Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Сэдэв: Англи хэлний хичээлд үлгэр ашиглах нь

No description
by

anhaa puujee

on 4 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Сэдэв: Англи хэлний хичээлд үлгэр ашиглах нь

Агуулга
Оршил
Сэдэв: Англи хэлний хичээлд үлгэр ашиглах нь
4-2 П.Анхтуяа

Энэхүү курсийн ажил хийх болсон шалтгаан маань ер нь ардын үлгэр нь эх хэлийг сурахад үгийг зөв бичих үйлийг тогтоох, юмыг ухаж ойлгох чадвар сайжрах, сургамж мэдээлэл авах гээд их ашигтай байдаг билээ. Тэгвэл гадаад хэл буюу англи хэлийг сурахад үлгэрийг багш нар хичээлдээ ашиглах нь ямар үр дүнтэй, ашигтай, багш нар үлгэрийг хичээлдээ хэр ашигладаг талаар судалж мэдэхээр шийдсэн юмаа.
Үлгэр гэж юу вэ?
Манай монголын аман зохиолд үлгэрийг "Орчлон ертөнц хүний нийгмийн юм, тэргүүтнийг танин мэдэж тайлбарлах эртний хүний эрмэлзлэлийг тусгаж, аяндаа ухамсаргүй уран сэтгэмжээр зохиогдсон аман өгүүллэгийн хүүрнэлийн зохиолыг домог үлгэр гэнэ." гэж тодорхойлсон байдаг бол. Eric Maierson үлгэрийг "Бодит эсвэл зохиомол үйл явдлын өгүүлэмжийг үлгэр гэж тодорхойлсон байдаг" байна.
Англи хэлний хичээлд англи үлгэрийг ашиглах нь
Дэлхий даяар англи хэлийг ихэнх хүмүүс сурч байгаа нь маргаангүй үнэн билээ. үлгэр ярихыг англи хэлний анхан шатны заах арга болгон ашигладаг. Үлгэр нь хэл, танин мэдэхүй, сэтгэл зүйн , нийгэм, соёлын зэрэг бүх ойлголтууд хамарна. Үлгэр нь сурагчдыг хичээлд татан оролцуулах бөгөөд холбогдох хэл сурах үйл ажиллагааг өргөн хүрээтэй хөгжүүлэх эхлэлийн цэг болох юм
Үлгэрийг ашиглах шалтгаан

Ellis болон Brewster (1991) багш нар үлгэрийн ном хэрэглэх ёстой гэсэн хэд хэдэн шалтгааныг өгч байна.
Үлгэрийн ном нь сурагчдад туршлага хуримлуулах хэрэгсэл болно. Үлгэрүүд нь сурагчдыг урамшуулах, хөгжилтэй байлгах, гадаад хэл сурах эерэг хандлагыг хөгжүүлэхэд нь тусалж чадна.
Үлгэрүүд нь хүүхдийн уран төсөөллийг хөгжүүлж, хүүхэд бодит ертөнцтэй төсөөллөө холбох ашигтай хэрэгсэл болдог.
Үлгэр сонсох нь нийгмийн туршлага болдог.
Байгаль орчны тухай сонсох нь хүүхдийн сонсох болон анхаарлаа төвлөрүүлэх чадварыг нь хөгжүүлдэг.
Үлгэрүүд нь хүүхдийн суралцах тасралтгүй хөгжүүлэх боломжийг бий болгодог.
Үлгэр дээр хийх дасгал, үйл ажиллагаа
Уншсаны дараа, эсвэл унших үед дасгал болон үйл ажиллагаа явуулж болно. Урьдчилан уншсан үед, эсвэл дасгал даалгавар нь уншихаас өмнө сурагчдад мэдэгдсэн байна. Сургалтын орчин сэтгэл хөдөлгөм байх нь сурагчдын сурах хүсэл эрмэлзэлтэй болгодог. хийх дасгад даалгавар нь зорилготой, мөн өөр өөр байх ёстой. багш хийх дасгал даалгаварыг урьдчилан төлөвлөх хэрэгтэй.
Үлгэр ярихын өмнөх үйл ажиллагаа
Үлгэр сонсохын өмнөх дасгал нь тэдний сонирхлыг татах, өдөөх сэдэлжүүлэх чухал ач холбогдолтой. сурагчид энэ дасгалыг хийснээр юу мэддэгээ харуулдаг. Багш сурагчдад хэцүү мэдэхгүй байгаа зүйлийг нь хэлж өгч тусална. Сэдэлжүүлэх үе шат: Үүнд: энгийн асуултаар ярилцлага явуулах, багш сурагчдын хоорондох харилцааг сайжруулах сайн талтай. Сурагчид үлгэрийн нэрийг таах боломжтой. мөн багш сурагчдад зураг, бичлэг үзүүлж сурагчдыг сэдэлжүүлж болно.
Үлгэр ярихын өмнөх үйл ажиллагаанд:
Сурагчдын анхаарлыг тат
Өмнөх мэдлэгт нь холбо
Шинэ үг, үгийн санг нь зааж өг
Сурагчид ямар үлгэр болохыг таамаглах

