Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of PREZENTACJA

null
by

Łukasz Kosobudzki

on 3 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of PREZENTACJA

photo credit Nasa / Goddard Space Flight Center / Reto Stöckli
WILGOTNE LASY RÓWNIKOWE
CHARAKTERYSTYKA
OBSZAR WYSTĘPOWANIA
POŁOŻĘNIE
Strefa ta położona jest w okolicach równika:
a) duże obszary w Ameryce Południowej – w dorzeczu Amazonki (Puszcza Amazońska),
b) część w Ameryce Środkowej,
c) zachodnia i środkowa Afryka (Kotlina Kongo),
d) wschodni Madagaskar,
e) południowo-wschodnia Azja
f) Archipelag Malajski
g) Nowa Gwinea
h) północno-wschodnia Australia.
KLIMAT
CO GO WYRÓŻNIA ?
GLEBY
Na terenach występowania wilgotnych lasów równikowych przeważają gleby czerwonoziemy laterytowe oraz gleby tropikalne. W sąsiedztwie rzek występują mady.
Wilgotny las równikowy to wiecznie zielone lasy występujące w strefie międzyzwrotnikowej (gorącej). Lasy te mają piętrową (warstwową) budowę. Występują tam niezliczone ilości roślin i zwierząt. Na jednym hektarze wilgotnego lasu równikowego może rosnąć aż 250 drzew.
Sporą część roślin stanowią epifity, czyli rośliny rosnące na innych roślinach, lecz nie pasożytujące na nich. Wilgotny las równikowy jest nazywany także lasem strefy równikowej, puszczą tropikalną, lasem tropikalnym, lasem deszczowym.
Cechy klimatu:
a) brak pór roku,
b) wysokie sumy opadów deszczu w ciągu roku, ( 2000-3000 mm )
c) wysoka temperatura powietrza w ciągu roku (średnia 28 stopni Celsjusza),
d) panuje wysoka wilgotność powietrza.
e) małe wahania temperatury, roczne amplitudy od 5 do 10 stopni Celsjusza
Wilgotne lasy równikowe występują najczęściej w strefie w strefie klimatu równikowego wibitnie wilgotnego. Klimat równikowy wybitnie wilgotny swą nazwę zawdzięcza m.in. codziennym deszczom zenitalnym; występują one przez cały rok (ze szczególnym nasileniem w okresach równonocy) i sprawiają, że sumy opadów dochodzą do 3000 mm.
STREFY KLIMATYCZNE ŚWIATA
DIAGRAM KIMATYCZNY DLA MIASTA IQUITOS W PERU
Cechy gleb:
a) występują na obszarach o wilgotnym i gorącym klimacie
b) silny kwaśny odczyn, niewielka zawartość krzemionki oraz występują konkrecje związków glinu, manganu i żelaza
c) niewysoka urodzajność
d) ze względu na klimat wzmożona aktywność biologiczna
e) szybki obieg substancji mineralnych powoduje szybki rozkład materii organicznej
f) pH 2,5-3 poziomie powierzchniowym
g) ceglastoczerwona barwa
h) zawartość próchnicy przy opadach dochodzących do 2500 mm wynosi 1 %, wraz ze spadkiem sumy opadów zwieksza się zawartość próchnicy
i) niewysoka urodzajność, ale w przy odpowiednim ich nawożeniu mogą dawać wysokie plony
j) uprawia się m. in. kakao, drzewa kauczukowe, palmy oleist i kokosowe oraz owoce tropikalne
ROZMIESZCZENIE GLEB NA ŚWIECIE
FLORA
Ze względu na klimat jaki panuje na obszarze występwoania wilgotnych lasów równikówych cechuje je brak występowania sezonowej rytmiki w życiu roślin. Na skutek szybkiego rozkładu materii organicznej roślinność jest gęsta i bujna. Panadto lasy te cechuje nizwykłe bogactwo drzewostanu . Występuje tu nawet do 250 gatunków drzew na 1 ha lasu tropikalnego. Dodatkowo występują liczne liany i epifity. Popularnym zjawiskiem zachodzącym na tym obszarze jest zjawisko kauliflorii - wyrastanie kwiatów zpozpośrednio z pnia drzewa. Wnętrze lasu jest bardzo cieniste, wskutek czego słabo wykształca się warstwa krzewów i runa .
PIĘTRA LASU

