Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

bijeenkomst 4

No description
by

Esther Monfils

on 23 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of bijeenkomst 4

Sociaal-emotionele ondersteuning in de lessen
Dyslexie gaat vaak samen met lage zelfwaardering, depressief gedrag en een laag zelfbeeld.

Dit heeft negatieve gevolgen voor leerresultaten en speelt in volwassenheid nog steeds een grote rol.

Maar.... met goede begeleiding kan dat verminderen.
Omgevingsfactoren spelen belangrijke rol!
Als er in behoeften wordt voorzien heeft dat een positieve invloed op de psychosociale ontwikkeling

Docent speelt belangrijke rol!

relatie - competentie - autonomie
Onderhouden van contacten met medeleerlingen en docenten. Leerlingen willen erbij horen. Een veilig leerklimaat is belangrijk: geen pesterijen, niet uitgelachen om 'fouten', enz. In een veilig leerklimaat mogen fouten gemaakt worden en laat iedereen elkaar in zijn waarde.
Als er sprake van een onveilig klimaat gaan leerlingen contact uit de weg of stellen zich afwijzend op.
Dit verwijst naar de behoefte aan succesvolle leerervaringen. Ze kunnen dan iets. Dat versterkt het zelfvertrouwen. Dyslectische leerlingen ervaren vaak dat zij iets niet kunnen, met alle gevolgen van dien.
Docent: zorg voor succeservaringen!
Dit verwijst naar de zelfstandigheid van de leerling, naar het gevoel mee te tellen en onafhankelijk te zijn van anderen.
Een autonome leerling ervaart dat hij zelf sturing kan en mag geven aan zijn ontwikkeling.
Door de handicap lukt het dyslectische leerlingen niet altijd om autonoom te handelen.

De autonomie van dyslecten is/wordt aangetast en dat leidt bij velen tot frustratie en demotivatie.
Docenten kunnen aan deze basisbehoeften tegemoet komen door de psychosociale ontwikkeling te bevorderen en hun pedagogisch-didactisch handelen op de leerling af te stemmen
Wat moet een docent doen?
Do's en don'ts!
Do's: heb regelmatig een gesprek met de leerling, pas leerstof aan, pas toetsing aan, differentieer in de les, maak dyslexiekaart leerlingspecifiek.
Een goede docent accepteert dyslexie als handicap en is bereid om te investeren in zijn relatie met de leerling.
Don'ts: verwachten dat ze er zelf uit moeten zien te komen, geen aanpassingen doen aan les en leerstof, aangeven dat het aan ouders is om kinderen te helpen bij hun werk.
Investeer in de relatie met een leerling

Zoek tijdens en tussen de lessen door
contact. Ga in gesprek.

Spreek hoge, maar reële verwachtingen uit.

Feedback niet alleen over uiteindelijke cijfers, maar ook relatieve vooruitgang en over het proces.

Beschouw fouten als essentieel voor het leerproces. Reken er niet op af. Zie het als uitdaging om samen na te gaan hoe de fout in de toekomst kan worden voorkomen.
Wees duidelijk en houd je aan de regels van de school. Ook als dat nablijven betekent als het huiswerk niet af is. Gebruik die tijd om te achterhalen hoe dat komt en zoek samen naar oplossingen.

Heeft de dyslect een negatieve houding? Oordeel niet gelijk, maar praat erover.

Let op de emoties van
leerlingen. Praat erover.

Hoe kun je dat doen?

