Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Wpływ reklam świątecznych na decyzje zakupowe konsumentów.

No description
by

Paulina Ćwiąkała

on 23 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Wpływ reklam świątecznych na decyzje zakupowe konsumentów.

Wpływ reklam świątecznych na decyzje zakupowe konsumentów.
Problem badawczy
Hipoteza
Reklamy świąteczne trwają długo i jest ich zdecydowanie za dużo.
Reklamy świąteczne nie powinny zaczynać się wcześniej niż 2-3 tygodnie przed świętami.
W reklamach świątecznych pozytywnie postrzegane są znane osoby, postacie animowane i znana muzyka.
Najskuteczniejszą formą reklamy świątecznej jest reklama telewizyjna.
Reklamy świąteczne mają wpływ na to, co kupujemy.

Zakres badań

Zakres przedmiotowy
– w badaniu marketingowym będziemy badać wpływ reklam związanych ze świętami na decyzje zakupowe konsumentów

Zakres podmiotowy
– potencjalnymi respondentami będą studenci Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza

Zakres przestrzenny
– nasze badania przeprowadzimy na naszej uczelni, czyli Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza

Zakres czasowy
– badanie przeprowadzimy od 01.12.2014 r.
do 20.12.2014r.

Rodzaj badań

Częstotliwość badań

sporadyczne
– są to badania przeprowadzone jednorazowo przez studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
w Rzeszowie w celach badawczych i sporządzenia raportu z przeprowadzonych badań

Źródło badań

pierwotne
– są to badania dotyczące jednego tematu, tj. wpływu reklam związanych ze świętami na decyzje zakupowe konsumentów

Dobór respondentów do badań

niewyczerpujące
– nasze badania zostaną przeprowadzone na części zbiorowości, tj. 50 studentów Politechniki Rzeszowskiej
im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie

Cel i zakres informacji

eksploatacyjne
– przeprowadzając badanie, informacje zdobywamy sami, nikomu nie zlecamy przeprowadzenia tego badania

Charakter informacji

jakościowe
– badanie jest przeprowadzone na małej grupie ludzi: 50 studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
w Rzeszowie.
Pytanie 1
Pytanie 2
Jaka jest opinia o czasie trwania świątecznych reklam?
Jaka jest opinia o ilości świątecznych reklam?
Jaka forma świątecznej reklamy jest najskuteczniejsza?
Czy świąteczne reklamy mają wpływ na to co kupujemy?
Jaki jest stosunek odnośnie występowania w świątecznych reklamach znanych osób, postaci animowanych i muzyki?
Pytanie 3
Pytanie 4
Pytanie 5
Pytanie 6
Pytanie 7
Pytanie 8
Pytanie 9
Pytanie 10
Metryczka - płeć
Potwierdzenie hipotezy
Z przeprowadzonego badania dowiedzieliśmy się, że według konsumentów najskuteczniejszą formą reklamy jest relkama telewizyjna. Ponadto studenci uważają, że mają one wpływ na ich decyzje zakupowe. Ankietowani docenili każdy aspekt reklamy świątecznej, począwszy od pomysłu (84%), po kolorystykę (72%) i muzykę (70%), kończywszy na postaciach (68%). Najbardziej lubianą reklamą okazała się być reklama Coca-Coli, zaś tą najmniej lubianą- reklama Media-Expert.

Dzięki przeprowadzonemu badaniu upewniliśmy się, że założone wcześniej przez nas hipotezy były prawdziwe i na ich podstawie możemy przedstawić wyniki. Wiemy jaki jest stosunek respondentów do czasu trwania i ilości reklam, jaka forma reklamy jest najskuteczniejsza oraz jak oceniają jej elementy. Dowiedzieliśmy się również jaki mają stosunek do występowania w reklamie znanej osoby, postaci animowanej i muzyki.
Koniec
Michał Chmiel
Diana Decowska
Aleksandra Rupar
Paulina Ćwiąkała
Metryczka- miejsce zamieszkania
Full transcript