Lasy równikowe odznaczają się piętrowością roślinności.
- Piętro pojedynczych drzew
sięgających 60-80 m. Przykładowe rośliny: puchowiec pięciopręcikowy ("Drzewa Giganty").
- Piętro koron drzew
stanowią wiecznie zielone drzewa, osiągające wysokość 30-50 m. Powierzchnia koron drzew, tworzy zielony rozległy baldachim . Drzewa często oplątane są lianami . Piętro to jest doskonałym przystosowaniem dla owadów i małych zwierząt (pająków, gadów, ptaków). Charakterystyczne rośliny - epifity (rośliny samowystarczalne - nie są pasożytami - na przykład paprocie czy storczyki), glony, grzyby, hebanowce, mahoniowce, palmy, mchy, porosty.
- Piętro średnie
- piętro lian, nagich pni i konarów stanowią niższe drzewa, zaś poniżej nich (8-15 m) występuje zwarta warstwa koron drzew. W tym piętrze występują epifity . Należą do nich storczyki , kaktusowate , ananasowate oraz niektóre figowce .
- Piętro najniższe
- piętro zarośli i runa ponieważ gęste korony drzew ograniczają dostęp światła słonecznego (1-2%) do dolnych partii, zarośla i ściółka leśna stanowią rośliny zielne, czasami w ogóle nie występuje. Na zacienionym dnie tropikalnego lasu spotyka się tylko drobne glony, mchy, porosty, krzewinki, delikatne grzyby, a czasami rośliny zielne , gdyż przeżyć mogą tam tylko skiofity (rośliny cieniolubne).
PRZYKŁADOWE GATUNKI ROŚLIN
DRZEWA:
bananowiec
palma olejowa
kakaowiec
paproć drzewiasta
mahoniowiec
hebanowiec
figowiec
kauczukowiec
PNĄCZA:
filodendrony
liany
wanilia
EPIFITY:
storczyki
kaktusowate
ananasowate
niektóre figowce
ROŚLINY CIENIOLUBNE - SKIOFITY:
przylaszczka
BANANOWIEC
KAKAOWIEC
PAPROĆ DRZEWIASTA
MAHONIOWIEC
HEBANOWIEC
FIGOWIEC
K
A
U
C
Z
U
K
O
W
I
E
C
FILODENDRONY
LIANY
WANILIA
EPIFITY
PALMA OLEJOWA
FAUNA
Ze względu na swoje położenie wilgotne lasy równikowe znajdują się w 4 krainach zoogeograficznych: neotropikalnej ( Ameryka Pd ) etiopskiej ( Afryka ) orientalnej ( Azja pd. Indochiny Filipiny ) i australijskiej ( Archipelag Malajski, Oceania )
Mapa przedstawiająca sześć z ośmiu krain zoogeograficznych:

