Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Utredande text

No description
by

Mikaela Persson

on 14 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Utredande text

En utredande text analyserar ett ämne. Ofta är ämnet ett problem Texten presenterar olika aspekter av problemet med hjälp av information, erfarenheter och exempel.

För att kunna skriva en utredande text måste man sätta sig in i ämnet genom att läsa sådant som forskare och fackmän kommit fram till. Det innebär att den utredande texten innehåller referat av artiklar/litteratur/rapporter och tydliga källhänvisningar.
Fundera ut din frågeställning - Vad vill du belysa/utreda/diskutera?

Avgränsa ämnet! Du kan inte skriva om allt.

Planera - börja leta källor och fundera vad du vill ha med.

Källkritik! Var alltid källkritisk i ditt val av källor.
Språk och makt
Huvuddel
Fakta, fakta, fakta!

Här får du inte synas alls. Här skall du presentera fakta kring ditt problem. Ett förslag är att dela upp det i följande delar:

- Bakgrund - Vad ligger bakom problemet, vad finns det för historia.
- Teori - Fakta kring problemet, vad består det i? Vad beror det på? Vad tycker olika forskare/artiklar om problemet? Finns det olika sidor. Redogör utförlig för dem alla.
- Resultat - Om det finns något. Vad anser forskare att man bör göra? Finns problemet? Kan man göra något åt det? Vad du har kommit fram till.

Referera, referera, referera!
Avslutning
Nästan framme vid målet!
Här knyter du ihop säcken! Sammanfatta vad du har kommit fram till, knyt tillbaka till din frågeställning.
Svara på din frågeställning tydligt här!
Här får du vara personlig igen, vad tycker du om resultatet du har kommit fram till?
Inledning
Här får du synas!
Här berättar du varför du har valt ditt ämne, vad intresserade dig, bakgrunden.

Här presenterar du din frågeställning - Vad ska du skriva om?

Inledningen skall:
- Presentera ämnet
- Introducera problemet/frågeställningen
- Ge en bakgrund till varför du har valt ämnet
- Ge en bakgrund till ämnet i sig

Avsluta inledningen med din exakta frågeställning! Då blir du tydlig och lätt att följa.
Hur skriver man?
Utredande text
Genom hela texten skall jag kunna följa dina källor. Vem har skrivit vad?

Ex. Heriksson skriver.... (Henriksson 2014, s.13)
Alltid (Efternamn, År) i slutet av varje stycke.

Ex "Språket är en maktsymbol" (Henriksson 2014, s.43).
Referenser

Presentera dina tydligt!

En utredande text står och faller med sina källor.
Litteraturförteckning
Efternamn, Förnamn. (År). Titel. Tryckort: Förlag
Ex. Henriksson, Thomas. (2014).
Språk och makt
. Stockholm:
Bonniers.

Efternamn, Förnamn. (År). Titel. Tidning. Datum.
Ex. Berger, Anneli. (2013).
Manligt och kvinnligt språk
.
Expressen. 2013-06-17.

Efternamn, Förnamn. (År). Titel. (Internetadress). [Datumet
du hämtade artikeln].
Ex. Karibu, Eva. (2012). Språkbloggen. www.sprakbloggen.se/
sparkmakt/ [2014-05-07].

Lycka till!
Full transcript