Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Suport conductual positiu

No description
by

Beth Vilardebó Perxachs

on 12 June 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Suport conductual positiu

Objectius específics -> donar a conèixer
- La cultura del SCP
- Les tècniques i programes que el SCP defineix
- La història d'abusos cap a les persones amb DI
- La defensa dels drets de les persones amb DI

És una forma de ser i fer
3. Per què sorgeix el SCP?
CONDUCTA PROBLEMA
índex:
1. Introducció
2. El concepte de cultura
3. Per què va sorgir el SCP
4. Principals conceptes del SCP
5. La intervenció amb SCP
6. L'anàlisi conductual aplicat

El SCP és la forma de pensar i actuar acceptada per tota la comunitat que conviu i dóna suport a les persones amb discapacitat intel·lectual (PDI)
2. El concepte de cultura

·Què volem dir amb "cultura" i què significa?


3.1 La història del maltractament a la discapacitat

VIDEO 1
VIDEO 2
Història
Imatges
3.2 Unió de diversos conceptes
Els conceptes: condicionen actuacions, formes de pensar...

Acceptació incondicional d'aquests principis

Tolerància zero a la seva vulneració


La intervenció és la norma directa i explícita de com actuar...són les tècniques


Punts del SCP
normalització
inclusió
participació
valors i drets
qualitat de vida
plans centrats en les persones
paradigma dels suports
VIDEO 3
CÀSTIG
TÈCNICA AVERSIVA
Actualment, les nostres intervencions han tenir:

A. Validesa social

B. Generalització dels resultats
Els programes es dissenyen en base a:
- Tècniques proactives

Incidir en: la persona i l'entorn
4. Principals conceptes del SCP. La cultura del SCP
El SCP es compromet amb principis com:
- Drets humans
- Igualtat
- Dignitat
- Qualitat de vida
- Salut integral
- Justícia social
Valors:
- Dignitat
- Igualtat
- Inclusió
- Reivindicació
- Participació
- Qualitat...
RISC DE COMPORTAMENT NO ÈTIC:
Variacions del maltractament segons el dany causat a la persona maltractada.
- Físic
- Psicològic
- Sexual
- Econòmic
- Jurídic

Variacions del maltracte segons la conducta del qui ho causa:
1- Obstinació en la cura: excés d'atenció

Exemple: Mikel i Aitor

2- Atenció inapropiada: el tipus d'atenció no és adequat
3- Atenció insuficient

4- Negligència

5- Abandonament

6- Engany i manipulació

7- Amenaça creïble de maltractament

8- Acció expressa de maltractament
Variacions del tracte no digne i maltractament en funció de la intencionalitat i la responsabilitat:
1- Ignorància no responsable:
- no té intenció de fer mal; no és conscient...
2- Ignorància responsable:
professionals que tenen al seu càrrec a persones amb DI però es desentén voluntàriament d'adquirir la formació que necessita per a les tasques concretes que assumeix.
3- No ignorància i intencionalitat:
maltractar
4- Tolerar el maltractament conegut:
col·laboració passiva en el maltractament i responsabilitat subjectiva.
5- No ignorància però incapacitat d'evitació
Aquests conceptes fan referència també a:

- Inclusió i participació
- Normalització
- Qualitat de vida
- Plans centrats en la persona
- Paradigma de suports
- Valorització / Personalització
4.1 Inclusió i participació social
Inclusió: viure en els mateixos entorns. No és un favor, sinó un DRET.

Participació: evita que la inclusió sigui només testimonial ("estar per estar")
valorar l'impacte de les activitats inclusives sobre la persona.
Ex: partit de futbol4.2 Normalització
- Realitzar activitats d'acord amb l'edat, cultura i desitjos.

CRÍTICA a:
- Centres amb activitats improductives
- Objectius infantils
- Tasques eternament repetitives
- Roba inadequada
- Habitatges i entorns freds, impersonals, sense decoració, ...
4.3 Qualitat de vida
Model de Shalock: què hem de treballar per aconseguir una vida de qualitat?
- Benestar emocional
- Relacions interpersonals
- Benestar material
- Desenvolupament personal
- Benestar físic
- Autodeterminació
- Inclusió social
- Drets
4.4 Plans centrats en la persona
Del model mèdic (s'ha de curar) o escolar (ha de passar els exàmens), es demana que els plans incloguin:
- interessos
- futur
- expectatives
- què preocupa
- salut, ...


4.5. El paradigma dels suports
Els professionals adoptem un nou rol: donar SUPORT
4.6 Valorització / Personalització
Punt clau del SCP: la REVALORITZACIÓ de les persones.
Observar a persones amb DI que realitzen activitats vàlides i acceptades: canvia la imatge que tenim de les persones amb DI.
Resum:

La imatge i l'entorn de la persona amb DI adquireix rellevància.
El SCP és la "disciplina" on es descriuen tots els principis que desitgem treballar.
És un canvi cap als drets i igualtat de les persones, tant en els serveis com en la societat.
5. La intervenció amb SCP. Línia tècnica
5.1 Introducció a la intervenció
El SCP s'aplica a diversos col·lectius:
Què és una conducta problema/repte/complexa...?
Conducta que per la seva freqüència i/o intensitat produeix:

- una interferència en la integració,
convivència o en l'aprenentatge.

