Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SISÄISET MALLIT

No description
by

Tarja Heikkilä

on 28 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SISÄISET MALLIT

SISÄISET MALLIT
= skeema, toiminnan käsikirjoitus, skripti, sisäinen representaatio, tietorakenne
havaintojemme
syntyä
muistiamme
MAAILMAN-
KUVAAMME
odotukset ohjaavat:
"En olisi nähnyt jos en olisi uskonut"
- täytämme aukot
- esine/tausta
- havaintopysyvyys
- asia painetaan mieleen sisäisten mallien avulla ja
se palautetaan muistista siten,
että se sopii olemassa olevaan sisäiseen malliin
Maailmankatsomus, arvot, normit,
Moraalikäsitykset, uskomukset

SOSIAALISTA
HAVAINNOINTIA
NEISSERIN
HAVAINTOKEHÄ

mielessä oleva käsitys asioista ja tapahtumista, vaikuttaa kaikkeen: mitä tarkkaillaan, miten havainnot tulkitaan, mitä muistetaan, mitä ajatellaan itsestä, muista, tilanteista, tunteista – myös motoriset mallit perustuvat sisäisiin malleihin, ovat osin tietoisia, osin tiedostamattomia ja automatisoituneita.
voi olla tiedostamatonta tai tietoista
Sisäiset mallit
ohjaavat
tarkkaavaisuuttamme
mihin kiinnitämme huomiotamme
ja keskitymme

- fyysisistä ominaisuuksistamme
- luonteenpiirteistämme
- taidoistamme ja mahdollisuuksistamme
= minäpystyvyys, minäkäsitys, itsetunto


muodostavat HENKILÖKOHTAISEN IDENTITEETIN
(laaja sisäinen malli), joka kertoo KUKA
ja MILLAINEN MINÄ OLEN.
käsitystä itsestä
-
ensivaikutelma
- polttomerkki eli stigma,
sädekehä
- stereotypia
-
attribuutiot
: toisen käyttäytymiselle
annettuja selityksiä esim. johtuu henkilön
luonteesta (sisäinen) tai johtuu senhetkisestä
tilanteesta (ulkoinen),
voidaan ajatella pysyvänä tai muuttuvana
Ekspertillä jäsentyneemmät
tietorakenteet:
- osaa "pakata" tietoa,
ohittaa työmuistin rajoitukset
- tieto jäsennelty niin, että helpompi
palauttaa mieleen
Sisäiset mallit
ilmenevät
emootioissa
kognitioissa
käyttäytymisen tasolla
Sisäiset mallit auttavat
- valikoimaan informaatiotulvasta tarpeellisen
- ennakoimaan toimintaa
- automatisoimaan tiettyjä prosesseja vr.t autolla-ajo
HAITTOJA
- tuottaa ennakkoluuloja
- mielenterveyttä heikentäviä uskomuksia
-
ennakkoluulo
- itseään toteuttava ennuste
psyykkistä itsesäätelyämme
>noudattaa opittuja skeemoja ja
havaintokehän periaatetta
esim.
turvaudumme tiettyihin defensseihin
olemme kehittäneet selviytymiskeinoja
skeemojen muuttaminen vaatii psyykkistä työtä
Full transcript