelas samtidigt, alltså vilka ackord och i vilken ordning dessa spelas. Typiska ackordsinstrument är gitarr, piano och orgel.
Melodin består av toner efter varandra och spelas antingen av ett soloinstrument eller sjungs.
Börja bygget
här!
Pedagogisk planering
I detta arbetsområde ska du bygga ett beat utifrån musikteoretiska grunder. När området är klart har du byggt ett beat, innehållande
trummor
,
basstämma
,
ackordskomp
och
en melodi
som är fyra takter långt.
Området syftar till att utveckla din förmåga att skapa musik och använda dig av musikaliska byggstenar.

Du får undervisning i rytmlära, hur ackord byggs, midi-programmering och musikskapande. Vi har gemensamma genomgångar men skapar beatet enskilt i programmet soundtrap (
soundtrap
.com
). I denna prezi finns instruktioner hur du ska göra. Du börjar längst med en rytm, lägger till en harmoni, basstämma och slutligen en melodi.

Ditt arbete bedöms efter i vilken mån du kan:
utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik, genom att med hjälp av digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och karaktäristisk stil.
Musikens sound bygger på vilka ljud och vilka instrument du väljer att använda.
Skapa en
melodi till din loop
Videoinstruktion
När man bygger en melodi gäller det att testa, leka och lyssna sig fram till vad som låter bra!

Några tips att utgå från:
Eftersom vi spelar i c-dur använder vi oss bara av vita tangenter.
Melodin får gärna utgå från tonerna i ackordet som spelas. Ex börjar loopen med ett am är det bra om melodin utgår från någon av tonerna i ackordet, a, c, eller e.
Lägg gärna melodin runt c4. Testa vad som låter bra med ljudet du väljer.
Blanda lite olika tonlängder.
Full transcript