Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Nederlands wereldwijd

No description
by

Fatma Topuzoglu

on 1 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Nederlands wereldwijd

West-Germaanse taal
28 miljoen mensen
23 miljoen mensen Nederlands moedertaal
5 miljoen niet moedertaal
Meest gesproken talen
Plek 37 of 48
Oudnederlands:
Hedendaags Nederlands:
$1.25
Woensdag, april 02, 2014
Vol XCIII, No. 311
In 481 het Frankische Rijk
Bestond uit: Frankrijk, Nederland, Duitsland, België en Noord-Italië
Oudnederlands in Nederland en België
Oudnederlands van circa 500 tot 115
Nederlands wereldwijd
Algemene informatie over de Nederlandse taal
Inhoud
De geschiedenis van de Nederlandse taal
Een van de oudste en bekendste Oudnederlands uit 1100
Hebban olla vogala nestas hagunnan

Hinase hi(c) (e)nda thu

Uu(at) unbida(n) (uu)e nu
Alle vogels zijn met hun nesten begonnen

Behalve jij en ik

Waar wachten we nog op
Gij in plaats van u
y in plaats van j
ae in plaats van aa of ee
neen in plaats van nee
Na Oudnederlands kwam Middelnederlands van 1200 tot 1500
Vanaf 1500 kwam Nieuwnederlands
Wat voor Nederlands spreken we nu in Nederland?
Standaardnederlands
Vroeger ABN genoemd
ABN --> Algemeen Beschaafd Nederlands
Precies dezelfde alleen andere naam
Wanneer en hoe is het Standaardnederlands ontstaan?
Voor 1600 sprak iedereen eigen taal
In 1610 besloten ze zelfde taal te spreke
Dat werd Hollands
Dat spraken ze in Zuid- en Noord-Holland
Hollands van toen is nu Standaardnederlands
In welke landen spreken ze allemaal Nederlands?
In de landen: België, Suriname en Koninkrijk der Nederlanden
In de eilanden: Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Saba en Bonaire
Zuid-Afrika en Indonesië niet de officiële taal
Koloniën van Nederland
Amerika en Canada spreken ze Nederlands
Hoe komt het dat ze in zoveel verschillende landen Nederlands spreken?
Veel koloniën
Sommige landen/eilanden Nederlands nog steeds de officiële taal
In Zuid-Afrika niet meer de officiële taal
In Canada spreken veel mensen Nederlands
Na de 2e wereldoorlog naar Canada geïmmigreerd
Kans groot dat Nederlands in Canada ooit uitsterft.
Wat voor Nederlands spreken ze in die landen?
Berbice-Nederlands in Guyana*
Skepi in Guyana*
Negerhollands op de Maagdeneilanden en Puerto Rico*
Javindo in Indonesië*
Ceylons-Nederlands op Sri Lanka*
Jersey Nederlands in de Verenigde Staten*
Mohawk Nederlands in de Verenigde Staten
Albany Nederlands in de Verenigde Staten
Petjoh in Indonesië
Afrikaans in Zuid-Afrika en Namibië
Grote Nederlandse invloeden zijn te vinden in andere creoolse talen
Papiaments op Aruba, Curaçao en Bonaire
Saramaccaans in Suriname
Sranantongo in Suriname
Nederlandse creoolse talen
Creoolse taal --> ontstaan door contact tussen mensen met verschillende talen
Nederlandse creoolse talen niet zelfde als normale Nederlands
Vervormd en veranderd
Zuid-Afrika en het Nederlands
Vroeger kolonie van Nederland
Nederlands was de officiële taal
Spreken verschillende talen
Deel van Zuid-Afrika heette Boerenstraat
Oranje-Vrijsaat, Zuid-Afrikaanse Republiek, Vrijheid, Stellaland en Utrecht Republiek Natalia.
Volkslied gemaakt in de 5 meest gesproken talen
Stuk Nederlands
Afrikaans of Kaap-Hollands genoemd
Boerenrepubliek in Zuid-Afrika
Het volkslied met 5 verschillende talen
Het volkslied
(Xhosa)
Nkosi sikelel' Afrika
Maluphakanyisw' uphondo Iwayo,
(Zoeloe)
Yizwa imithandazo yethu,
Nkosi sikelela, thina lusapho Iwayo

Nederlands:
Zegen, Here God, zegen Afrika
Laat zijn roem tot in de hemel reiken
Hoor ons in onze gebeden aan
Here, zegen ons, zegen uw kinderen
(Zuid-Sotho)
Morena boloka setjhaba sa heso,
O fedise dintwa le matschwenyeho,
O se boloke, O se boloke setjhaba
sa heso, setjhaba sa, South-Africa
God, wij vragen u, bescherm ons volk
Grijpt u in en beëindig alle strijd
Bescherm ons, bescherm ons volk
Zuid-Afrika

(Afrikaans)
Uit die blou van
onse hemel, Uit die diepte van
ons see, Oor ons ewige gebergtes,
Waar die kranse antwoord gee
Uit het blauw van onze hemel,
Uit de diepte van onze zee,
Over onze eeuwige gebergtes,
Waar de rotsen antwoord geven
(Engels)
Sounds the call to come
together, And united we shall
stand, Let us live and strive for
freedom in South Africa our land
Klinkt de roep om samen te komen, En verenigd zullen wij er staan, Laten wij leven en
strijden voor vrijheid,
In Zuid-Afrika, ons land
1. Algemene informatie over de Nederlandse taal
2. De geschiedenis van de Nederlandse taal
3. Wat voor Nederlands spreken we nu in Nederland?
4. Wanneer en hoe is het Standaardnederlands ontstaan?
5. In welke landen spreken ze allemaal Nederlands?
6. Hoe komt het dat ze in zoveel verschillende landen Nederlands spreken?
7. Wat voor Nederlands spreken ze in die landen?
8. Zuid-Afrika en het Nederlands
Voorwoord
Interessant
Nieuwe dingen leren
Weten over de taal Nederlands
Full transcript