Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Målsætning og motivation NG

Forskningscirkel idræt Lise
by

Lise Ter-Borch

on 15 December 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Målsætning og motivation NG

Hvordan arbejder man med
målsætning og motivation?
Afklaring af standpunkt/færdigheder
(screening eller test)

Eleven vælger delmål og evt. fjernere mål

Træningsperiode

Målene testes og nye delmål vælges
Hvorfor arbejde med
målsætning og motivation?
Udgangspunkt i idrætspsykologien

Et overordnet mål og tre etaper:
et tryghedsmål
et realistisk mål
et barrierebrydende mål
Målsætning og motivation
Erfaringer
Råd fra elev i 3g efter træningsprojektet: "Følg lidt op på eleverne (...) der er nok mange, der ikke træner. Forklar folk, at det skal være meget mere personligt."

Kommentar fra elev i 1g idrætsklassen ved evaluering af arbejdet med egne mål: "Målsætning? Det har vi aldrig arbejdet med!"

Elev fra 1g fransk ved evaluering: "Jeg har nået 95% af mine mål, jubii! Men jeg ved ikke, hvad jeg mener om at arbejde med målsætninger."
Praksis
Hvordan præsenterer man målsætning og motivation i en klasse?

Skal man forklare baggrunden, eller bare gå i gang?

Er der fare for, at undervisning og læring bliver "mekanisk" og test-baseret?

Har det nogen betydning, om eleverne er vant til at træne idræt?
Hands on
Prøv selv at sætte dig et tidsbegrænset, realistisk mål, som nemt kan evalueres.
Træn målrettet og mærk, hvad der sker, når målet opfyldes.

Lad eleverne starte med en meget konkret opgave, som de selv skal løse og derefter en opgave, som skal løses af et team.
Et projekt under Forskningscirkel Idræt og Læring, Preventing Dropout
Lise Ter-Borch Rødovre Gymnasium

Forsøg med overførsel af elementer fra idrætsundervisningen (målsætning og træning)
til andre fag end idræt
 
Situation:
En del elever er usikre og utrygge, tvivler på deres egne evner (kender ikke deres egen formåen og grænser) og betragter de øvrige klassekammerater som konkurrenter snarere end kammerater. I visse klasser vogter nogle af eleverne på hinanden og det kan være svært for dem at give slip og f.eks. improvisere. De tør kun sige det, de er 110 % sikre på.
I spørgeskemaer og evalueringerne giver mange elever udtryk for høje ambitioner, somme tider ganske ude af trit med egne evner. Deres motivation er også tårnhøj, ifølge eget udsagn, men i det daglige døjer en hel del med at motivere sig selv.
I det obligatoriske træningsprojekt på idræt C i 3g, arbejder elever med tre selvvalgte mål (et tryghedsmål, et realistisk mål og et barrierebrydende mål ), som de gennem 8 uger arbejder på at nå. Erfaringerne med dette projekt er overvejende gode og det er nærliggende at forsøge overføre denne arbejdsform til andre fagområder. Læreren sætter de ydre rammer for træningen, tester før og efter og evaluerer resultaterne med eleven, dvs. at læreren hér har rollen som træner, facilitator og konsulent.
Arbejdshypotese:
Det må være muligt at overføre de gode resultater fra idræt til andre fag. Tanken er, at eleverne skal sætte sig realistiske mål, som de kan træne op til og teste efter en periode. På den måde vil de komme til at konkurrere med sig selv, at opleve små delsejre undervejs og konsolidere deres viden om egne evner. Det løser ikke problemet med positioneringen i klassen, men det vil være muligt at styrke den proces i en ”sundere” retning, hvis den enkelte elev er mere sikker på egne evner og standpunkt og ikke betragter klassekammeraterne som konkurrenter.
Arbejdsmetode
I et spørgeskema afklarer eleverne deres nuværende standpunkt (enten sidste karakter eller screening/test). Derefter vælger de (blandt de emner, læreren har udvalgt) en række delmål, som de vil arbejde med til næste (selv)test. Hvis man bruger et selvrettende quiz-program som f.eks. moodle, er det ret simpelt at lave en række selvtests, som eleverne frit kan benytte som træning eller kontrol af arbejdet med delmålene. Der ligger selvfølgelig en fare i at lade eleverne vælge selv, fordi nogle få konsekvent vil vælge det mindste onde, men det løser sig som regel ved den første evalueringssamtale, hvor konsekvenserne af valgene bliver tydelige.
Ikke alle fag har lige nemt ved at bruge denne arbejdsform, f.eks. kan dansk og samfundsfag have svært ved at finde passende små delmål, men f.eks. genrebestemmelse eller begrebsafklaring kan bruges til at tage hul på tankegangen og senere kan man måske tillade sig større delmål. Det gælder om at vende tanken hen i mod overskuelighed og små sejre, til at man bliver god til det, man øver sig på, og til at der er hjælp at hente hos læreren og kammeraterne undervejs.
Udfordringer:
Eleverne er ikke vant til at arbejde selvstændigt med egne mål. De efterspørger kontrol undervejs og faste opgaver, som skal afleveres (helst med sanktioner). Her er ikke tale om ansvar for egen læring, men derimod ansvar for egen motivation. Lærerne skal hele tiden arbejde på at gøre det muligt for eleverne at tilegne sig viden (teambuilding, classbuilding, coaching, arbejde med læringsmiljø og læringsstile, diverse didaktiske metoder og hjælpemidler mm.), men eleven skal gives mulighed for at opleve at kunne magte læring.
Hvad siger franskeleverne?
Udgangspunktet er et krav i læreplanen for obligatorisk idræt på C-niveau, nemlig at eleven i 3g ”selvstændigt planlægger, gennemfører og evaluerer et træningsprojekt over 8 uger”.
Sidste år svarede 6 elever fra 3g idrætC på nogle enkle spørgsmål efter at de havde gennemført træningsprojektet. De havde alle været glade for at arbejde med egne mål og følte stor tilfredshed ved at nå deres delmål. 4 ud af de 6 elever ønskede sig mere kontrol af elevernes selvtræning (så ingen snød) og en personlig samtale før projektet for at afklare delmål og træningsplan.
I år har 8 elever fra 3g idrætC svaret på de samme spørgsmål, og her har 7 været meget glade for at arbejde med de selvvalgte mål og især for at nå dem, mens 1 ikke bryder sig om at træne og har syntes dårligt om projektet.
5 mener, at arbejdet med realistiske mål kan overføres til andre fag eller opgaver, 2 mener ikke det kan bruges og 1 ved ikke. I kommentarerne nævner eleverne ikke specifikt mere kontrol (sådan som året før), men de ønsker sig stadig flere afklarende samtaler, både før projektet og undervejs.


