Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Nettanalyse

INF122: Teoriførelesing med oppgåver i nettpraksis
by

Kristian Fuglseth

on 18 April 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Nettanalyse

Nettanalyse:
Usability (brukarvenlegheit)
Finability (m.a. SEO)
andre?
Kjelde: Peter Morville, semanticstudios.com
Motiv
Målsetjing
Målgruppe
Konsept
Brukarbehov
Prioriteringar
Evaluering av nettsida som eit prosjekt
Verksemda si målsetjing = brukarane sine ønsker
Bedrehivolda-undersøkinga:
Svakt
konsept
Verksemda
sitt konsept
Brukarane
sitt konsept
Verksemda
sitt konsept
Sterkt
konsept
Brukarane
sitt konsept
Markørane
Verkemidla
Disponering
Seriøsitetsmarkørar
Målgruppemarkørar
Funksjonalitetsmarkørar
Verdimarkørar
Målgrupperetta bodskap
som fyl verksemda sin
strategi etter eit
klart definert
konsept

Konseptet skal kome klart fram
allereie på framsida:
design
struktur
funksjonalitet
lenker og navigasjon
innhald

SEO er ei dagleg rutine
Triggerord:
enkle
beskrivande
konkrete
substantiv
løysingar
brukaren sine
ikkje lag nye
Verdi for brukaren = verdi for deg
Nytte
godt innhald
relevant mengde innhald
Attraktivitet
Layout
Navigasjon
Tekst
Bilete
Tilgjengelegheit
Teknisk tilgjengelegheit
WAI
Truverde
Design
Innhaldsstruktur
Innhald
Findability
Ekstern
Intern
Brukarvenlegheit
Teori
Konvensjonar
Vanlege feil
Morville-modellen:
Årets tilgjengelighetspris 2010
alle krav i kriteriesettet
mykje innhald
godt tilrettelagt på ein oversiktleg måte.
tekstforstørring
svakheiter:
til plassering og skildring av lenkjer ved bestilling av publikasjonar
skjemaet for denne tenesta ikkje er godt utforma
kunne ha hatt ein noko spenstigare design
Oppsummert:
nå breitt ut gjennom eit enkelt, tilrettelagt språk
god støtte til navigasjon
konsekvent plassert footer
god oversikt over innhaldet
og arbeidsområdet til institusjonen
Kall ein spade
for ein spade
Evaluere nettsider:
Sjekke resultatet mot opprinneleg plan
Hadde vi:
konkrete mål?
analysert målgruppa godt?
rett konsept?
er det uheldige kompromiss?

Dialog i planlegginga
Dialog i evalueringa

Vi kan alltid gjere noko betre
Brukartestar:
Kvalitative
Kvantitative
Task-intervju
Spørjeundersøkingar
Bakgrunnsanalyse:
Kva er motivet/målsetjinga?
Kven er målgruppa og kva nytte skal dei ha av sida?
PERSONAS OG TENKTE SITUASJONAR
Kva prioriteringar er gjorde?
Kva verkemiddel er valde?
Korleis er innhaldet disponert?
Lag lister
målgrupper
personas
behov og nytte
innhald
konsept
fargar
skrifter og
biletetypar
kartlegg navigasjon
så strukturen på sida
triggerord
SEO og WAI-sjekk
Brukartest:
Sjekke resultatet mot opprinneleg plan
Finne ut om nettsida er nyttig
Sjekk mot dine strategiske verksemdsmål

Ansikt-til-ansikt
Nettundersøking
Kvalitativ
Ansikt til ansikt
3-5 PERSONAR
(av personas)
som går gjennom
reelle situasjonar som nettsida var laga for
- konkrete spørsmål
- sjå og lær (observere)
- notere brukaråtferd
Kvantitativ
Stor nettundersøking
(200 + av personas)
stadfestar konsept, prioriteringar
og vala du har gjort på nettsida,
Føranalyse
nettundersøking
(40-50 av personas)
gir eit bilete av nytten
for å peike ut problemområder
Kvalitativ
Ansikt til ansikt
3-5 PERSONAR
(av personas)
som går gjennom
reelle situasjonar som nettsida var laga for
- konkrete spørsmål
- sjå og lær (observere)
- notere brukaråtferd
Kva funksjonar er ulike? Kva kan de seie om målgrupper?
Verdiane i Regjering.... (2013)
Verdiane i opposisjon.... (2016)
2011
2016
2011
2016
https://moqups.com/
Google analytics
Full transcript