Ter voorbeeld --> Mission
Possible
Mission Possible is een persoonlijk ontwikkelingsprogramma voor jongeren, gebaseerd op de filosofie van het oplossingsgerichte denken. In elf stappen leren jongeren doelen te stellen en deze ook echt waar te maken. Zij leren lastige dingen te veranderen door gebruik te maken van eigen sterke punten en er samen mee te werken. Deze leerervaring maakt het vervullen van dromen en het bereiken
van doelen voor jongeren makkelijker.
(www.nji.nl)
Het programma omvat elf taken of stappen, die jongeren doorlopen met een docent. Vooraf gaat een Stap 0, waarin de coach met de jongere de basis voor gemotiveerde samenwerking legt.
In de elf volgende stappen concentreren de jongeren zich op:
1 Doel stellen;
2 Voordelen voor zichzelf en anderen;
3 Support zoeken;
4 Symbool zoeken ter herinnering aan het doel;
5 Vertrouwen van vrienden of familieleden dat jij je doel kunt bereiken;
6 Hulpbronnen/ Optimisme;
7 Schalen (inschalen hoe ver af of dichtbij je doel ben je gekomen) ;
8 Actie: wat ga je deze week doen om dichterbij je doel te komen; 9 (Web)log maken;
10 Omgaan met tegenslag;
11 Succes vieren.
De stappen zijn een structurerende leidraad in de methode, maar veel van het trajectverloop hangt af van de inbreng van de jongere zelf en de samenwerking tussen hem en zijn coach.
https://www.dropbox.com/s/8yfngmrr4lslshx/4_Mission%20Possible%20korte%20versie%20-%203%20sessies.doc?dl=0
Pedagogisch-didactische ondersteuning tijdens de les

voorbereiding van de les
introductie op de les
huiswerk en toetsen bespreken
presentatie van de leerstof
verwerking leerstof / uitvoering taken
leerlingen laten samenwerken
reflectie op aanpak en strategieën
vragen stellen
feedback geven
huiswerk opgeven
toetsen
beoordelen van toetsen
toegankelijkheid van lesmaterialen
Aan de slag met de lesvoorbereiding!!

Gebruik de tips en adviezen uit H5 en H6 van het protocol (voor NEDDYS01X ook H6 van Braams).

Maak groepjes/duo's (van studenten met zelfde opleiding).
Voorbereiding van de les:
doelen vaststellen, volgorde van opdrachten bepalen, tijdsplanning, differentiatie inbouwen.

introductie op de les: agenda op het bord, geef aan wat ze aan het einde van de les kunnen/weten, doel besproken in context van vorige lessen


Huiswerk en toetsen bespreken: geef voldoende tijd om werk te bespreken. Bespreek opdrachten om te zorgen dat ze de juiste leerstof gaan leren en niet hoeveel fouten ze hebben. Kopie van medeleerling eventueel. Laat ze zelf corrigeren en bedenken waarom iets fout is.

Presentatie leerstof: verbaal (mondelinge uitleg), verbaal en visueel (mondeling uitleg visueel ondersteund) en verbaal en handelend (uitleg en 'doen'). Let op woordkeus, concreetheid en tempo van je verbale instructie.
Verwerking leerstof / uitvoering taken:
Spreek taakaanpak door. Leer leerlingen hoe ze een tekst moeten aanpakken (hoe ze opdrachten moeten maken en instructies moeten lezen, hoe ze studieteksten moeten aanpakken).

Zie verder paragraaf 6.5 uit het protocol.

Leerlingen laten samenwerken:
naast rustige leerling als maatje, tutorleren, maak leerlingen bekend met online samenwerkingsmogelijkheden.
Reflectie op taakaanpak en strategieën:
benoem de strategieën, maak ze duidelijk. Dat zorgt voor duidelijkheid en overzicht. Leer ze kritisch kijken en bepalen welke strategie bij hen past.

Vragen stellen:
5x W +H, 1 vraag tegelijk, gelijke verdeling van beurten. Als een dyslect niet wil, dwing niet, ga later gesprek aan.

Feedback geven:
positief en procesgericht.

Huiswerk:
zet overzichtelijk op bord en check of het goed in de agenda komt, evt ook op leeromgeving van de school, controleer of het opgegeven huiswerk begrepen wordt.
Toetsen:
opgaven op papier, geef dyslecten als eerste de opgaven, laat werken op laptop, laat gebruik maken van spiekkaarten, pas vragen aan.

Beoordeling van toetsen:
reken spelfouten niet (of anders), beoordeel ook inspanning en het proces als dat mogelijk is.

toegankelijkheid van lesmaterialen: boeken (maak overzichtelijk voor de leerling), studieplanners, overzichtslijsten met formules of grammatica
Keuzevak
Dyslexie

Voor de volgende keer: bestudeer H7 en H8 (talendocent en 'overig' student)
Voor IVLDLX02KL: of de afzonderlijke bundels die op jouw vak van toepassing zijn.

4/8
Full transcript