kraina nearktyczna

kraina palearktyczna

kraina etiopska

kraina orientalna

kraina australijska

kraina neotropikalna
----
kraina antarktyczna oraz kraina madagaskarska nie zostały ujęte na mapie
Lasy deszczowe cechują się niezwyklym bogactwem gatunków zwierząt. W równikowym lesie żyje wiele zwierząt, naziemnych oraz nadrzewnych, rozmnażających się niemal w ciągu całego roku. Spośród ssaków występują tu np. małpy , także człekokształtne ( goryle ), hipopotamy , bawoły , okapi . Część zwierząt wykazuje przystosowanie do życia w gęstwinach leśnych, np. zmniejszenie rozmiaru ciała ( słoń afrykański leśny ). Najliczniejszą grupą pośród zwierząt, które żyją w lesie równikowym wilgotnym są owady w tym np. termity.
Ponadto zadziwia bogactwo ubarwionych pięknie ptaków, w tym papug. Ich silne i zakrzywione dziaby służa za "kleszcze" do rozłypuwania ogromnych łupin nasion. Z gadów natomiast w strefie drzew żyją kameleony, węże i gekony. W równikowym lesie poza tym żyj wiele drobnych ssaków, które należą do gryzoni, w tym np. szczury, wiewiórki, myszy.
B
a
r
w
i
n
k
a
Anakonda
Anolis cuscoensis - jaszczurka
A
r
a
Koczkodan nadobny
Koliber
Biom ten występuje w strefie równikowej, w trzech głównych obszarach: dorzeczu Amazonki, w dorzeczu Kongo w Afryce oraz na Archipelagu Malajskim. Poza tym występuje w dorzeczu Orinoko, na przesmyku Ameryki Środkowej, w dorzeczu górnego Nigru oraz nad Zambezi, częściowo na Madagaskarze, w północno-wschodniej Australii.
OBSZAR WYSĘPOWANIA WILGOTNYCH LASÓW RÓWNIKOWYCH
OSADNICTWO
Ekspedycje w głąb dżungli lub puszczy, jak nazywa się często w literaturze podróżniczej wilgotny las równikowy, rozpoczęły się dopiero w XIX wieku. Ich celem było wypełnienie białych plam na mapach kontynentów, dotarcie do źródeł wielkich rzek, poznanie życia tubylców oraz zbadanie flory i fauny nie znanej wcześniej mieszkańcom strefy umiarkowanej. Wyprawy te nie należały do przedsięwzięć łatwych. Pierwsi podróżnicy i badacze docierali w głąb wilgotnych lasów równikowych, wykorzystując szlaki wodne. Brak było dróg, a ci, którzy chcieli się zapuścić w głąb lasu, musieli sami torować sobie drogę, ścinając krzewy i zarośla.
Obszary wilgotnych lasów równikowych przed przybyciem osadników z Europy były rzadko zaludnione. Zamieszkiwały je plemiona tubylców, które nigdy wcześniej nie miały kontaktów z białym człowiekiem. Pierwotnymi mieszkańcami Kotliny Konga (Zairu) są Pigmeje. Należą oni do rasy czarnej, która zamieszkuje obszar Afryki na południe od Sahary. Tak jak przed wiekami, również i dziś Pigmeje żyją w lesie, w niewielkich grupach składających się z około 20 rodzin. Trudnią się głównie myślistwem i zbieractwem. Obok Pigmejówm możemy wyróznić inne plemiona takie jak: Bantu , malajscy Semangowie , Papuasi z Nowej Gwinei czy południwoamerykańscy indianie
DZIAŁALNOŚĆ CZŁOWIEKA
PLANTACJE
W strefie wilgotnych lasów równikowych rozpowszechnione są plantacje. Plantacje są to przeważnie duże, zmechanizowane i nowocześnie zorganizowane gospodarstwa rolne, specjalizują się w uprawie tylko jednej rośliny. W Afryce istnieją między innymi plantacje palmy oleistej , kauczukowca i kakao.
Małe i duże plantacje coraz bardziej wypierają dziś pierwotny las równikowy. Jednak szczególnie szybko plantacje w Afryce równikowej rozwijały się w XIX wieku. Owoce tropikalne, używki, przyprawy korzenne i rośliny przemysłowe kupowane były chętnie w Europie i w Ameryce Północnej. Nadal kraje afrykańskie są ważnymi dostawcami na rynek światowy kakao, kawy, herbaty, bananów, orzechów kokosowych oraz sizalu (włóknodajnej agawy).
SUROWCE
Dziś najważniejszym surowcem pozyskiwanym w wilgotnych lasach równikowych jest cenne i poszukiwane na świecie drewno mahoniowe, hebanowe i inne. Eksportuje się je do krajów wysoko rozwiniętych, gdzie przerabiane jest na fornir (do produkcji mebli), parkiety, sklejkę lub wykorzystywane do budowy statków i łodzi, gdyż szczególną jego zaletą jest wysoka odporność na wilgoć. Mniej wartościowe gatunki drewna sprzedawane są na rynku wewnętrznym – na opał i do celów budowniczych. W miejscach wycinki drzewostonu zakłada się plantacje.
