Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Yönetimde Karar Verme ve Planlama

No description
by

Serkan Duran

on 1 May 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Yönetimde Karar Verme ve Planlama

Karar Türleri
Karar verme üç farklı açıdan incelenebilir:
Karar Verme Süreçleri
BAŞLICA YÖNETİM BİÇİMLERİNDE KARAR VERME
İYİ KARARIN NİTELİKLERİ
Belirsizlik ile Nasıl Başa Çıkılır?
- Belirsiz bir durumun varolduğunu kabul edin.
- Belirsizliğe karşı toleranslı olun.
- Kendi inanç, yargı ve fikirlerinizin bilincine varın.

Yönetimde Karar Verme ve Planlama
Güzelliği anlamak için bir kere bakmak yeter ama, bir karara varmak için çok düşünmek gerekir.

EMILE ZOLA

Karar Nedir?
Karar verme, ne yapacağımızı bilmediğimiz zaman yaptığımızdır. Karar vermek,seçenekler arasından en büyük değeri sağlayacak olanı tercih etmektedir.
Bireysel açıdan
Takım açısından
Organizasyonel açıdan
h
-Tanımlama
-Teşhiş Koyma
-Dizayn Etme
-Karar Verme
Programlanmış Kararlar
:Rutin bir yaklaşımla ele alınan tekrarlayıcı kararlardır.
Programlanmamış Kararlar
:Programlanabilir kararların aksine günlük ve rutin olaylarauygulanamayan nitelikteki kararlardır.
Karar Verme Ortamları
-Karar Vermede Belirlilik Ortamı
Karar alınırken geçmiş,şimdiki,gelecek zamanda ki durumlar net ise ortam da karar alınıyor demektir.
-Karar Vermede Risk Ortamı
Geçmişte nelerin olduğu, şimdi nelerin olmakta olduğu ve gelecekte nelerin olacağı kesinlikle biliniyor ise, risk ortamında karar alma söz konusudur.
-Karar Vermede Belirsizlik Ortamı
Karar alırken, geçmiş zamana ilişkin, şimdiki zamana ilişkin ve gelecek zamana ilişkin hiçbir bilgi yok ise karar vermek ve gerilim meydana gelir.
-Amacı Kâr Olan Yönetim
-Otokratik Yönetim
- Merkezden Yönetim
- Kurul (Grup) Yönetimi
-Etkili
-Verimli
-Hızlı
-Zamanında
PLANLAMA
Bir yöneticinin ileriye bakmasına ve kendine açık olan seçenekleri bulmasına yardım eden bir süreç olarak düşünülebilir.
Planlama Süreci Aşamaları
1.Amaçların Saptanması:
-Planlama işleminde ilk hareket noktası, işletmenin birincil (asal) ve ikincil (yan) amaçlarının açık-seçik biçimde belirlenmesidir.
2. Olanakların Araştırılması
-Saptanan amaçlara ulaşmak için işletmenin gerek işletme dışında ve içinde malzeme, para, bilgi, beceri açılarından ne gibi olanaklara sahip olduğunun araştırılıp belirlenmesidir.
-
3.Seçeneklerin Belirlenmesi ve Karşılaştırılması
-Eldeki olanaklar çerçevesinde amaca ulaşmak için başlıca yollar ve araçların yani seçeneklerin araştırılıp belirlenmesi ve karşılaştırılmalıdır.
4. En Uygun Seçeneğin Belirlenmesi
-En isabetli seçeneği belirleme­nin, yapılan araştırma ve incelemelerin ışığında olması gerekir.
5. Plan Hedeflerinin Saptanması
-Amaçlara ve eldeki olanaklara en uygun düşecek seçenek belirlendikten sonra yapılması gereken iş, plan hedeflerinin belirlen­mesidir.
6.Planın Denetimi
-Plan uygulamasından alınan sonuçların planda saptanan hedeflerle karşılaştırılması ve arada olum­suz bir fark varsa bunların hangi önlemlerle nasıl giderilebileceğinin belirlenmesidir.
İçindekiler
-Karar Nedir?
-Karar Vermenin 3 Farklı Açısı
-Karar Verme Süreçleri
-Karar Türleri
-Karar Verme Ortamları
-Belirsizlik İle Nasıl Başa Çıkılır?
-Yönetim Biçimlerinde Karar Verme
-İyi Kararın Nitelikleri
-Planlama
-Planlama Süreçleri
Full transcript