Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

4t 4.2

No description
by

Mr Mo

on 28 April 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 4t 4.2

H4 Aan het werk!
Arbeidsparticipatie
Wet werk en zekerheid
Hoe hoog de uitkering is, hangt af van het loon dat je verdiende.

Je mag volgens de
Wet Werk en Zekerheid
alleen ontslagen worden met toestemming van het UWV of van de rechter. Als je daarvoor twee jaar of langer in dienst geweest bent, moet je van je werkgever een
transitievergoeding krijgen.
Sociale verzekeringen
Welke wetten zijn er nog meer?
De
Algemene Wet Gelijke Behandeling
verbiedt het maken van onderscheid op basis van geslacht, ras, leeftijd of afkomst.

In ons land heb je een wettelijk recht op
deeltijdarbeid
.

Werkende ouders hebben in veel gevallen recht op
kinderopvangtoeslag
. Daarmee kunnen zij de kosten van kinderopvang voor een deel betalen.
Voor
sociale verzekeringen
betaal je premie die wordt ingehouden op je loon. Hiermee ben je beschermd tegen verlies van inkomen.

Er zijn er twee
Werknemersverzekeringen
zijn alleen voor mensen die in loondienst werken of gewerkt hebben. Bijvoorbeeld de
WW
en de
WIA (na 2 jaar ziektewet)
.

Volksverzekeringen
zijn voor alle inwoners van Nederland. Bijvoorbeeld de
AOW
en de
ANW
(uitkering als je partner is overleden).
De
arbeidsparticipatie
(of arbeidsdeelname) is het percentage van de bevolking dat tot de werkende beroepsbevolking behoort.Wat gebeurt er met de
arbeidsparticipatie van vrouwen
met de regelingen die hiervoor zijn besproken ?
Wat leer je vandaag?
Aan het einde van de les weet je:
Met wat voor regels de overheid werknemers beschermt.
Welke zekerheden je hebt op het gebied van werk en inkomen.
Wat de invloed is van vraag en aanbod op het loon.
De overheid beschermt.
Wat?
Paragraaf 2, opdracht 10 t/m 17
Hoe?
Alleen opschrijven in je schrift
Tijd?
Jullie krijgen 30 minuten voor deze opdrachten.
Eerste 10 minuten in stilte!!
Hulp?
Eerst zelf proberen, later mag fluisteren met de buurman/vrouw
Resultaat?
Nakijken met nakijkvel
Klaar?
Verder met paragraaf 3
opdrachten maken
Als je ergens gaat werken, sluit je een
arbeidsovereenkomst
(of arbeidscontract). Hierin staat wat je doet en wat de
arbeidsvoorwaarden
zijn. (uren,loon,vakantiedagen)

Brutoloon
is het loon dat je met je werkgever hebt afgesproken. Over dit loon houdt je werkgever
loonbelasting en sociale premies in
. Die inhoudingen draagt je werkgever af aan de overheid.

Wat er daarna overblijft is het
nettoloon
. Als werknemer heb je recht op het
wettelijk minimumloon(€ 1.565,40)
. (jonger dan 22 geldt het
minimumjeugdloon
)
Bruto en nettoloon
Er zijn wetten die werknemers beschermen.
In de
Arbowet
staan regels voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Arbo is een afkorting van arbeidsomstandigheden.
De
Arbeidstijdenwet
geeft regels voor werk- en rusttijden. Voor jongeren gelden aparte regels, afhankelijk van hun leeftijd.
De
Inspectie SZW
(wordt soms Arbeidsinspectie genoemd) controleert of werkgevers en werknemers zich aan deze wetten houden.
Full transcript