Сурагчдад сонсох зорилго өг
Үлгэр ярьсаны дараах үйл ажиллагаа
Багш хичээлд хэцүү ажил даалгавар байгаа үед сурагчдад илүү идэвхтэй оролцох урам өгч, идэвхитэй сургалтын үйл явуулах хэрэгтэй. Энэ үйл ажиллагаа нь сурагчдад маш чухал байдаг. Дараа дараагийн үйл ажиллагаа, дээр дасгал, үйл ажиллагааг хянаж, нэгтгэн дүгнэх хичээл орно.Сурагчдын бичих, ярих, ялангуяа тэдний бүтээлч ур чадварыг хөгжүүлдэг. " Англи хэл сурах нь илүү их эерэг хандлагыг бий болгож, өөрөө өөртөө итгэх итгэлийг олж авах болно. ( Ellis болон Brewster, 2002: 17)
Үлгэр ярьсаны дараах үйл ажиллагаа
 Q & A
 TPR
 Багаар ярилцах
 Үлгэрийн төгсгөлийг зохиох
 Жүжигчилсэн тоглолт хийх
 Үйл явдалд зураглал хийх
 Үйл явдалд самбар хийх
 Ойлгосныг шалгах тоглоом
Энэхүү асуулгад 20 багш хамрагдсанаас А хариултыг-0, Б хариултыг-3, В хариултыг- 10, Г хариултыг – 0, Д хариултыг – 7 сонгосон байна. энэхүү графикаас харахад нийт багш нарын 50% буюу 10 багш сонгосон байгаа нь англи хэлни хичээлд үлгэрийг нэг их ашигладаггүй хичээлийн улиралд нэг удаа ашигладаг нь харагдаж байна. мөн Г хариулт болох “огт ашигладаггүй” гэх сонголтыг 0 буюу нэг ч багш сонгоогүй байгааг харахад үлгэрийг их бага хэмжээгээр ашигладаг нь харагдаж байна.
2-р асуулгын графикийг харахад багш нар үлгэрийг ямар зорилгоор ашигладаг харагдаж байна. А хариултыг – 10 буюу 34%, Б хариултыг- 15 буву 52%, В хариултыг- 4 буюу 14% харин Г,Д хариултыг огт сонгоогүй байна. энэ нь давхартсан тоо болно. Энэ графикаас харахад англи хэлэнд үлгэрийг багш нар унших чадвар сайжруулах зорилгоор ашигладаг байна. мөн шинэ үг тогтоолгох зорилгоор ашигладаг байна.
3-р асуулгын графикаас харахад А хариултын 17 буюу 85%, Б хариултыг 0 буюу 0%, харин В хариултыг 3 буюу 15% нь сонгосон байна. энэхүү тоон үзүүлэлт графикаас харахад англи хэлний хичээлд үлгэх нь ашигтай болох нь харагдаж байна. яагаад ашигтай вэ? Гэсэн асуултанд ихэнх багш нар “хүүдийн нас сэтгэхүйд тохирмон”, үгийн сан нэмэгдүүлдэг”, “ шинэ үийг таниулах” сайн талтай гэж үзсэн байна.
Дүгнэлт
Англи хэлний хичээлд үлгэрийг нэг их ашиглаад байдаггүй ба тэдний сурах бичигт нь үлгэр ороогүй байдаг. Дээрх судалгааг үндэслэн цаашид англи хэлний хичээлд үлгэрийг 7 хоногт нэг удаа ч юмуу эсвэл сард нэг удаа ашиглуулах, сурагчдын ашиглаж буй сурах бичигт үлгэрийг тодорхой хэмжээгээр оруулах нь зүйтэй болов уу!
Үлгэрээр сурагчдын ярих, бичих, унших, уран сэтгэмжийг нь хөгжүүлэх сайн талтай юмаа. Мөн үлгэрээр анхааралтай сайн сонсож ойлгосноор анхаарал төвлөрөлт сайжрах мөн ойлгосон мэдлэгээ бусадтай чөлөөтэй хуваалцаж ярьж сурах зэрэг чадвартай болно
Учир нь үлгэр нь сурагчдын бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлж мөн англи хэл сурахад нь шинэ үг тогтоох, үгийн уншлагыг сайн хэлж сурах, сурагчдыг хичээлд идэвхтэй байлгах, тэднийг хичээлд татан оролцуулах бөгөөд холбогдох хэл сурах үйл ажиллагааг өргөн хүрээтэй хөгжүүлэх эхлэлийн цэг болох юм.
Ашигласан ном
1. http://www.elizabethmoon.com/writing-story.html
2. http://www.teachingenglish.org.uk/teaching-kids/kids-stories
3. http://www.squidoo.com/shorts_for_English_teaching
4. http://www.teachertraining.hu/04_andrew_copies.html
5. http://www.goodreads.com/author/show/117789.Jean_Brewster
6. http://www.teachertraining.hu/04_andrew_copies.html
7. http://storytimeforme.com/topics/english-stories-for-kids/
8. http://www.ericmaierson.com/2009/06/16/what-is-story/
9. Otgonsuren.G, Nomindelger.T УБ 2011 “Teaching English to primary school chidren”

Оршил
Үлгэр гэж юу вэ?
Үлгэр ашиглах шалтгаан
Англи хэлний хичээлд англи үлгэрийг ашиглах нь
Үлгэр дээр хийх дасгал, үйл ажиллагаа
Үлгэр сонсохын өмнөх үйл ажиллагаа
Үлгэр сонсоны дараах үйл ажиллагаа
Судалгаа
Судалгааны нэгтгэл
Судалгааны график
Дүгнэлт
Номзүй
Full transcript