Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Herbert Spencer

No description
by

Tien Nguyen

on 16 March 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Herbert Spencer

Herbert Spencer
Herbert Spencer
(1920 - 1903)

- Herbert Spencer là một triết gia, nhà lý thuyết chính trị tự do cổ điển, nhà lý thuyết xã hội học người Anh.
- Ông sinh ngày 2 tháng 4 năm 1820 tại Derby, Anh.
- Spencer hầu như không theo học ở trường lớp chính quy mà chủ yếu học tập ở nhà dưới sự dạy bảo của cha và người thân trong gia đình
- Bối cảnh chính trị, kinh tế, xã hội cùng với môi trường ở Anh thế kỷ XIX đã có ảnh hưởng nhất định đến xã hội học Spencer.
- Ông mất ngày 8 tháng 12 năm 1903, và được an táng tại Nghĩa trang Gate.
Loại hình xã hội và
thiết chế xã hội
Nguyên lý cơ bản của xã hội học Spencer
Phương pháp nghiên cứu
Vận dụng phương pháp thực chứng để nghiên cứu xã hội
Tiểu sử
Các tác phẩm tiêu biểu
Tĩnh học xã hội
(1850)
Nghiên cứu xã hội học
(1873)
Các nguyên lý
của xã hội học
(1876-1896)
Xã hội học miêu tả
(1873-1881)
Khó khăn khách quan
- Khó thu được số liệu khách quan.
- Lựa chọn đề tài và thu thập số liệu của nhà nghiên cứu.

- Sử dụng nhiều số liệu, phải thu thập số liệu vào nhiều thời điểm và ở nhiều địa điểm khác nhau.
- Nắm vững các tri thức và phương pháp nghiên cứu của sinh vật học và tâm lý học.


Khó khăn chủ quan
- Định kiến, tình cảm cá nhân của nhà nghiên cứu.
- Năng lực, trình độ, kỹ năng tay nghề của nhà nghiên cứu hạn chế.

Nhà nghiên cứu phải đứng trên lập trường khách quan khi nghiên cứu, nâng cao trình độ và kĩ năng nghề nghiệp

Spencer đã nhấn mạnh tính cấp bách và cần thiết của việc nghiên cứu các phương pháp làm khoa học. Các nhà khoa học cần nghiên cứu và tuân thủ các quy tắc, thủ tục, tiêu chuẩn và các kỹ thuật nghiên cứu của xã hội học khi tiến hành nghiên cứu.
Xã hội là một cơ thể sống
- Xã hội là các "cơ thể siêu hình hữu cơ", có cấu trúc sinh vật vận động biến đổi và phát triển theo quy luật.
- Xã hội học là khoa học sinh vật học, chuyên nghiên cứu về cơ thể xã hội hữu cơ này.

Xã hội học có thể vận dụng các nguyên lý, phương pháp nghiên cứu sinh vật học.
Nguyên lý tiến hóa xã hội
Xã hội loài người phát triển tuân theo quy luật tiến hóa từ xã hội có cơ cấu nhỏ, đơn giản, chuyên môn hóa thấp, không ổn định, dễ phân rã đến xã hội có cơ cấu lớn, phức tạp, chuyên môn hóa cao, liên kết bền vững và ổn định.
- Phát hiện ra quy luật, nguyên lý của cấu trúc xã hội.
- Tìm kiếm những thuộc tính, đặc điểm chung, phổ biến và những mối quan hện nhân quả giữa các sự vật hiện tượng
Nhiệm vụ của Xã hội học
Tác nhân của hiện tượng xã hội
- Chủ quan bên trong: trí tuệ, thể lực và các trạng thái xúc cảm.
- Chủ quan bên ngoài: khí hậu, đất đai, sông ngòi.
- Tự sinh: quy mô dân số, mật độ dân số của xã hội và các mối liên hệ giữa các xã hội với nhau.
So sánh cơ thể sống với xã hội
- Khác nhau: Xã hội gồm các bộ phận có khả năng ý thức và tích cực tác động lẫn nhau.
- Giống nhau: cả cơ thể sinh học và cơ thể xã hội đều có khả năng sinh tồn, phát triển và tuân theo các quy luật.
- Nhóm 2 -
Phân loại xã hội
Phân loại xã hội quân sự - công nghiệp
Xã hội đơn giản
Xã hội hỗn hợp bậc 1
Xã hội hỗn hợp bậc 2
Xã hội công nghiệp
Phân loại các cấp bậc xã hội
Thiết chế xã hội
Định nghĩa về thiết chế xã hội
- Là khuôn mẫu , kiểu tổ chức xã hội.
- Đảm bảo đáp ứng các nhu cầu , yêu cầu chức năng cơ bản của hệ thống xã hội.
- Kiểm soát các hoạt động của các cá nhân và các nhóm trong xã hội .
.. Thiết chế xã hội nào giúp xã hội thích nghi ,tồn tại và phát triển thì thiết chế đó được duy trì , củng cố.

Các thiết chế xã hội
Thiết chế gia đình
Thiết chế nghi lễ
Thiết chế chính trị
Thiết chế tôn giáo
Thiết chế kinh tế
- Thỏa mãn nhu cầu duy trì nòi giống.
- Kiểm soát hoạt động sinh đẻ - tình dục, quan hệ phụ nữ và nam giới, và nuôi dạy con cái.
- Giải quyết các xung đột bên trong và bên ngoài xã hội.
- Sự tập trung quyền lực càng lớn thì càng bộc lộ rõ sự phân chia cơ cấu giai cấp.
- Niềm tin vào lực lượng siêu tự nhiên, siêu nhân. - Tập hợp các cá nhân cùng chia sẻ niềm tin và cùng nhau tham gia các hoạt động nghi lễ đặc thù của tôn giáo.
- Củng cố hệ thống chuẩn mực giá trị, niềm tin, tinh thần... để duy trì trật tự xã hội.
- Đáp ứng yêu cầu thích nghi của tổ chức xã hội đối với môi trường và thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của con người về các sản phẩm và dịch vụ.
- Sự tiến hóa của các thiết chế kinh tế thể hiện ở:
Thay đổi về tổ chức lao động
Nâng cao trình độ công nghệ và tri thức
Mở rộng sản xuất và phân phối hàng hóa, dịch vụ
Mức độ tích lũy tư bản và tư liệu sản xuất
- Liên kết và kiểm soát các quan hệ xã hội của con người thông qua các thủ tục, nghi thức
- Duy trì những cơ cấu, tổ chức quy mô lớn.
- Mức độ tập trung quyền lực trong xã hội càng cao thì mức độ bất bình đẳng về nghi lễ càng lớn.
Kết luận
Những đóng góp
- Nguyên lý xã hội học của Spencer có ý nghĩa rất quan trọng đối với khoa học xã hội học.
- Để lại nhiều ý tưởng quan trọng được tiếp tục phát triển trong các trường phái, lý thuyết xã hội học hiện đại.
- Mở đầu cho trường phái sinh thái học người và "trường phái Chicago" phát triển ở thế kỷ XX.
Hạn chế
- Spencer đã bị phê bình khi đã suy diễn, quy đồng một cách máy móc từ lĩnh vực sinh học sang lĩnh vực xã hội.
- Spencer cũng bị phê bình là không nhất quán. Quan điểm của ông thay đổi đối với các vấn đề như: quốc hữu hóa đất đai, vấn đề quyền tẻ em và việc phát triển chế độ phổ thông đầu phiếu ở phụ nữ.
- Không đáp ứng đầy đủ yêu cầu của chủ nghĩa duy lý trong khoa học.
So sánh
Full transcript