Spørgsmål efter træningsprojektet

Navn og klasse:
Hvad var formålet med dit idrætsprojekt?
Hvad var dine konkrete mål?
Hvordan var det at arbejde med egne målsætninger?
Hvad betød det for motivationen?
Nåede du dine mål – hvorfor/hvorfor ikke?
Gode råd til næste års præsentation af træningsprojektet?
Kan du bruge dine erfaringer fra træningsprojektet fremover, f.eks. i andre fag?
Andre kommentarer?
Evaluering 1g Fransk fortsætter efter testen uge 50
Resultater 1g fransk
Hvad siger idrætseleverne?
Moodle-tests:
Startscreening først i oktober
Samme test i uge 46 og 50
Lidt ændret test i uge 10 med det nyeste stof
Krav og kapacitet
Selvtræning og -test
Moodle: quiz, gloseliste, wiki
Socrative (www.m.socrative.com),
Quizlet (www.quizlet.com), Quia (www.quia.com),
Memrise glosetræner (www.memrise.com)

Alle internetsider med øvelser, som giver svar online

Podcasts med spørgsmål (www.podcastfrancaisfacile.com)

Audio- og videofiler

Krydsord eller almindelige øvelser med facitliste
Kom godt i gang
Hvad skal eleverne mestre til slut?

Hvordan kan det deles op i mindre portioner?

Hvordan kan det trænes?


Det bedste er, hvis den enkelte elev kan få afklaret sine behov i en samtale med læreren og selv pege på områder, der skal trænes.
Det allerbedste er, hvis eleven selv kan kontrollere, at delmålet er nået.


Start med at lade eleven vælge ét klart og realistisk mål.


Undervejs skal der uddeles massive mængder ros og opmuntring!
Prøv selv!
1. Vælg en ting, du gerne vil kunne - gerne noget svært, som f.eks. at jonglere med 5 bolde - og sæt en tidsfrist på: inden juleferien.

2. Forestil dig 3 niveauer på vej til målet, også med tidsfrister:
- Et tryghedsmål: at jonglere med 1 bolde
- Et realistisk mål: at jonglere med 2 bolde
- Et barrierebrydende mål: at jonglere med 3 bolde

3. Bestem, hvad der skal til, for at et mål er opfyldt (f.eks. holde boldene i luften i 30 sek.) og gå i gang med træningen

Læg mærke til, at det endelige mål endnu ikke er kommet inden for rækkevidde. Når tryghedsmålet er nået, rykker det realistiske mål ned som tryghedsmål osv.
Hvis et mål ikke er nået indenfor fristen, justeres alle tidsfrister.

Husk at rose dig selv undervejs!
Hjælp til selvtræning:
Erfaringer fra idræt:
Noemi Katznelson:
"Motivationen er
et problem"
Politiken, 21. sep. 2013
Full transcript