Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Realismer - modernismer:

No description
by

marianne brandt

on 16 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Realismer - modernismer:

Realismer - modernismer:
Litteratur i 1900-tallet

Realisme
Realisme har til hensigt at skildre kendsgerningernes verden - der er ingen grænser for, hvad der kan skildres, for hensigten er at være sand. Sansninger ligger bag observationen af verden - særligt synet har en fremtrædende plads i realismen
Iagttagelserne gengives i et transparent formsprog - sproget gør ikke opmærksom på sig selv og står derfor ikke i vejen for, at vi kan opleve teksten som en parallelverden, der mimer virkeligheden.
Realismen er ikke en afgrænset periode, men en æstetik, der forandrer sig over tid - således er der et væld af realismer: socialrealisme, magisk realisme, psykologisk realisme,
dirty realism
etc.
Realisme og virkelighed
Realismen bygger på en antagelse om, at sproget kan indfange en virkelighed, der ligger uden for os (om denne virkelighed overhovedet findes som en fælles erfaring er et filosofisk problem, som en del af realismen er bevidst om).
"Realisme er en virkeligheds
fremstilling
, der ligner en virkeligheds
gengivelse
".
Vi - læserne - er indstillede på at lade som om, fiktionen er virkelighed: Forholdet mellem læser og værk/kunstner er et kontraktforhold: Værket stiller en
fremstillet
virkelighed til rådighed, som vi kan synke ned i, måske for at gennemleve et andet liv end vores eget, for at erfare andres erfaringer, for at opnå katharsis...
Modernisme
Fremmedgørelse er helt central for modernismen - menneskets forhold til verden og virkeligheden er ikke længere uskyldigt, det oprindelige er tabt, individet fragmenteret...
Sproget er omdrejningspunktet. Det er selve materialet for erkendelsen, ikke bare en form, der bærer indhold. Sproget er et gitter og en mulighed.
Modernismen vil skabe nye udtryk - virkeligheden forandrer sig, derfor må formsproget også konstant transformeres.
Modernisme kontra realisme
Hvor realismen er
samfunds
kritik, er modernismen
civilisations
kritik...
Image by goodtextures: http://fav.me/d2he3r8
Matisse: Harmoni i rød (1908)
Tony Matelli: Fucked (2005)
Kandinsky: Komposition VIII (1923)
Giacomo Balla (1912)
Picasso: Guernica (1937)
Munch: Skrik (1893)
Fauvisme: Maleriet gør opmærksom på sig selv som maleri - altså ikke noget ønske om at gengive virkeligheden mimetisk...
L.A. Ring: På kirkegården i Høng (1904)
Heretica-modernisme
Heretica-modernismen er opkaldt efter tidsskriftet Heretica, som udkom i perioden 1948 - 53.
Tidsskriftet blev redigeret af en række kunstnere, blandt andet Martin A. Hansen.
Heretica betyder "kætterier" og hentyder til, at kunstnerne omkring tidsskriftet vender sig mod det rationelle, teknologien og de ideologier, der har ført mod efterkrigstidens sammenbrud.
Tomheden og meningsløsheden efter 2. Verdenskrig får kunstnerne til at lede efter svar andre steder - det er i sproget, erkendelsen skal findes.
Martin A. Hansen
Både kristen
og
modernist.
Religiøs eksistentialisme - fokus på valget, det enkelte menneske må træffe. Ensomhed er menneskets grundvilkår. Religion som mulighed for at skabe ny mening, nyt livssyn.
Skriver et i et sprog, som også samtidens læsere fandt gammeldags - det gammeldags, symboltunge sprog som et middel til at distancere sig fra magtens propagandasprog.
Bedriver sproglig patos med antiautoritært sigte.
Beslægtet med symbolisterne.
Og i øvrigt aktiv i modstands- bevægelsen
Per Højholt
Peter Seeberg
Absurdisme - eksistentialisme
Michael Strunge
80'er-modernisme
Full transcript