Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Inkludering- det är i klassrummet det händer!

Tankar om hur man kan jobba tillsammans och inte bara samtidigt!
by

Hulya Basaran

on 14 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Inkludering- det är i klassrummet det händer!

Inkludering som begrepp
Inkludering
- det är i klassrummet det händer!
Tankar om hur man kan jobba tillsammans
och inte bara samtidigt!
Nya elever
Hülya Basaran
Varför tänker vi inkludering?
Hur tänker vi inkludering i praktiken?
Inkludering kontra integrering
organisation
system
helhet/delar
olikhet
hierarkier

Exempel
Attytid och förhållningssätt
-inte enbart fysisk placering
Inkludering handlar främst om:
lärare + lärare
lärare + elev
elev + elev
gruppen

En inkluderande miljö kräver samhandling och samlärande mellan elever- man gör saker/upplever och lär sig tillsammans, med varandra av varandra.
Inkludering innebär för oss att alla elever tillhör gemenskapen oavsett utgångspunkt för den enskilde eleven. Och att eleven känner detta.
respektera elevens verklighet och tolkningen av den
generalisera inte
dra inte förhastade slutsatser, för en dialog, fråga!
var uppmärksam på dina egna fördomar
skapa upplevelsen "jag är i goda händer" för eleven
ge eleven tid att göra sig förstådd
utgå från vad eleven kan och bygg vidare
synliggör elevens utveckling
LGR 11
språk
eleven ska uppleva växandets glädje
Höj det pedagogiska taket!
- diskutera inte brister och problem
- lägg inte problemen på eleven- utmana pedagogiska tänket
-diskutera mångfaldens och olikheternas möjligheter
"Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov" Lgr11
"Alla elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande." Skollagen
Förstärk det positiva
identifiera det som fungerar!
Integrering/inkludering i praktiken
Full transcript