- un perill per la salut o seguretat de la pròpia persona o d'altres.
Causes de les conductes problema
- Causes biològiques

- Causes psicològiques

- Causes socials
No podem parlar d'una única causa!!!
Causes orgàniques
Fenotips conductuals: conjunt de conductes que apareixen associades a una síndrome específica d'etiologia genètica.


3 grups de FC:
- FC amb base biològica identificada: X Fràgil, Angelman, SD
- FC amb base biològica no identificada: Cornelia de Lange
- FC amb base biològica no identificada associats a etiologies diverses: Autisme

Medicació ajustada?


- Quadre extrapiramidal
Causa orgànica?
- Dolor (Escala de disconfort modificada (Gedye)
Ex:
Dolor menstrual
Síndrome de disfòria premenstrual

Epilèpsia
- Es pot confondre amb agressivitat
REGISTRES
Salut mental
Trastorn psicòtic: deliris/alucinacions/envelliment

Trastorn afectiu (depressió):
+ envelliment - funcionament cognitiu amb quadre depressió = TC
Observar gana i son:
REGISTRES

Trastorn per estrés post-traumàtic: abusos sexuals.

Trastorn obsessiu - compulsiu: + compulsions si: + envelliment amb depressió


Les conductes tenen una funció:

- Atenció
- Evitativa
- Tangible
- Autoestimulació
Canviar l'enfoc...
Les persones amb discapacitat no són dolentes, no són problemàtiques, sinó que tenen problemes; no tenen mala intenció sinó que:
- no saben com fer-se entendre's
- no saben com demanar de manera adequada les coses
- no ens comprenen
- no es troben bé
- tenen dolor
- manca de control...
6. L'anàlisi conductual aplicat (ABA)
Model de treball basat en:
- Analitzar la conducta:
* topogràficament
* funcionalment
- Mesurar la conducta per comparar abans i després de la intervenció
- Aplicar tècniques i procediments que modifiquen la conducta amb una base d'evidència
Els programes s'han de treballar de manera PROACTIVA, en base a:
- Observem la causalitat: bio-psico-social
a) EDUCAR habilitats, comunicació, autocontrol...
b) Controlar estímuls PREVIS que disparen les CP
c) Controlar els estímuls POSTERIORS que mantenen les CP
d) ENTORNS socials segurs, controlats i afectius
e) Canviar CONTEXTOS pobres
Ús de les pràctiques proactives
Prevenció primària

Modificar l'entorn per a reduir la possibilitat de l'ocurrència de la conducta problema.
Prevenció secundària
Quines estratègies utilitzem quan la conducta d'una persona inicia una escalada per poder veure un episodi de conducta problema.
Estratègies reactives
Com respondre de forma segura i eficient a les conductes problema si no poden ser previngudes.
I. Canvis en el context físic
Com saben si és així? (qüestionaris)
- En tus zapatos
- En el supermercat
- Ambients relaxats
- Enriquir amb objectes el seu entorn
Una bona forma d'analitzar-lo seria si és un lloc on viuries...
II. Canvis en el context social
- Relacions amb els companys
- Relacions amb els professionals
- Relació la família
- Altres relacions
Com és la seva vida social? Quantes relacions manté? Existeixen relacions que no són òptimes? Genera simpatia? Comparteix?
Les millores s'haurien de pensar com si es tractés d'un familiar (un pare, un fill, ...)
III. Canvis mèdics
Estat de salut:
- Odontològic
- El son
- Menjar/beure
- Medicació
- Control d'esfínters
IV. Tècniques antecedents de control d'estímuls
Quins llocs, quines coses sembla que el relaxa?

- Introduir estímuls que li agraden
- Retirar estímuls associats amb CP
V. Tècniques conseqüents
Reforços diferencials (RDI, RDA, RDO):

- Reforçar conductes incompatibles amb la CP
- Reforçar conductes alternatives amb la CP
- Qualsevol conducta positiva
Ensenyar una conducta amb equivalència funcional
PREVENCIÓ PRIMÀRIA
PREVENCIÓ PRIMÀRIA
PREVENCIÓ PRIMÀRIA
PREVENCIÓ PRIMÀRIA
PREVENCIÓ PRIMÀRIA
PREVENCIÓ SECUNDÀRIA
Eliminar els estímuls que es relacionen amb la CP:
- Relaxar-lo verbalment
- Interaccions suavitzadores
- Relaxació
- Canviar d'entorn (dins/fora; molta/poca gent)
- Canviar l'entorn (renous, gent)
- Introduir estímuls que provoca benestar
- Exercici físic
Algunes persones creuen que explotar pot ser una bona tècnica. No s'ha demostrat: no hi ha desgast, només és momentani.
Estratègies reactives
En aquest cas la persona ha perdut el control: agredeix, s'autoagredeix, està agitada, ... Pot provocar danys.
Què fer:
- Evitar danys
- Treballar en equip
- Treballar de forma organitzada
- Medicació d'urgència
- Interrupció física
- Contenció física
- Contenció mecànica
- Aïllament
Avaluació
a) Anàlisi topògràfic

b) Anàlisi funcional


Primer pas:
- Descriure la conducta
Utilitzar llenguatge que no doni dubtes.
- ABS-RC:2/ABS-S:2
- Respondre per què realitza aquesta conducta:
* Estimuls previs / conseqüents
* Mesurar la conducta
Observació directa, registre freqüències, ... BBAT
Tenir descrita la conducta, saber la funció i mesurar-la (línia base/tractament)
Informacio a tenir en compte:

General : contextos, Q.V, ...
Concreta: disparadors lents/ràpids
Conseqüents
CAS - REGISTRES
SUPORT CONDUCTUAL POSITIU
MOLTES GRÀCIES!!!
(apunts)
(apunts)
(vídeo Maysoon Zayid)
(video: el reto de aprender_Pablo Pineda)
Grup de reflexió ètica
( DI - TC- SM)
- Terminologia:

oligofrenia
subnormalitat
retard mental
discapacitat intel·lectual
trastorn del desenvolupament intel·lectual
20-50%: ---------
15-20%:--------
7%:-----------
(tristesa)
Persones amb DI lleu/moderada-greu més TC? més SM?
DI moderada- greu: els problemes de salut mental es manifesten amb conducta.
Patologia mental que ocasiona equivalents conductuals.

No hi ha TC!!!
PLUJA D'ANOTACIONS:
- Síndorme de Down: moltes persones poden presentar celiaquia. Freqüent mutisme selectiu.
- Síndrome X-Fràgil: moltíssimes otitis / Testicles hidròceles / Noies: anisetat social/trastorn disexecutiu/intel·ligència límit/ ulls blaus-verds/ parsimònia-pressa. "Dos un davant l'altra".
Mare premutada:
- FOD fallo ovàric precoç
- Trastorn d'ansietat
- 50 anys: demències. Tremolor associat a Alzheimer/Parkinson

- Malalties del gangli de la base: 60 anys compulsions (estirar els cabells, ulleres): PROTAC!!!
INPUT DE PRESSIÓ ACTIVA DE PROPIOCEPCIÓ
conducta problema
+ estímuls: + tics (insults, ...). Amb sales Snozelen: - esterotípies + tics.
20' en fer efecte!!!
ARMILLA: prevenció / MANTA: intervenció
tics + TDAH + compulsió: Síndrome Gilles de la Tourette amb DI
... més pluja d'anotacions:
- Prader- Willy: autolesions / hiperfàgia / perianal (topiramat)
Hipersensibilitats:
- zones de neoprè
- sac de pes cosits a la bata
- beure amb palla si hi ha renous
- no caramels àcids
- "home del temps sense renou"
Apunts:
- Observem persones:
- Enganxats a terra
- Baveig
- Curvatura
- Torre de Pisa
- Distonies / Acatísia
Apunts:
"Persona que mou els braços i es confón amb agressivitat"
Crisi epilèptica FOCAL:
Frontal:
- baixar-se els calçons.
- moviments motors: cop de mà
- ulls: per amunt i girar sobre ells mateixos
- orina: control de l'orina
- temperatura: baixa el llindar de l'epilèpsia
Temporal:
- memòria
- audició
Occipital:
- visió
Els neurolèptics: baixen llindar de l'epilèpsia. Produeixen gingivitis i precipiten TC.
més apunts:
Crisi epilèptica generalitzada:
- Tònico- clònica: CRIT - PSIANOSIS - CONVULSIONS
- ABSÈNCIES
- ATÒNIQUES: caminen i cauen
- EPILÈPSIA foto-lumínica: EX: cerca els arbres, no vol sol, ...
- Crisis per renous, ensurts ...
- Crisis frontals complexes focals: es donen amb DI límit i es confonen amb Trastorn de personalitat.
- Prova terapèutica amb un ANTIEPLÈPTIC
Si una persona amb SD fa una crisi epilèptica sospita de demència!
Reminiscències del passat
- Maltractament físic, sexual i psicològic

- Absència d'oportunitats

- Manca de participació

- Característiques físiques de l'entorn negatives

- Abandonament de les necessitats personals

- Gran tensió del cuidador

- Capacitats i debilitats cognitives

- Capacitats i debilitats adaptatives

- Alteracions del desenvolupament del llenguatge

- Baixa autoestima

- Baix suport emocional

- Esdeveniments vitals adversos
Equivalència funcional
Ha d'aconseguir els mateixos resultats en QUANTITAT/ INTENSITAT/ IMMEDIATESA
Ha de ser tan fàcil d'executar com la CP (Si és més complexe no serà equivalent)
Protocol conducta
Qüestionaris
Pla d'intervenció conductual
Síndrome de Cornelia de Lange
Síndrome de Down
Síndrome X-Fràgil
Síndrome d'Angelman
Full transcript