Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tutoři KPI11

No description
by

Katerina Hoskova

on 26 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tutoři KPI11

Mgr. Kateřina Hošková PhDr. Pavla Kovářová, PhD.
Kateřina vystudovala obor Informační studia a knihovnictví na FF MU, kde poté působila několik let jak lektor a tutor informačního vzdělávání. Nyní pracuje pro Kabinet informačních studií a knihovnctví jako externista. Je garantkou a tutorkou e-learningového Kurzu práce s informacemi, Kurzu projektového managementu a kurzu Metody kritického myšlení.

Bc. Kristýna Kalmárová
Bc. Radmila Kouřilová
Radmila vystudovala obor knihovnictví na Slezské univerzitě v Opavě.
Pracuje jako oborový knihovník geografie v Ústřední knihovně Přírodovědecké fakulty MU. Součástí její práce je také vedení e-learningového předmětu XK010 Informační výchova, pořádání seminářů,přednášek a exkurzí. Nyní je také členkou týmu projektu CEINVE jako lektor semináře Jak vyhledávat kvalitní informace a správně je citovat a také jako tutorka e-learningového kurzu Kurz práce s informacemi.

Mgr. Tereza Schwarzová Matýsová
Tereza vystudovala Informační studia a knihovnictví na FF MU a nyní šestým rokem pracuje v Ústřední knihovně FF MU jako referenční knihovnice. Kromě jiného má v knihovně na starosti každosemestrální Kurz informačního vzdělávání otevřený všem studentům, nejen těm z FF (http://knihovna.phil.muni.cz/kurzy/). Kurz práce s informacemi tutoruje již několik let a stále ji to baví.
Bc. Marie Ondrášková
Marie vystudovala bakaláře Informačních studií a knihovnictví a v současnosti pokračuje ve studiu tohoto oboru na magisterském stupni. Potkat ji můžete o víkendech za referenčním pultem knihovny FF MU. V loňském roce byla součástí týmu, který připravoval mezinárodní studentskou konferenci BOBCATSSS a funguje také jako občasná redaktorka a korektorka časopisu Inflow. Marie prošla intenzivním školením pro tutory e-learningových kurzů zaměřených na informační vzděláván
Bc. Klára Kašparová
Klára nyní dokončuje magisterské studium oboru Informační studia a knihovnictví na FF MU. V současné době pracuje jako lektor informačního vzdělávání v Městské knihovně v Poličce, kde se mimo jiné v rámci své diplomové práce věnuje oblasti dokumentové gramotnosti. V průběhu studia se ve studentském projektu podílela na implementování gamifikačních prvků do e-learningového kurzu Kreativní práce s informacemi a nově působí jako tutor předmětu Kurz práce s informacemi. Klára prošla intenzvním školením pro tutory e-learningových kurzů zaměřených na informační vzdělávání.
Mgr. Silvie Kořínková Presová, DiS.
Vystudovala obor Vědecké informace a knihovnictví na Filozofické fakultě MU v Brně. V současné době pracuje v Ústřední knihovně FF MU v Brně (věcná indexátorka). V letech 2006 - 2013 byla asistentkou Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU v Brně. Podílela se na tvorbě plně e-learningového předmětu „Kurz práce s informacemi“ (2006 – 2007). Profesně se specializuje na témata související s organizací poznání a informačním vzděláváním.
Mgr. Marie Indráková
Marie vystudovala Informační studia knihovnictví na FF MU, působila jako koordinátorka v projektu INTERES, který byl zaměřen na vzdělávání učitelů základních a středních škol v oblasti využívání dotykových zařízení ve výuce. Dále se věnuje informačnímu vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí v nízkoprahových zařízeních.
Tutoři KPI11
Podzim 2015
Pavla Kovářová vystudovala Informační studia a knihovnictví a jak je vidět na jejích kvalifikačních pracích od bakaláře po doktorát, po celou dobu vysokoškolského studia se zaměřuje na témata informační bezpečnosti, informační gramotnosti, vzdělávání a související. Stejná témata řeší i ve svém akademickém působení na Kabinetu informačních studií a knihovnictví od roku 2009, zapojila se zde i do několika projektů zaměřených na rozvoj informační a počítačové gramotnosti u studentů MU, knihovníků a učitelů.

Kristýna má za sebou úspěšné studium oboru Informační studia a knihovnictví na FF MU, kde v současné době pokračuje ve studiu na magisterském stupni. Do tajů informačního vzdělávání zabrousila během několikaleté praxe ve studentské experimentální knihovně. Na práci s informacemi ji nejvíc baví jejich vyhledávání ve všech možných i nemožných zákoutích internetu a tvorba vizualizací. Kristýna prošla intenzivním školením pro tutory e-learningových kurzů zaměřeých na informační vzdělávání.
Mgr. Hana Holoubková
Hana vystudovala magisterský obor Informační studia a knihovnictví na MU v Brně a nyní pracuje v Ústřední knihovně Filozofické fakulty MU. Zabývá se věcnou katalogizací a informačním vzděláváním. S týmem projektu CEINVE spolupracuje jako tutor e-learningového kurzu Kurz práce s informacemi.

Mgr. Eva Jandová
Eva vystudovala obor knihovnictví na Slezské univerzitě v Opavě, posléze Obor Informační studia a knihovnictví na FF MU v Brně. Pracuje jako referenční knihovnice v Ústřední knihovně FF MU, kde se mimo jiné věnuje i informačnímu vzdělávání face to face. V současné době je na rodičovské dovolené.

Ing. Martina Nedomová
Martina studovala na PrF MU a VUT, je zaměstnaná v Ústřední knihovně PdF MU jako knihovník a lektor informačního vzdělávání, podílela se např. na projektech CVIDOS (nová knihovna PdF), Portál humanitních elektronických zdrojů (ZU, ČZU) nebo e-PK (elektronické dodádvání dokumentů) aj. Spolupracuje s týmem CEINVE na e-learningovém kurzu Kurz práce s informacemi, na kterém se podílí už od jeho vzniku. V současné době je na rodičovské dovolené.
Pavel studuje navazující magisterské studium Informačních studií a knihovnictví na FF MU a pracuje jako tester softwarových aplikací ve firmě EmbedIT. Mimo jiné spolupracuje na tutorování e-lerningového kurzu Kurz práce s informacemi. Ve volných chvílích se zabývá studiem osobního rozvoje a decision makingu. Pavel prošel intenzivním školením pro tutory e-learningových kurzů zaměřených na informační vzdělávání.
Bc. Pavel Klammert
Mgr. Gabriela Šimková
Gabriela je absolventkou oboru Informační studia a knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Již několik let se věnuje jako lektorka informačnímu vzdělávání. V Kabinetu informačních studií a knihovnictví vede Výzkumný seminář, podílí se také na vedení Kurzu práce s informacemi a Kreativní práce s informacemi. Je garantkou projektu Výzkumy.knihovna.cz, který systematicky rozvíjí znalosti a dovednosti knihovníků v oblasti metodologie výzkumných šetření. Od roku 2010 je šéfredaktorkou online magazínu Inflow.
Full transcript