Oprucz cennych gatunków drzew występują również złoża surowców mineralnych takich jak: ropa naftowa, rudy żelaza, manganu, miedzi, uranu, złota i diamentów.
DEWASTACJA WILGOTNYCH LASÓW RÓWNIKOWYCH
Żródła defastacji lasów:
plemiona zamieszkujące, które prowadzą koczowniczy tryb życia, przenoszą sie w miejsca wcześniej wypalone
nadmierna wycinka rzadkich gatunków drzew, towarzyszące temu zniszczenia roślinności piętra średniego i najniższego
ucieczka zwierząt spowodowana wicinką drzewostanu
polityka osadnicza niektórych państ np. Brazylii
rozwuj przemysłu, wydobywanie suruwców mineralnych i eksploatacja żłóż
wypalanie i karczowanie lasów
rozbudowa infrastruktury
rolnictwo prowadzone metodą wypaleniskową
rozwój plantacji i upraw
wzrost zanieczyszczeń pochodzących z rozwijającego sie przemysłu
chemizacja w rolnictwie i uprawach
ZNACZENIE DLA ŚWIATA
WPŁYW NA KLIMAT
Wilgotne las równikowe pomagają stabilizować światowy klimat poprzez pochłanianie dwutlenku węgla z atmosfery ( zielone płuca Ziemi ). Nadmiar dwutlenku węgla w atmosferze przyczynia się do zmiany klimatu – wpływa na globalne ocieplenie, więc lasy deszczowe pełnią ważną rolę w zapobieganiu efektowi cieplarnianemu.
Lasy deszczowe wpływają także na lokalne warunki pogodowe poprzez zwiększanie parowania oraz przez ograniczanie wahań temperatur.
Lasy tropikalne mają wpływ na cykl hydrologiczny Ziemi. W procesie obiegu wody, lasy zwiększają jej parowanie poprzez transpirację. W atmosferze para wodna tworzy chmury deszczowe, uwalniające wodę z powrotem na lasy deszczowe. W puszczy amazońskiej, w każdym cyklu 50-80 procent wody pozostaje w obrębie ekosystemu. Po wycięciu lasów, zmniejsza się ilość wody uwalniana do atmosfery i tym samym zmniejszają się opady, co czasem powoduje suszę
SPOSOBY OCHRONY
Ekolodzy dostrzegają wyrażna potrzebę ochrony wilgotnych lasów równikowych. Ich stopniowe wycinanie prowadzi do nieodwracalnych zmian w klimacie. Jednym z pomysłów ochrony tego biomu jest apel organizacji ekologicznych ,żeby bojkotować handel drewnem tropikalnym. Aby ten handel był kontrolowany utworzono Międzynarodowe Porozumienie w Handlu Drewnem Tropikalnym (ITTA). Niestety niewielka część krajów eksportujących zastosowała się do proponowanych rozwiązań. Kolejnym sposobem jest tworzenie tzw. "banku genetycznego", w którym przechowuje się pełnowartościowe nasiona roślin, które pochodzą z terenów niezmienionych czyli parków oraz rezerwatów narodowych. Ma to na celu ochrone rzadkich gatunków przed wyginięciem i odtworzenie ich w miejscach gdzie zostały zniszczone. Jednym z najważniejszych sposobów ochrony są parki narodowe chroniące wilgotny las równikowy.
PARKI NARODOWE
Na terenie wilgotnych lasów równikowych powstało kilka parków narodowych chroniących ten ważny dla świata biom. Wśród nich są między innymi :
Park Narodowy Taï - Wybrzeże Kości Słoniowej
Park Narodowy Sapo - Liberia
Park Narodowy Amazonii - Brazylia
Park Narodowy Itatiaia - Brazylia
Park Narodowy Tumucumaque - Brazylia
Amazoński Park Gujany - Gujana Francuska
Park Narodowy Noel Kempff Mercado - Boliwia
Park Narodowy Madidi - Boliwia
Park Narodowy Kaieteur - Gujana
Park Narodowy Purace - Kolumbia
Park Narodowy Sierra Nevada de Santa Marta - Kolumbia
Park Narodowy Manú - Peru
Park Narodowy Jaua-Sarisa-Rinama - Wenezuela
Park Narodowy Sierra Nevada - Wenezuela
Park Narodowy Andasibe-Mantadia - Madagaskar
Park Narodowy Salonga - Demokratyczna Republika Konga
Park Narodowy Ruwenzori - Uganda
Park Narodowy El Yunque - Portoryko
Park Narodowy Leuser - Indonezja
Kameleon
A
m
a
z
o
n
k
a
Boa dusiciel
Okapi
Słoń afrykański leśny
Goryl
Szympans
Makak jawajski
" DBAJMY O NASZA ZIELONE PŁUCA ZIEMI ONE DAJĄ NAM ŻYCIE "
Full transcript